Ta oferta pracy jest nieaktualna od 124 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator Pieca Prażalniczego

 • Swadzim (pow. poznański), Poznań, wielkopolskie
 • Specjalista
 • 12.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Jesteśmy  producentem kawy, międzynarodową firmą działającą w branży FMCG.W naszym portfolio posiadamy rozpoznawalne marki o ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Obecnie w związku z rozwojem firmy poszukujemy doświadczonego kandydata na stanowisko:

   
  Operator Pieca Prażalniczego
  Nr. ref.: OPP_SW_02
  Miejsce pracy: Swadzim

  Do Twoich zadań na tym stanowisku należeć będzie:

  • Realizacja planu prażenia kawy zielonej w piecu prażalniczym zgodnie z recepturą i wymaganiami technologicznymi opracowanymi dla danej mieszanki.
  • Nadzór nad stanem technicznym urządzeń w hali prażenia, dokonując regulacji, napraw i konserwacji w zakresie określonym w instrukcji naprawy i konserwacji urządzeń.
  • Dokonywanie okresowych konserwacji pieców prażalniczych, urządzeń czyszczących i transportujących
  • Utrzymanie porządku na stanowisku pracy zgodnie ze standardami  5S

  Wymagania:

  • Wykształcenie średnie lub zawodowe
  • Uprawnienia operatora na wózki widłowe
  • Preferowane doświadczenie w pracy na produkcji
  • Skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu pracy
  • Znajomość podstawowej obsługi komputera
  • Gotowość do pracy trzy zmianowej
  • Aktualna Książeczka do celów
   sanitarno-epidemiologicznych

  Oferujemy:

  • Pracę w międzynarodowej firmie o wysokich standardach
  • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę - po 2 latach
   umowa na czas nieokreślony
  • Cykliczne spotkania integracyjne
  • Możliwość angażowania się w inicjatywy społeczne pracowników - m.in.
   akcje charytatywne, sportowe
  •  program kafeteryjny – bilety do kina, teatru, karta sportowa
  • Szeroki pakiet socjalny, w tym m.in: opiekę medyczną, dofinansowanie
   do wypoczynku oraz możliwość otrzymania pożyczki z Kasy
   Zapomogowo-Pożyczkowej
  • Bezpłatny dowóz pracowników do/z firmy z punktów –  Hotel Mercury,
   Pniewy dworzec PKS

  Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Strauss Cafe Poland Sp. z o.o., ul. Poznańska 50, 62-080 Tarnowo Podgórne, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 83445, NIP 7810020676, REGON 004859736, e-mail: [email protected]

  W Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor ochrony danych – kontakt: [email protected].

  Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane na podstawie:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (,,RODO”), tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań związanych z zawarciem umowy o pracę lub umowy o współpracy,
  2. w odniesieniu do kandydatów nieprzyjętych do pracy w danej rekrutacji, którzy wyrazili adekwatną zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz
  3. na podstawie przepisów prawa krajowego w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych.

  Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia rekrutacji i umożliwienia kandydatom wzięcie w niej udziału oraz nawiązaniu kontaktu z kandydatem.

  Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane przez okres trwającej rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji – przez okres objęty wyraźną zgodą kandydata. 

  Kandydatowi przysługuje prawo żądania od Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz przeniesienia danych.

  Kandydatowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

  Podanie przez kandydata danych osobowych jest koniecznym warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji i zawarcia umowy o pracę (umowy o współpracy). Konsekwencją braku podania tych danych jest brak możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.

  Kandydatowi, który wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. dokonała na jej podstawie przed jej cofnięciem.