Ta oferta pracy jest nieaktualna od 164 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator obrabiarek CNC - Frezer

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 08.01.2019
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Producent wysokiej klasy monet kolekcjonerskich i obiegowych,
  wyrobów grawersko-medalierskich, pieczęci i datowników,
  kreator nowych technik i technologii, w tym systemu Warszawskiej Karty Miejskiej
  poszukuje kandydatów na następujące stanowisko:

  Operator obrabiarek CNC - Frezer

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres obowiązków:

  • obsługa frezarek CNC 
  • samodzielne tworzenie programów
  • monitorowanie poprawnego funkcjonowania urządzenia
  • kontrola wykonanych przez siebie detali zgodnie z dokumentacją techniczną

  Wymagania:

  • umiejętność programowania HEIDENHAIN iTNC 530
  • znajomość oprogramowania CAD/CAM (mile widziana znajomość FeatureCam)
  • bardzo dobra znajomość rysunku technicznego
  • wykształcenie min. średnie techniczne
  • znajomość technologii obróbki metali

  Oferujemy:

  • pracę w zgranym i dynamicznym zespole
  • zdobywanie doświadczeń w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  • bezpłatną opiekę medyczną
  • atrakcyjny pakiet socjalny

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV klikając w przycisk aplikowania.

  Przepraszamy, ale skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)

  1. Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji jest Mennica Polska S.A z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 23, (dalej: „Mennica”).
  2. Podane przez Ciebie dane osobowe, w zakresie w jakim dane te mogą być przez nas wymagane na podstawie art. 22(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (dalej: „Kodeks Pracy”), będą przetwarzane przez Mennicę, gdyż jest to niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, a tym samym jest niezbędne do podjęcia przez nas działań dotyczących Twojej osoby przed ewentualnym zawarciem z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Przetwarzanie Twoich danych w pozostałym zakresie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  3. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania Twoich danych przechowywanych w tym celu jest nasz uzasadniony interes, którym jest obrona przeciwko kierowanym wobec nas roszczeniom (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  4. Nie prowadzimy wobec Ciebie profilowania, ani nie są w stosunku do Ciebie podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.
  5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze obsługi IT, w tym w szczególności dostawcom sprzętu, oprogramowania i usług programistycznych. W zakresie powyższego, dane są przekazywane w szczególności spółce pod firmą Grupa Pracuj sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 68.
  6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
  7. Podanie danych osobowych, o których mowa w art. 22(1) Kodeksu Pracy przez kandydata jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne. Ich niepodanie pozostanie bez wpływu na fakt rozpatrzenia przez nas Twojej kandydatury.
  8. Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz do ograniczenia przetwarzania danych.
  9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania Twoich danych w celu wynikającym z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Wówczas nie będziemy przetwarzać Twoich danych, chyba że będą istniały ważne, prawnie uzasadnione podstawy prawne do przetwarzania tych danych, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw lub wolności.
  10. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych w szerszym zakresie niż wynikające z art. 22(1)§ 1 Kodeksu Pracy, masz prawo wycofać w dowolnym momencie tę zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
  11. Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W przypadku RP jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), którego Biuro mieści się pod adresem: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  12. Możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych Mennicy pisząc na adres korespondencyjny Mennicy lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Pracodawca nie wymaga CV