Ta oferta pracy jest nieaktualna od 18 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator Maszyn do Produkcji Opon

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Pracownik fizyczny
 • 04.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  OPERATOR MASZYN
  DO PRODUKCJI OPON

  Bridgestone Poznań to jedna z najnowocześniejszych fabryk w Wielkopolsce. Produkujemy opony klasy premium dla największych znanych marek samochodowych na świecie. Pracuje u nas już niemal 2000 osób.

  DOŁĄCZ DO NAS!

  ILE BĘDZIESZ ZARABIAĆ?

   

  Miesięczne wynagrodzenie brutto
  z premiami na okresie próbnym
  to około 4500 zł, a po 3 miesiącach około 5000 zł.

  Jako nasz pracownik możesz również otrzymywać świadczenie świąteczne
  i wakacyjne w wysokości łącznej
  do 1000 zł brutto rocznie.


  PRACUJ Z NAJLEPSZYMI!

  JUŻ MAMY DLA CIEBIE KONKRETNE ZADANIA:

  • obsługa nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji opon
  • dbanie o wysoką jakość produktu zgodnie z obowiązującymi normami

  ODNAJDZIESZ SIĘ U NAS, JEŻELI:

  • umiesz pracować w grupie
  • jesteś spostrzegawczy i otwarty na nowości technologiczne
  • jesteś gotowy na pracę w systemie trzyzmianowym czterobrygadowym
   Dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. B

  BĘDZIESZ PRACOWAĆ Z NAMI? DAJ O SIEBIE ZADBAĆ! MAMY DLA CIEBIE CAŁY PAKIET BENEFITÓW:

  • dofinansowanie do karty sportowej
  • dofinansowanie startów w zawodach sportowych
  • zniżki na usługi telekomunikacyjne dla Ciebie i całej Twojej rodziny
  • prywatną opiekę medyczną
  • szkolenia pozwalające na podnoszenie kwalifikacji
  • dofinansowanie posiłków i świeże owoce w pracy
  • ubezpieczenie grupowe opłacane przez firmę
  • dojazdy do pracy na terenie Poznania
  • dopłaty do dojazdów w kwocie do 350 pln brutto*

  * w zależności od odległości od miejsca zamieszkania  Wyślij CV za pomocą przycisku APLIKUJ
  Więcej informacji na www.bridgestone-poznan.pl

   

  Klikając przycisk „Aplikuj”, potwierdzam, że zapoznałem się z poniższą Klauzulą Informacyjną, akceptuję jej treść i rozumiem, że poprzez dobrowolne podanie w toku rekrutacji danych innych niż konieczne do jej przeprowadzenia, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Bridgestone Poznań Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, na który aplikuję.

  Bridgestone Poznań Sp. z o.o. przetwarza dane w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
  Bridgestone Poznań Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych informuje, że:
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji na oferowane stanowisko, w tym oceny i weryfikacji Twoich kwalifikacji, zdolności i umiejętności do pracy na oferowanym stanowisku oraz dokonanie selekcji zgłoszonych kandydatów oraz ewentualnie ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami dotyczącymi prowadzonej przez nas rekrutacji
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże podanie niektórych danych jest niezbędne w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, a ich niepodanie może uniemożliwić Twój udział w rekrutacji; mamy na myśli dane określone art. 22-1 Kodeksu Pracy oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 298-1 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia (zakres danych osobowych jest ten sam niezależnie czy finalną podstawą zatrudnienia będzie umowa o pracę czy też umowa cywilnoprawna) oraz jakiekolwiek dane umożliwiające kontakt z Tobą; w niektórych przypadkach koniecznym będzie dla nas dokonanie oceny Twoich kwalifikacji poprzez przeprowadzenie odpowiednich testów
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie pozostałych danych w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego jest dobrowolne i udział w takiej rekrutacji nie jest uzależniony od takiej zgody; nie musisz umieszczać takich danych w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym
  • w zakresie określonym przez RODO posiadasz prawo:
   - dostępu do treści swoich danych (na Twoje żądanie administrator udostępni Tobie dane przetwarzane przez administratora oraz informacje związane z ich przetwarzaniem, do których otrzymania uprawnia RODO)
   - sprostowania swoich danych (na Twoje żądanie administrator poprawi Twoje dane)
   - usunięcia danych (jest to jednoznaczne z cofnięciem zgody na ich przetwarzanie)
   - ograniczenia przetwarzania Twoich danych (w niektórych przypadkach określonych w RODO, w szczególności jeśli dane zostały podane dobrowolnie)
   - otrzymania danych dostarczonych administratorowi w powszechnie używanym formacie
   – żądania przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, gdy jest to technicznie możliwe
   - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło wcześniej na jej podstawie
  • powyższe prawa wykonywać można poprzez kontakt z Działem Personalnym Bridgestone Poznań, ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań lub kontakt mailowy pod adresem [email protected]
  • podane dane będą przetwarzane:
   - w przypadku gdy ubiegasz się o nawiązanie stosunku pracy (jeśli dotyczy) - na podstawie art. 22-1 Kodeksu Pracy oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 298-1 Kodeksu Pracy w zakresie nimi objętym oraz w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę – na przykład celem kontaktu z Tobą
   - w przypadku, gdy ubiegasz się o nawiązanie stosunku cywilnoprawnego (jeśli dotyczy) – w związku z podjęciem działań na Twoje żądanie przed zawarciem takiego stosunku w zakresie danych koniecznych do przeprowadzenia rekrutacji
   - celem oceny Twoich kwalifikacji (jeśli dotyczy) – w zakresie wyników zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla przeprowadzenia takiej oceny
   - celem ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji – w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego w związku z uzasadnionym interesem Administratora dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami
   - na podstawie wyrażonej zgody (w zakresie danych podanych dobrowolnie na cele konkretnej rekrutacji)
  • dane osobowe oraz ewentualnie – jeśli dotyczy - wyniki zadań i testów przeprowadzonych w trakcie rekrutacji będą przetwarzane do momentu, gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, a w zakresie zminimalizowanym do niezbędnego – będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń Administratora wobec Ciebie lub Twoich wobec Administratora;
  • dane osobowe podane przez Ciebie dobrowolnie na podstawie zgody w celu realizacji konkretnego procesu rekrutacji – będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, nie dłużej niż gdy wybrana osoba zostanie przyjęta na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
  • przewidywane kategorie odbiorców danych: Bridgestone Europe NV/SA Spółka Akcyjna Oddział w Polsce SSC w Poznaniu w zakresie realizacji procesu rekrutacji jak również dostawcy systemów informatycznych wykorzystywanych do zarządzania rekrutacjami – na podstawie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub powstania domniemanego naruszenia
  • dane kontaktowe administratora danych – Dział Personalny Bridgestone Poznań, ul. Bałtycka 65, 61-017 Poznań lub mail pod adresem: [email protected]