Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

1. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 60, 90-105 Łódź (KRS: 0000046958).
2. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, w którym Pan/Pani uczestniczy, a w razie wyrażenia stosownej zgody również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
3. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
[art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO: „1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”]
4. Przysługuje Pani/Panu:
 prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 prawo do przenoszenia danych;
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 w zakresie, jakim podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, iż nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
6. Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez administratora – pracownicy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego wykonywania pracy; zleceniobiorcy/usługodawcy, gdy dostęp do danych jest niezbędny w celu prawidłowego świadczenia usług; inne osoby, o ile jest to niezbędne i pozostaje w zgodzie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
7. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą służyły podejmowaniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
9. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez FF Marka Własna Sp. z o.o., w którym Pani/Pan uczestniczy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych również dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. – przez okres 1 roku od dnia wyrażenia zgody.
10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e:mail: [email protected]
Wyrażenie poniższej zgody jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacyjnym
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku, gdy stanowisko pracy, na które aplikuję wiąże się z korzystaniem z odzieży i obuwia roboczego, wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich rozmiarów ubrań i obuwia w celu zakupu przez przyszłego pracodawcę odpowiedniej odzieży i obuwia roboczego.
 
____________________
data i czytelny podpis
 
 
Wyrażenie poniższej zgody umożliwia udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (KRS: 0000046958) moich danych osobowych zawartych w dokumencie „Kwestionariusz osobowy kandydata/pracownika” oraz złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych (np. CV, list motywacyjny) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez FF Marka Własna Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.
 
____________________
data i czytelny podpis
 
FF MARKA WŁASNA SP Z O O

Operator maszyn produkcyjnych

FF MARKA WŁASNA SP Z O OO firmie

FF MARKA WŁASNA SP Z O O

Grzybowa 5

Kalisz

FF Marka Własna sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z ponad 15- letnim doświadczeniem na rynku lodów i deserów mrożonych. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne: w Kaliszu oraz w Chechle Pierwszym. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji marek własnych na zamówienie sieci handlowych. Wieloletnia działalność oraz współpraca z głównymi graczami na rynku lodów sprawia, że spółka doskonale orientuje się w najnowszych technologiach, surowcach oraz w aktualnych trendach.

 
Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:
Operator maszyn produkcyjnych

Miejsce pracy: Kalisz, ul. Grzybowa 5

Oferujemy:

 • Umowę o pracę z Pracodawcą
 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (pensja zasadnicza + premia uznaniowa + dodatek nocny)
 • Program Poleceń – dodatkowa premia do 800 zł za polecenie pracownika do pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz pozytywnie nastawiony zespół współpracowników
 • Pakiet Benefit: karta MultiSport, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach, kurs języka angielskiego z dostępem do platformy e-learningowej, bezpłatny parking

Zadania:

 • Zapewnienie ciągłej pracy maszyn oraz linii produkcyjnych
 • Dbanie o utrzymanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym
 • Zapewnienie odpowiedniej jakości produkowanych wyrobów
 • Nadzór nad wykorzystaniem surowców i opakowań w obrębie linii produkcyjnej
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, preferowane średnie
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • Komunikatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność
 • Dyspozycyjność do podjęcia pracy w systemie 3 zmianowym
 • Książeczka do celów sanit.-epid

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

FF Marka Własna sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z ponad 15- letnim doświadczeniem na rynku lodów i deserów mrożonych. Spółka posiada dwa zakłady produkcyjne: w Kaliszu oraz w Chechle Pierwszym. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji marek własnych na zamówienie sieci handlowych. Wieloletnia działalność oraz współpraca z głównymi graczami na rynku lodów sprawia, że spółka doskonale orientuje się w najnowszych technologiach, surowcach oraz w aktualnych trendach.

 
Aktualnie poszukujemy kandydatów zainteresowanych pracą na stanowisku:
Operator maszyn produkcyjnych

Miejsce pracy: Kalisz, ul. Grzybowa 5

Zadania:

 • Zapewnienie ciągłej pracy maszyn oraz linii produkcyjnych
 • Dbanie o utrzymanie maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym
 • Zapewnienie odpowiedniej jakości produkowanych wyrobów
 • Nadzór nad wykorzystaniem surowców i opakowań w obrębie linii produkcyjnej
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji produkcyjnej

Wymagania:

 • Wykształcenie min. zasadnicze zawodowe, preferowane średnie
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • Komunikatywność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność
 • Dyspozycyjność do podjęcia pracy w systemie 3 zmianowym
 • Książeczka do celów sanit.-epid

Oferujemy:

 • Umowę o pracę z Pracodawcą
 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Atrakcyjne wynagrodzenie (pensja zasadnicza + premia uznaniowa + dodatek nocny)
 • Program Poleceń – dodatkowa premia do 800 zł za polecenie pracownika do pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach wewnętrznych
 • Przyjazną atmosferę pracy oraz pozytywnie nastawiony zespół współpracowników
 • Pakiet Benefit: karta MultiSport, ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach, kurs języka angielskiego z dostępem do platformy e-learningowej, bezpłatny parking

Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne