Ta oferta pracy jest nieaktualna od 7 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator Tankowania Statków Powietrznych

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 15.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  ORLEN Aviation to Spółka Grupy Kapitałowej ORLEN świadcząca usługi w zakresie tankowania statków powietrznych oraz lotniskowe usługi magazynowania paliw lotniczych. Obecnie Spółka świadczy usługi tankowania dla kilkuset linii lotniczych zagranicznych oraz kilkuset polskich firm posiadających statki powietrzne. Wieloletnie doświadczenie ORLEN Aviation, niezbędne zaplecze techniczne, wszelkie wymagane zezwolenia, a także wysoko wykwalifikowani pracownicy są gwarantem bezpieczeństwa i wysokiej jakości świadczonych usług.

  Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
  Operator Tankowania Statków Powietrznych
  Numer ref.: KTW/01/2019
  Miejsce wykonywanie pracy: Katowice
  Ważne do: 14-02-2019

  Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę będąc odpowiedzialnym za:

  • wykonywanie czynności kontrolnych i przygotowanie autocysterny do wyjazdu na płytę lotniska
  • kontrolę jakości paliwa
  • tankowanie statków powietrznych
  • załadunek i rozładunek autocystern

  Pracując u nas możesz liczyć na:

  • stabilne zatrudnienie
  • atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród
  • pakiet benefitów: opieka medyczna, karty sportowe, karty zniżkowe na paliwo, dofinansowanie urlopu, dofinansowanie nauki języków obcych
  • profesjonalne szkolenia

  Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

  • wykształcenie min. średnie (preferowane techniczne)
  • prawo jazdy kat. B i CE (warunek konieczny)
  • mile widziane uprawnienia ADR + cysterny oraz uprawnienia wydawane przez TDT do obsługi kat. III w zakresie urządzeń technicznych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi w kl.3
  • mile widziane doświadczenie w kierowaniu i obsłudze autocysterny
  • podstawowa znajomość języka angielskiego
  • odporność na stres, podzielność uwagi
  • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu

  Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Życiorys zawodowy (CV)
  2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną* dotyczącą ochrony danych osobowych
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

  .

  *KLAUZULA INFORMACYJNA

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Aviation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-159), ul. Bennetta 2.

  Z Administratorem danych można się skontaktować:

  • listownie na adres: ORLEN Aviation Sp. z o.o., 02-159 Warszawa, ul. Bennetta 2.
  • przez e-mail: [email protected]
  1. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Orlen Aviation Sp. z o.o., 02-159 Warszawa, ul. Bennetta 2
  • przez e-mail: [email protected]
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanym w ORLEN Aviation Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji).
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.
  • Uzasadniony interes ORLEN Aviation Sp. z o.o. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Aviation Sp. z o.o ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.
  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Aviation Sp. z o.o.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego.
  3. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, Orlen Aviation Sp. z o.o., 02-159 Warszawa, ul. Bennetta 2, przez e-mail: [email protected]
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo sprostowania danych osobowych lub ich usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Aviation Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Aviation Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Aviation Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody,
  • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Aviation Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Inspektor Ochrony Danych, Orlen Aviation Sp. z o.o., 02-159 Warszawa, ul. Bennetta 2, przez e-mail: [email protected]
  1. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO;
  2. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanym w ORLEN Aviation Sp. z o.o. procesie rekrutacyjnym (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

  ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

  Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody (niepotrzebne skreślić) na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przeze mnie do celów prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Operator Tankowania Statków Powietrznych w ORLEN Aviation Sp. z o.o.

  DODATKOWE INFORMACJE

  1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.
  2. ORLEN Aviation Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.