Administratorem danych jest Qair Polska Sp. z o.o., ul. Wagonowa 2c, II piętro, 53-609 Wrocław. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia obecnego i przyszłego procesu rekrutacji. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest Kodeks pracy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być ujawniane procesorom, czyli podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora Danych. Dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych dla przyszłych rekrutacji, do momentu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a także do przenoszenia danych. Informuje się o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem obecnego i przyszłego procesu rekrutacji w każdym czasie. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie (lub jego następca prawny). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do przeprowadzenia obecnego lub przyszłego procesu rekrutacyjnego. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w obecnym lub przyszłym procesie rekrutacyjnym. Informuje się, iż w procesie obecnego i przyszłego procesu rekrutacji nie występuje i nie są podejmowane decyzje w oparciu o zautomatyzowane profilowanie. Administrator danych nie przewiduje zmiany celu przetwarzania danych osobowych.
QAIR POLSKA sp. z o.o.

Technik – Operator Serwisu Urządzeń Elektrycznych

QAIR POLSKA sp. z o.o.O firmie

QAIR POLSKA sp. z o.o.

Wagonowa 2

Wrocław

Qair Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu należy do globalnej grupy Qair International z siedzibą we Francji, niezależnego producenta energii odnawialnej z elektrowni wiatrowych i słonecznych.
 
 
W związku z dynamicznym rozowjem oraz uruchomieniem nowego projektu poszukuje kandydatów na stanowisko:

Technik – Operator Serwisu Urządzeń Elektrycznych

Miejsce pracy: Wrocław

Cel stanowiska:


Zdalne monitorowanie usterek i awarii powierzonych urządzeń i instalacji, sterowanie z nastawni OCC ruchem urządzeń energetycznych pracujących na farmach wiatrowych i elektrowniach PV,  dokonywanie niezbędnych przełączeń w celu zapewnienia bezawaryjnej produkcji energii elektrycznej, prowadzenie procesu kontroli dostępu do maszyn i urządzeń.


Odpowiedzialność za:

 • Monitorowanie, zgłaszanie i raportowanie usterek i awarii urządzeń na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych,
 • Prowadzenie ruchu urządzeń zgodnie z wymogami instrukcji oraz DTR urządzeń,
 • Kontrolowanie pracy urządzeń na podstawie sygnalizacji automatyki i układów specjalnych, takich jak system drgań, CCTV itp.,
 • Dokonywanie niezbędnych przełączeń oraz ich koordynowanie wraz z operatorem celem dopuszczenia do pracy brygad remontowych,
 • Komunikowanie zespołowi utrzymania ruchu informacji o stanie pracy urządzeń oraz koniecznych do usunięcia awariach i usterkach,
 • Zarządzanie procesem wejść i wyjść oraz zdalne dopuszczanie do pracy na terenie farm wiatrowych i elektrowni PV,
 • Koordynowanie działań z dyżurującymi rejonowej dyspozycji mocy,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym książki raportów,
 • Dokonywanie odczytów wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • Analizowanie danych i współpraca w aktualizacji procedur serwisowych,

Wymagane kompetencje:

 • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne (elektryk, elektroenergetyk, automatyk lub pokrewne),
 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze sprzętami elektroenergetycznymi,
 • Mile widziane uprawnienia SEP w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu, kontroli-pomiaru,
 • Gotowość do pracy dwuzmianowej,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia, efektywności w działaniu, odpowiedzialność,

 

Oferujemy:

 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę na pełny etat,
 • Praca w godzinach 7:00 – 22:00 od poniedziałku do piątku.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji przez udział w ciekawych projektach, szkoleniach oraz we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów gwarantujących rozwój zawodowy,
 • Możliwość inicjowania własnych pomysłów oraz aktywnego udziału we wdrażaniu narzędzi/procesów podnoszących efektywność operacyjną spółki.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Qair Polska sp. z o.o.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacji przez Qair Polska sp. z o.o.

bottom
Qair Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu należy do globalnej grupy Qair International z siedzibą we Francji, niezależnego producenta energii odnawialnej z elektrowni wiatrowych i słonecznych.
 
 
W związku z dynamicznym rozowjem oraz uruchomieniem nowego projektu poszukuje kandydatów na stanowisko:
Technik – Operator Serwisu Urządzeń Elektrycznych

Cel stanowiska:


Zdalne monitorowanie usterek i awarii powierzonych urządzeń i instalacji, sterowanie z nastawni OCC ruchem urządzeń energetycznych pracujących na farmach wiatrowych i elektrowniach PV,  dokonywanie niezbędnych przełączeń w celu zapewnienia bezawaryjnej produkcji energii elektrycznej, prowadzenie procesu kontroli dostępu do maszyn i urządzeń.


Odpowiedzialność za:

 • Monitorowanie, zgłaszanie i raportowanie usterek i awarii urządzeń na farmach wiatrowych i fotowoltaicznych,
 • Prowadzenie ruchu urządzeń zgodnie z wymogami instrukcji oraz DTR urządzeń,
 • Kontrolowanie pracy urządzeń na podstawie sygnalizacji automatyki i układów specjalnych, takich jak system drgań, CCTV itp.,
 • Dokonywanie niezbędnych przełączeń oraz ich koordynowanie wraz z operatorem celem dopuszczenia do pracy brygad remontowych,
 • Komunikowanie zespołowi utrzymania ruchu informacji o stanie pracy urządzeń oraz koniecznych do usunięcia awariach i usterkach,
 • Zarządzanie procesem wejść i wyjść oraz zdalne dopuszczanie do pracy na terenie farm wiatrowych i elektrowni PV,
 • Koordynowanie działań z dyżurującymi rejonowej dyspozycji mocy,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym książki raportów,
 • Dokonywanie odczytów wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • Analizowanie danych i współpraca w aktualizacji procedur serwisowych,

Wymagane kompetencje:

 • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne (elektryk, elektroenergetyk, automatyk lub pokrewne),
 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze sprzętami elektroenergetycznymi,
 • Mile widziane uprawnienia SEP w zakresie obsługi, konserwacji, remontu, montażu, kontroli-pomiaru,
 • Gotowość do pracy dwuzmianowej,
 • Dobra organizacja pracy własnej,
 • Umiejętność pracy w zespole, analitycznego myślenia, efektywności w działaniu, odpowiedzialność,

 

Oferujemy:

 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
 • Stabilne zatrudnienie – umowa o pracę na pełny etat,
 • Praca w godzinach 7:00 – 22:00 od poniedziałku do piątku.
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji przez udział w ciekawych projektach, szkoleniach oraz we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów gwarantujących rozwój zawodowy,
 • Możliwość inicjowania własnych pomysłów oraz aktywnego udziału we wdrażaniu narzędzi/procesów podnoszących efektywność operacyjną spółki.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji przez Qair Polska sp. z o.o.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji o pracę w celach niezbędnych dla przeprowadzenia przyszłego procesu rekrutacji przez Qair Polska sp. z o.o.

Ogłoszenie archiwalne