Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych sp. z o.o.

 • Sieradz

  łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 4 lata temu
 • Pracownik fizyczny

Głównym przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa jest szeroko rozumiane wykonawstwo robót drogowych, obejmujące budowę i remonty dróg i mostów,bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg, produkcja i sprzedaż mas bitumicznych oraz betonów cementowych i innych materiałów drogowych i budowlanych.

Spółka produkuje: mieszanki mineralno-asfaltowe, beton cementowy. Ponadto, Przedsiębiorstwo posiada Zakład przetwórstwa i segregacji kruszyw oraz Zakłady Górnicze – żwirownie.

O wysokiej jakości realizowanych usług świadczy wdrożony i konsekwentnie realizowany system zarządzania jakością oraz ZKP (Zakładowa Kontrola Produkcji). Przedsiębiorstwo uzyskało również certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania produkcją w zakresie: jakości (ISO 9001:2008), środowiska (ISO 14001:2004) i BHP (BS OHSAS 18001:2007).

Firma posiada liczne rekomendacje i dyplomy uznania naszych dotychczasowych klientów.

Obecnie Przedsiębiorstwo zatrudnia 128 pracowników.

Operator maszyn do rozkładania mas bitumicznych

Opis stanowiska:

Wykonywanie pracy związanej z układaniem masy bitumicznej.

Wymagania:

 • uprawnienia operatora maszyn do rozkładania mieszanek bitumicznych
 • mile widziane doświadczenie na wskazanym stanowisku
 • dbałość o powierzony sprzęt
 • umiejętność pracy w zespole
 • bezkonfliktowość
 • sumienność

Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnej i stabilnej firmie,
 • umowe o pracę na okres próbny, a następnie z możliwość przedłużenia na czas określony lub nieokreślony
 • pracę w w przyjazdnej atmoswerze
 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Szanowni Państwo

 

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

 

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czartkach, Adres : Czartki 60, 98-200 Sieradz,  Organ rejestrowy : Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,  Nr rejestru : Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  nr 0000103028, Telefon kontaktowy : +48 43 822 40 05, poczta elektroniczna : [email protected];

 

 1. Jakie są dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych?

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  będzie można nawiązać pisząc pod adres  : Inspektor Ochrony Danych, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o., Czartki 60, 98-200 Sieradz, oraz pod adresem poczty elektronicznej :  [email protected]

 

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych ?

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Państwa zgody   (art. 6 ust. 1 lit.a RODO), w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej do pracy u Administratora.

 

Pani/Pana dane  osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  Administratora (art. 6 ust. 1 lit.f RODO), w ewentualnym celu dochodzenia roszczeń i odpierania roszczeń.

Na tym polega też uzasadniony prawnie interes Administratora w przetwarzaniu Pani/Pana danych.

 

 1. Kto może być odbiorcą Państwa danych?

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być uprawnione do ich uzyskania organy władzy publicznej i instytucje, a także podmioty oraz osoby wspierające działalność Administratora  i reprezentujące Administratora przy realizacji jego uzasadnionych prawnie interesów (np. kancelaria prawna).

 

 1. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

 

Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przechowywane  przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody bądź do wniesienia sprzeciwu. Okres ten nie będzie dłuższy niż jeden miesiąc od zakończenia procedury rekrutacyjnej, a jeżeli zgoda obejmuje udział w kolejnych procedurach rekrutacji, nie dłużej niż rok od udostępnienia danych.

 

 1. Czy Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ?

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG) czy organizacji międzynarodowej.

 

 1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora ?

 

W związku z przetwarzaniem danych, posiada Pan/Pani prawo do :

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (w tym do wydania ich kopii), ich sprostowania, uzupełnienia i aktualizacji, przeniesienia danych, usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeśli taka zgoda stanowiłaby podstawę prawną przetwarzania danych przez Administratora.

 

 1. Czy Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

 

                        Z poważaniem

                        „PRDiM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ogłoszenie archiwalne