Ta oferta pracy jest nieaktualna od 6 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych

 • Sieradz, łódzkie
 • Pracownik fizyczny
 • 20.03.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o.

  Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest szeroko rozumiane wykonawstwo robót drogowych, obejmujące budowę i remonty dróg i mostów,bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg, produkcja i sprzedaż mas bitumicznych oraz betonów cementowych i innych materiałów drogowych i budowlanych.

  Spółka produkuje: mieszanki mineralno-asfaltowe, beton cementowy. Ponadto, Przedsiębiorstwo posiada Zakład przetwórstwa i segregacji kruszyw oraz Zakłady Górnicze – żwirownie.

  O wysokiej jakości realizowanych usług świadczy wdrożony i konsekwentnie realizowany system zarządzania jakością oraz ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji). Przedsiębiorstwo uzyskało również certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania produkcją w zakresie: jakości (ISO 9001:2008), środowiska (ISO 14001:2004) i BHP (BS OHSAS 18001:2007).

  Firma posiada liczne rekomendacje i dyplomy uznania naszych dotychczasowych klientów.

  Obecnie Przedsiębiorstwo zatrudnia 128 pracowników.

  Operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych

  Miejsce pracy: Sieradz

  Opis stanowiska:

  Wykonywanie pracy związanej z układaniem masy bitumicznej.

  Wymagania:

  • uprawnienia operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych
  • mile widziane doświadczenie na wskazanym stanowisku
  • dbałość o powierzony sprzęt
  • umiejętność pracy w zespole
  • bezkonfliktowość
  • sumienność

  Oferujemy:

  • pracę w nowoczesnej i stabilnej firmie,
  • umowe o pracę na okres próbny, a następnie z możliwość przedłużenia na czas określony lub nieokreślony
  • pracę w w przyjazdnej atmoswerze
  • konkurencyjne wynagrodzenie
  • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Szanowni Państwo

   

  Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

   

  1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

   

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czartkach, Adres : Czartki 60, 98-200 Sieradz,  Organ rejestrowy : Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,  Nr rejestru : Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  nr 0000103028, Telefon kontaktowy : +48 43 822 40 05, poczta elektroniczna : [email protected];

   

  1. Jakie są dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych?

   

  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  będzie można nawiązać pisząc pod adres  : Inspektor Ochrony Danych, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz, oraz pod adresem poczty elektronicznej :  [email protected]

   

  1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

   

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody   (art. 6 ust. 1 lit.a RODO), w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej do pracy u Administratora.

   

  Pani/Pana dane  osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO), w ewentualnym celu dochodzenia roszczeń i odpierania roszczeń.

  Na tym polega też uzasadniony prawnie interes Administratora w przetwarzaniu Pani/Pana danych.

   

  1. Kto może być odbiorcą Państwa danych?

   

  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione do ich uzyskania organy władzy publicznej i instytucje, a także podmioty oraz osoby wspierające działalność Administratora  i reprezentujące Administratora przy realizacji jego uzasadnionych prawnie interesów (np. kancelaria prawna).

   

  1. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

   

  Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane  przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody bądź do wniesienia sprzeciwu. Okres ten nie będzie dłuższy niż jeden miesiąc od zakończenia procedury rekrutacyjnej, a jeżeli zgoda obejmuje udział w kolejnych procedurach rekrutacji, nie dłużej niż rok od udostępnienia danych.

   

  1. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ?

   

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) czy organizacji międzynarodowej.

   

  1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora ?

   

  W związku z przetwarzaniem danych, posiada Pan/Pani prawo do :

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (w tym do wydania ich kopii), ich sprostowania, uzupełnienia i aktualizacji, przeniesienia danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli taka zgoda stanowiłaby podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora.

   

  1. Czy Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

   

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

   

   

                          Z poważaniem

                          „PRDiM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Czartki 60, 98-200 Sieradz (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i mostowych Sp. z o.o.  z siedzibą w Czartkach zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

  Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

   

  Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.