Operator sprzętu - Monter sieci wodnokanalizacyjnej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.O firmie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o.

Stefana Żeromskiego 39

Piaseczno

top

Operator sprzętu - Monter sieci wodnokanalizacyjnej

Miejsce pracy: Piaseczno

Opis stanowiska:

 

Do zadań pracownika należy eksploatacja sieci wodociągowej, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, prowadzenie konserwacji, napraw i zabezpieczenie wykorzystywanego sprzętu, narzędzi, maszyn; wymiana i legalizacja wodomierzy, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, naprawa uszkodzonych sieci, przyłączy i armatury wodociągowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe,
 • Prawo jazdy kat B,
 • Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki, minikoparki,
 • Znajomość zasad działania sieci wodociągowej,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność i dokładność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Kultura osobista,
 • Posiadanie wiedzy z dziedziny mechaniki,
 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
 • Prawo jazdy kat. C, C+E, B+E
 • Uprawnienia SEP.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • Zasady premiowania i nagradzania w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,
 • Wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój w formie kursów i szkoleń,
 • Przewidywalny harmonogram pracy,
 • Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej,
 • Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Nowoczesne narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • Życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,
 • List motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zapoznanie się i zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.” oraz „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.”
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
 
Klauzula informacyjna i oświadczenie dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o. znajdują się na stronie www.pwikpiaseczno.pl
 
Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.
bottom
Operator sprzętu - Monter sieci wodnokanalizacyjnej

Opis stanowiska:

 

Do zadań pracownika należy eksploatacja sieci wodociągowej, dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacja sieci i urządzeń wodociągowych, prowadzenie konserwacji, napraw i zabezpieczenie wykorzystywanego sprzętu, narzędzi, maszyn; wymiana i legalizacja wodomierzy, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, naprawa uszkodzonych sieci, przyłączy i armatury wodociągowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe,
 • Prawo jazdy kat B,
 • Uprawnienia do obsługi koparko-ładowarki, minikoparki,
 • Znajomość zasad działania sieci wodociągowej,
 • Samodzielność, odpowiedzialność, skrupulatność i dokładność.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Kultura osobista,
 • Posiadanie wiedzy z dziedziny mechaniki,
 • Uprawnienia do obsługi wózków widłowych,
 • Prawo jazdy kat. C, C+E, B+E
 • Uprawnienia SEP.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę,
 • Zasady premiowania i nagradzania w oparciu o nowoczesny system motywacyjny,
 • Wzrost wynagrodzenia po okresie próbnym,
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji i rozwój w formie kursów i szkoleń,
 • Przewidywalny harmonogram pracy,
 • Możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej,
 • Bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • Nowoczesne narzędzia pracy.

Dokumenty:

 • Życiorys – Curriculum Vitae – zawierający własnoręczny podpis,
 • List motywacyjny – zawierający własnoręczny podpis,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • Inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zapoznanie się i zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. i Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.” oraz „Oświadczam, że zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną zamieszczoną na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o.”
 
Informujemy, że Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie przy ul. Żeromskiego 39. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji.
 
Klauzula informacyjna i oświadczenie dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji na stanowiska pracy w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. o.o. znajdują się na stronie www.pwikpiaseczno.pl
 
Informujemy, że aplikacje bez powyższej klauzuli i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
 
Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne