Ta oferta pracy jest nieaktualna od 151 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator Sprzętu Ciężkiego

 • Stalowa Wola, podkarpackie
 • Pracownik fizyczny
 • 16.01.2019
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  TAURON to druga co do wielkości Grupa energetyczna w Polsce, zajmująca się wydobyciem węgla oraz produkcją, dystrybucją, sprzedażą energii elektrycznej, ciepła i gazu.

   

  Działamy na obszarze równym niemal 1/5 powierzchni kraju na terenie 5 województw. Codziennie ponad 25tys. pracowników odpowiada na potrzeby kilku milionów naszych klientów. Naszą misją jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Kluczem do naszego sukcesu są pasja i zaangażowanie pracowników.

   

  To, co dla nas ważne, określają wartości PRO, czyli partnerstwo, rozwój i odwaga. Poszukujemy ludzi chętnie rozwijających swoje kompetencje, otwartych na nowe wyzwania, innowacyjnych oraz potrafiących budować partnerskie relacje z klientami i współpracownikami.

   

  Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., jest specjalistyczną firmą zajmującą się pozyskiwaniem, transportem i przetwarzaniem biomasy na potrzeby energetyki zawodowej oraz realizuje projekt zagospodarowania ubocznych produktów spalania i wydobycia dla Grupy TAURON.

  Operator Sprzętu Ciężkiego

  Miejsce pracy: Stalowa Wola

  Obowiązki:

  • Załadunek biomasy na rębaki, kontrola i nadzór dawkowania do zbiorników buforowych, kontrola pracy przenośników i podajników do zbiorników.
  • Manewrowanie naczepami, obsługa i konserwacja ciągnika samochodowego, ładowarek i wymiennego osprzętu, prowadzenie dokumentacji pracy sprzętu i jego usterek, obecność przy tankowaniu i prowadzenie ewidencji zużycia paliwa.
  • Obsługa sita i rębaka mobilnego oraz jego transport, kontrola pracy separatora metali, cykliczny wywóz odpadów żelaznych i nieżelaznych na składowisko odpadów, dbanie o porządek placu biomasy i tras podajników biomasy.
  • Realizacja zadań wynikających z przygotowania biomasy nieprzetworzonej do obróbki i gromadzenia w zbiornikach zgodnie z poleceniami przełożonego i służb TAURON Wytwarzanie S.A., zgłaszanie i ewidencja usterek.
  • Dbałość o powierzony sprzęt, raportowanie o zauważonych nieprawidłowościach w pracy sprzętu, wykonywanie prac remontowo-serwisowych przy sprzęcie, wykonywanie innych poleceń osoby nadzorującej pracę.

  Wymagania:

  • Wykształcenie zawodowe.
  • Doświadczenie minimum 2 lata.
  • Uprawnienia na ładowarki jednonaczyniowe kl. I-III, Prawo jazdy kat. C.
  • Ważne świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie konserwacji Grupa 2, pkt 8 i 10.
  • Ważne świadectwo kwalifikacji kierowcy.
  • Znajomość budowy i podstaw mechaniki sprzętów ciężkich.
  • Doświadczenie w pracy na zakładzie typu elektrownia\elektrociepłownia.
  • Umiejętności z zakresu mechaniki sprzętów ciężkich.
  • Podstawowa obsługa komputera.
  • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
  • Fachowość, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

  Oferujemy:

  • interesującą pracę w dynamicznym i rozwojowym zespole
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
  • niezbędne narzędzia pracy
  • możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń korporacyjnych
  • możliwość pracy w jednej z największych grup kapitałowych w sektorze energetycznym w Polsce


  Osoby zainteresowane zapraszamy do przesiania CV i listu motywacyjnego, z zaznaczeniem oczekiwań finansowych i czasu, w którym kandydat może podjąć pracę w terminie do 15.02.2019 r. do godz. 12:00.

  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

  Prosimy o umieszczenie w aplikacji Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Prosimy postawić wyraźny znak „X" przy pozycji „Wyrażam zgodę'' lub w przypadku braku Pani/Pana zgody przy pozycji „Nie wyrażam zgody", a także o postawienie znaku „X" przy pozycji dotyczącej potwierdzenia, że Pani/Pan zapoznata(ł) się z Klauzulą informacyjną umieszczoną w ogłoszeniu dotyczącym rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan kandyduje.

