Ta oferta pracy jest nieaktualna od 136 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator NOC

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 03.07.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  NASK SA - wiodący polski operator telekomunikacyjny, działający od wielu lat na rynku Internetu, sieci korporacyjnych, bezpieczeństwa sieciowego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

  Operator NOC
  Miejsce pracy: Warszawa

  Poznasz tajniki pracy operatora NOC i SOC. Będziesz zarządzać i monitorować pracę sieci szkieletowej i urządzeń sieciowych.

  Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

  • monitorowanie bieżącej pracy systemów teleinformatycznych NASK,
  • identyfikacja i analiza zagrożeń sieciowych,
  • konfiguracja urządzeń sieciowych,
  • obsługa zgłoszeń klientów,
  • obsługa systemu zgłoszeniowego,
  • generowanie raportów, automatyzacja procesów,
  • monitorowanie i analiza zdarzeń naruszenia bezpieczeństwa,
  • szukanie zależności pomiędzy zdarzeniami,
  • tworzenie dokumentacji technicznej i dzienników operacyjnych.

  Główne wymagania stawiane Kandydatom:

  • wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne, preferowani absolwenci bądź studenci ostatnich lat studiów,
  • dobra znajomość technologii, urządzeń i protokołów używanych w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
  • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieciowego,
  • doświadczenie w administracji systemami Linux i/lub Windows,
  • umiejętność analitycznego myślenia i komunikatywność,
  • dobra znajomość języka angielskiego,
  • gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

  Naszym Pracownikom oferujemy:

  • ciekawą, ambitną i odpowiedzialną pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole,
  • dostęp do najnowszych technologii wspomagających utrzymanie dostępności usług telekomunikacyjnych,
  • możliwość rozwoju i podnoszenia swoich kwalifikacji,
  • miłą atmosferę i stabilne zatrudnienie (umowa o pracę),
  • pakiet socjalny (opieka medyczna, MultiSport, ubezpieczenie na życie),
  • elastyczny grafik (praca zmianowa).

  Nie wahaj się i stań się częścią zespołu! Może to właśnie Ciebie potrzebujemy?

  Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie, za pomocą przycisku Aplikuj, CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

  Prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Administratora Help Desk (numer ref.: OPES NOC)”.

  Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

  a) W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  b) W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  c)W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  d)W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usług na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  4. Podanie danych osobowych jest wymagane:

  a)przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

  b)dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.

  Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące.