Biofarm

Operator Maszyn Produkcyjnych

BiofarmO firmie

Biofarm

Wałbrzyska 13

Poznań

BIOFARM Sp. z o.o.
POLSKA FIRMA FARMACEUTYCZNA O UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA RYNKU
ZATRUDNI  PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO

OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH

Miejsce pracy: Poznań

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 

 • praca z uznanymi markami na rynku
 • nowoczesny park maszynowy
 • współpraca w zgranym zespole
 • praca w systemie 3 zmianowym
 • atrakcyjne wynagrodzenie i system nagród kwartalnych
 • umowa o pracę – brak okresu próbnego
 • opieka medyczna
 • dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach
 • raz w roku karty podarunkowe
 • możliwość dodatkowego zakupienia karty Multi Sport
 • ubezpieczenie grupowe
 • bezpłatna odzież robocza

Jeśli jesteś osobą, która:

 • chce odpowiadać za obsługę nowoczesnych maszyn i urządzeń w branży farmaceutycznej
  z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych,
 • posiada ogólną wiedzę mechaniczną lub techniczną,
 • ma łatwość przyswajania wiedzy,
 • potrafi dobrze zorganizować swoją pracę,
 • jest dokładna i systematyczna,
 • ceni pracę zespołową,
 • szuka możliwości rozwoju na rynku farmaceutycznym,

a ponadto posiada:

 • wykształcenie minimum średnie (techniczne),
 • doświadczenie w pracy na linii produkcyjnej (mile widziane doświadczenie przy pracy z maszynami tabletkującymi, powlekającymi lub blistrującymi),
 • dyspozycyjność związaną ze zmianowym systemem pracy (praca w systemie 3-zmianowym),
 • aktualną książeczkę sanepidu,

Będziesz odpowiadać za:

 • zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego,
 • obsługę maszyn i urządzeń na zmianie oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania,
 • samodzielne przezbrajanie maszyn i regulacje,
 • przestrzeganie procedur i standardów obowiązujących w produkcji farmaceutycznej,
 • zachowanie wysokich standardów jakościowych i efektywnościowych,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o dołączenie klauzuli (najedź myszką, by wyświetlić):
Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej Biofarm).
 
Kontakt z administratorem Pani/Pana danych osobowych jest możliwy pod adresem Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań lub adresem e-mail [email protected]
 
Pani/Pana dane osobowe wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), tj. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyłonienia kandydata na dane stanowisko. Natomiast inne niż wymienione wyżej dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, Biofarm będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biofarm w ciągu następnych dwunastu miesięcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu danej rekrutacji oraz dwanaście miesięcy po jego zakończeniu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w danym procesie rekrutacji prowadzonym przez Biofarm. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.
BIOFARM Sp. z o.o.
POLSKA FIRMA FARMACEUTYCZNA O UGRUNTOWANEJ POZYCJI NA RYNKU
ZATRUDNI  PRACOWNIKÓW
NA STANOWISKO

OPERATOR MASZYN PRODUKCYJNYCH

Jeśli jesteś osobą, która:

 • chce odpowiadać za obsługę nowoczesnych maszyn i urządzeń w branży farmaceutycznej
  z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych,
 • posiada ogólną wiedzę mechaniczną lub techniczną,
 • ma łatwość przyswajania wiedzy,
 • potrafi dobrze zorganizować swoją pracę,
 • jest dokładna i systematyczna,
 • ceni pracę zespołową,
 • szuka możliwości rozwoju na rynku farmaceutycznym,

a ponadto posiada:

 • wykształcenie minimum średnie (techniczne),
 • doświadczenie w pracy na linii produkcyjnej (mile widziane doświadczenie przy pracy z maszynami tabletkującymi, powlekającymi lub blistrującymi),
 • dyspozycyjność związaną ze zmianowym systemem pracy (praca w systemie 3-zmianowym),
 • aktualną książeczkę sanepidu,

Będziesz odpowiadać za:

 • zapewnienie ciągłości procesu produkcyjnego,
 • obsługę maszyn i urządzeń na zmianie oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania,
 • samodzielne przezbrajanie maszyn i regulacje,
 • przestrzeganie procedur i standardów obowiązujących w produkcji farmaceutycznej,
 • zachowanie wysokich standardów jakościowych i efektywnościowych,

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

 

 • praca z uznanymi markami na rynku
 • nowoczesny park maszynowy
 • współpraca w zgranym zespole
 • praca w systemie 3 zmianowym
 • atrakcyjne wynagrodzenie i system nagród kwartalnych
 • umowa o pracę – brak okresu próbnego
 • opieka medyczna
 • dopłaty do wypoczynku dzieci na koloniach i obozach
 • raz w roku karty podarunkowe
 • możliwość dodatkowego zakupienia karty Multi Sport
 • ubezpieczenie grupowe
 • bezpłatna odzież robocza

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań, NIP 7780021575, REGON 008029300, KRS 0000120050 (dalej Biofarm).
 
Kontakt z administratorem Pani/Pana danych osobowych jest możliwy pod adresem Biofarm Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wałbrzyska 13, 60 – 198 Poznań lub adresem e-mail [email protected]
 
Pani/Pana dane osobowe wskazane w art. 221§ 1 Kodeksu pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), tj. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wyłonienia kandydata na dane stanowisko. Natomiast inne niż wymienione wyżej dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Ponadto jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę, Biofarm będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe także w kolejnych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Biofarm w ciągu następnych dwunastu miesięcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą Pani/Pana danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu danej rekrutacji oraz dwanaście miesięcy po jego zakończeniu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w danym procesie rekrutacji prowadzonym przez Biofarm. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo wniesienia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne