Miejsce pracy: Godzikowice 50M, 55-200 Oława

Szanowni Państwo,

Wszystkie osoby zainteresowane przesłaniem aplikacji o pracę prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o umieszczenie w treści przesłanych dokumentów poniższej klauzuli zgody. Wybór klauzuli jest dobrowolny i pozostaje do Państwa decyzji.

Klauzula nr 1 – w przypadku umieszczenia tej klauzuli, Państwa dane osobowe będą mogły być rozpatrzone w procesie rekrutacji w większym zakresie, niż jest to przewidziane w Kodeksie Pracy.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Klauzula nr 2 - w przypadku umieszczenia tej klauzuli, Państwa dane osobowe będą mogły być rozpatrzone w przyszłych procesach rekrutacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacji.”

Dodatkowo, pragniemy poinformować państwa, iż zgodnie z art. 13 RODO, Administratorem danych jest SIL-PRO Bloczki Silikatowe SP. Z O.O. Godzikowice 50M, 55-200, Oława. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia obecnego i przyszłego procesu rekrutacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Kodeks Pracy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych, który powierzył przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym (procesorom) na mocy art. 28 RODO. Dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych przetwarzane będą przez okres wskazany w ogłoszeniu o pracę (przewidywany czas przetwarzania danych to ok. 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia procesu rekrutacji). W przypadku wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, okres przetwarzania danych osobowych może być wyznaczony indywidualnie, nie dłużej niż 24 miesiące od momentu wyrażenia zgody. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do prawa przenoszenia danych. Informuje się o prawie wycofa zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w każdym czasie. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz ustawowy i jest niezbędne do przeprowadzenia obecnego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obecnym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym. Informuje się, iż w procesie obecnego i przyszłego procesu rekrutacji nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Operator Maszyn

SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z o.o.O firmie

 • Oława, Godzikowice 50M, 55-200 Godzikowice, Polska

 • Ważna jeszcze 19 dni
  16 Marzec 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

Firma SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko:

Operatorów maszyn
Miejsce pracy: Godzikowice 50M, 55-200 Oława

Wymagane kwalifikacje:

 • Wymagane aktualne uprawnienia
 • Wykształcenie kierunkowe
 • Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne warunki zatrudnienia

Osoby spełniające warunki prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania

Firma SIL-PRO Bloczki Silikatowe Sp. z o.o. poszukuje pracowników na stanowisko:

Operatorów maszynNumer ref.: Miejsce pracy: Godzikowice 50M, 55-200 Oława

Wymagane kwalifikacje:

 • Wymagane aktualne uprawnienia
 • Wykształcenie kierunkowe
 • Kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Stabilne warunki zatrudnienia

Osoby spełniające warunki prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku aplikowania

Ogłoszenie archiwalne