  Jednocześnie informujemy, że postawienie znaku „X" przy pozycji „Nie wyrażam zgody" i/lub braku zaznaczenia pozycji potwierdzającej, że Pani/Pan zapoznała(ł) się z Klauzulą informacyjną spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, co uniemożliwi Pani/Panu udział w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym, a nadesłane przez Panią/Pana CV oraz list motywacyjny zostaną od razu zniszczone.

  ,,
  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób na wybranym stanowisku, w związku z którym toczy się postępowanie rekrutacyjne.  Powyższa zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym.
  □ Wyrażam zgodę
  □ Nie wyrażam zgody
  □ Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Klauzula informacyjna zamieszczona w ogłoszeniu dotyczącym rekrutacji na stanowisko, na które kandyduję."
  Pracodawca nie wymaga CV

  Klauzula informacyjna (prosimy o zapoznanie się z treścią):

  1. ADMINISTRATOR DANYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli ul. Energetyków 13, adres e-mail: [email protected]

  1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:

  a)       adres e-mail: [email protected]

  b)       adres korespondencyjny: IOD Bioeko Gnipa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13,37-450 Stalowa Wola

  1. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

  Będziemy przetwarzać dane osobowe podane przez Państwa w związku z prowadzeniem postępowania dotyczącego rekrutacji na stanowisko pracy w Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., na które Pani/Pan aplikuje.

  1. CEL PRZETWARZANIA DANYCH

  Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

  a)        Oceny kwalifikacji kandydata do pracy na określonym stanowisku;

  b)       Oceny zdolności i umiejętności kandydata potizebnych do pracy na określonym stanowisku;

  c)        Wyboru odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia na określonym stanowisku.

  1. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się w życiorysie (CV) i liście motywacyjnym.

  Podanie danych, o których mowa powyżej jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych bądź odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach wynikających z niniejszej klauzuli informacyjnej uniemożliwia Pani/Pana udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  Pani/Pana dane będą przetwarzane w trakcie aktualnego postępowania rekrutacyjnego, maksymalnie przez okres jednego roku od dnia Pani/Pana znoszenia, po tym terminie Pani/Pana dane osobowe zostaną zniszczone.

  1. PAŃSTWA PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

  a)        Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody (pkt 5 niniejszej klauzuli), w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:

  a)      pisemnie na adres IOD Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13,37-450 Stalowa Wola

  b)      mailowo na adres: [email protected]

  c)      telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 572 886 054

  d)      poprzez wypełnienie formularza na stronie [strona w opracowaniu]

  b)       Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Państwa dane. Mają również Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe lub którym mamy zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).

  c)        Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

  d)       Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, jeśli:

  • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
  • Cołhęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa do dalszego przetwarzania przez nas tych danych osobowych;
  • Przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
  • Musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

  Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

  • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

  ■ dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;

  • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
  • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
  • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

  e)        Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli:

  • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
  • przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
  • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń.

  Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.:

  • za Państwa zgodą;
  • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • w celu ochrony praw innej osoby; lub
  • z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

  f)         Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesiania Państwa danych innemu administratorowi - w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie:

  • przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej;
  • przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
  1. PUNKT KONTAKTOWY, ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO MOGĄ PAŃSTWO ZGŁASZAĆ ŻĄDANIA WYKONANIA PRAW

  Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

  a)        pisemnie na adres IOD Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o., ul. Energetyków 13,37-450 Stalowa Wola;

  b)        mailowo na adres: [email protected];

  c)        telefonicznie pod numerem telefonu + 48 572 886 054.

  1. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
  2. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

  Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. ODBIORCY DANYCH

  Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  • Podmioty z Grupy TAURON: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o., świadcząca usługi wspólne, w tym usługi z zakresu HR wobec pozostałych podmiotów z Grupy TAURON oraz Wsparcie Grupa TAURON sp. z o.o., świadcząca usługi wspólne z zakresu ochrony osób i mienia wobec pozostałych podmiotów Grupy TAURON;
  • Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
  • Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji;
  • Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  • Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów

  w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów, dla których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

  Słownik

  Grupa TAURON - należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON POLSKA ENERGIA S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. P. Ściegiennego 3,40-114 Katowice.

  Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).