Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BISPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głuchowie (zwana dalej także: Administratorem). Z Administratorem można skontaktować się listownie: Głuchów 573, PL 37-100 Łańcut, e-mailowo: [email protected] oraz telefonicznie: +48 /17/ 225 30 13.
 2.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do pracy u Administratora lub
 • w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji do pracy u Administratora.
 1.  Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
 • art. 6 ust. 1 lit. a (w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. B) powyżej oraz w przypadku podania przez Państwa innych danych niż wynikające z przepisów prawa pracy),
 • art. 6 ust. 1 lit. b (w przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. A) powyżej)
 • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego dalej także RODO,
 • art. 221 §1 ustawy z dn. 26.6.1974 r. Kodeks pracy.
 1.  Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty uczestniczące w procesie rekrutacji w roli doradców Administratora.
 2.  Państwa dane osobowe podane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji będą przetwarzane przez Administratora:
 •  nie dłużej niż do końca 2 roku, następującego po roku, w którym zostały przekazane dane – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 pkt a) RODO);
 • nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji na dane stanowisko - w przypadku przetwarzania danych w związku z działaniami przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 pkt b) RODO).
 1.  Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 2.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3.  W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie. Wycofanie może nastąpić w dowolnej formie (np. listownie, mailem, telefonicznie) i odnosi skutek od chwili wycofania zgody.
 4.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu udziału w rekrutacji na dane stanowisko lub w rekrutacji przyszłej. W przypadku niepodania danych nie istnieje możliwość udziału w rekrutacji.
 

Operator maszyn produkcyjnych

BISPOL Sp. z o.o.O firmie

 • Głuchów (pow. łańcucki), podkarpackie

 • Ważna jeszcze 21 dni
  14 Luty 2020
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny
top
Bispol Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie 573, 37-100 Łańcut to firma rodzinna, dostarczająca wyroby parafinowane na cały świat, której MISJĄ od 1993 roku jest zarządzać w oparciu
o zasady etyczne, zgodnie z polityką socjalną.
 
Obecnie poszukujemy pracowników z Ukrainy na stanowisko:
Operator maszyn produkcyjnych
Miejsce pracy: Głuchów (pow. łańcucki)

Do głównych zadań na tym stanowisku należy:

 • obsługa maszyn do produkcji
 • samodzielne ustawianie parametrów pracy maszyn i urządzeń
 • nadzór nad realizacją założonych norm i parametrów jakościowych
 • inne zadania zlecone

Jeżeli posiadasz:

 • chęci do pracy fizycznej
 • doświadczenie związane z obsługą maszyn w firmie produkcyjnej (mile widziane)
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • chęci do nauki języka polskiego


… to możesz być naszym potencjalnym pracownikiem!

Współpracując z nami otrzymasz:

 • oficjalne zatrudnienie
 • wsparcie we wdrożeniu
 • pomoc w uzyskaniu certyfikatu rezydencji podatkowej, meldunku oraz otwarciu rachunku bankowego
 • bezpłatne zakwaterowanie blisko miejsca pracy (max. 2 osoby w pokoju)
 • wynagrodzenie zasadnicze od 17 zł brutto/godzinę i możliwość uzyskania dodatkowych bonusów finansowych wynikających z polityki firmy
 • możliwość osiągnięcia miesięcznych zarobków w okolicy 4000 netto
 • dostępny samochód
 • dodatkowe bonusy pozafinansowe
 Warto się przyłączyć! Przyjdź – aby zobaczyć! 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ
 lub poprzez stronę www.bispol.pl lub osobiście w siedzibie firmy w dziale kadr.
bottom
Bispol Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie 573, 37-100 Łańcut to firma rodzinna, dostarczająca wyroby parafinowane na cały świat, której MISJĄ od 1993 roku jest zarządzać w oparciu
o zasady etyczne, zgodnie z polityką socjalną.
 
Obecnie poszukujemy pracowników z Ukrainy na stanowisko:
Operator maszyn produkcyjnych

Do głównych zadań na tym stanowisku należy:

 • obsługa maszyn do produkcji
 • samodzielne ustawianie parametrów pracy maszyn i urządzeń
 • nadzór nad realizacją założonych norm i parametrów jakościowych
 • inne zadania zlecone

Jeżeli posiadasz:

 • chęci do pracy fizycznej
 • doświadczenie związane z obsługą maszyn w firmie produkcyjnej (mile widziane)
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym
 • chęci do nauki języka polskiego


… to możesz być naszym potencjalnym pracownikiem!

Współpracując z nami otrzymasz:

 • oficjalne zatrudnienie
 • wsparcie we wdrożeniu
 • pomoc w uzyskaniu certyfikatu rezydencji podatkowej, meldunku oraz otwarciu rachunku bankowego
 • bezpłatne zakwaterowanie blisko miejsca pracy (max. 2 osoby w pokoju)
 • wynagrodzenie zasadnicze od 17 zł brutto/godzinę i możliwość uzyskania dodatkowych bonusów finansowych wynikających z polityki firmy
 • możliwość osiągnięcia miesięcznych zarobków w okolicy 4000 netto
 • dostępny samochód
 • dodatkowe bonusy pozafinansowe
 Warto się przyłączyć! Przyjdź – aby zobaczyć! 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV za pomocą przycisku APLIKUJ
 lub poprzez stronę www.bispol.pl lub osobiście w siedzibie firmy w dziale kadr.

Ogłoszenie archiwalne