1. Prosimy o umieszczenie w aplikacji Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach aktualnego postępowania rekrutacyjnego. Prosimy postawić wyraźny znak „X” przy pozycji „Wyrażam zgodę” lub w przypadku braku Pani/Pana zgody przy pozycji „Nie wyrażam zgody” , a także o postawienie znaku „X” przy pozycji dotyczącej potwierdzenia, że Pani/Pan zapoznała(ł) się z Klauzulą informacyjną umieszczoną w ogłoszeniu dotyczącym rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan kandyduje (stosowna klauzula informacyjna została udostępniona pod adresem: https://bioeko.tauron.pl/-/media/offer-documents/biomasa/klauzule/klauzula-rekrutacja.ashx).

Wyrażenie przez Państwa zgody jest dobrowolne, jednakże informujemy, że brak tej zgody tj. postawienie znaku „X” przy pozycji „Nie wyrażam zgody” i/lub braku zaznaczenia pozycji potwierdzającej, że Pani/Pan zapoznała(ł) się z Klauzulą informacyjną spowoduje, że nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, co uniemożliwi Pani/Panu udział w niniejszym postępowaniu rekrutacyjnym, a nadesłane przez Panią/Pana CV oraz list motywacyjny zostaną od razu zniszczone/usunięte.

„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o. moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób na wybranym stanowisku, w związku z którym toczy się postępowanie rekrutacyjne. Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie adresu e-mail w celu potwierdzenia przedmiotowej rekrutacji oraz dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

Wyrażam zgodę.

Nie wyrażam zgody.

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Klauzulą informacyjną udostępnioną pod adresem: https://bioeko.tauron.pl/-/media/offer-documents/biomasa/klauzule/klauzula-rekrutacja.ashx, jaki został wskazany w ogłoszeniu dotyczącym rekrutacji na stanowisko, na które kandyduję.”

 1. Ponadto informujemy Państwa, że dzięki dodatkowemu wyrażeniu poniższej zgody będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dane osobowe aby – w razie wszczęcia przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o. o. postępowania rekrutacyjnego w okresie jednego roku od dnia zgłoszenia się Pani/Pana do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym i w razie ustalenia przez nas na podstawie przekazanych przez Panią/Pana danych, że spełnia Pani/Pan stawiane przez nas kryteria – zaproponować Pani/Panu pracę w Bioeko Grupa TAURON sp. z o. o. W razie braku wyrażenia przez Panią/Pana zgody, nie zwrócimy się do Pani/Pana z propozycją pracy. Brak wyrażenia przez Panią/Pana niniejszej zgody nie będzie miał wpływu na ocenę Pani/Pana kandydatury w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym.

„Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w razie wszczęcia przyszłego postępowania rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o. o. moich danych osobowych w celu oceny moich kwalifikacji, oceny zdolności i umiejętności oraz wyboru i zatrudnienia odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób w toku postępowań rekrutacyjnych rozpoczętych przez Bioeko Grupa TAURON sp. z o. o. w okresie jednego roku do dnia mojego zgłoszenia do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym. Powyższa zgoda obejmuje dane osobowe zawarte w przesłanym przeze mnie życiorysie (CV), liście motywacyjnym, a także udostępnione w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz w związku z przeprowadzeniem wobec mojej osoby testów kwalifikacyjnych i sprawdzających.

Wyrażam zgodę.

Nie wyrażam zgody.”

Bioeko Grupa TAURON sp. z.o.o.

Operator urządzeń produkcyjnych

Bioeko Grupa TAURON sp. z.o.o.O firmie

Bioeko Grupa TAURON sp. z.o.o.

Energetyków 15

Jaworzno

Operator urządzeń produkcyjnych

Spółka: Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

Lokalizacja: Jaworzno

Miejsce pracy: Jaworzno

Kim jesteśmy?

MegaMocna drużyna Grupy TAURON to 26 tys. pracowników.
Każdego dnia wkładamy moc energii, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo kilku milionom klientów. Jesteśmy jedną z największych grup energetycznych w kraju i działamy głównie na południu Polski. Jesteśmy nastawieni na klienta, rozwój i innowacje.


Tworzymy ENERGETYKĘ JUTRA.
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Nasz potencjał stanowi energia elektryczna i gaz.

Twoje zadania

 • obsługa instalacji załadowczo-rozładowczych ubocznych produktów spalania;
 • wykonywanie prac transportowych z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego;
 • prowadzenie prac porządkowych oraz konserwacyjnych obsługiwanych zakresów;
 • realizacja zadań wynikających z bieżącej obsługi urządzeń oraz obsługiwanych zakresów, zgodnie z poleceniami przełożonego i służb GRUPY TAURON, zgłaszanie i ewidencja usterek;
 • dbałość o powierzony sprzęt, raportowanie o zauważonych nieprawidłowościach w pracy sprzętu, wykonywanie prac remontowo-serwisowych przy sprzęcie, wykonywanie innych poleceń osoby nadzorującej pracę;

Nasze oczekiwania

 • wykształcenie zawodowe;
 • fachowość, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy;
 • punktualność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;

 

Mile widziane

 • wykształcenie średnie - preferowane kierunki techniczne;
 • znajomość budowy i podstaw mechaniki urządzeń przemysłowych oraz instalacji podawczo–załadowczych;
 • ważne świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie konserwacji Grupa 2, pkt 8 i 10;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • podstawowa obsługa komputera;

Oferujemy

 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Program
  wdrożeniowy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie
  na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Dofinansowanie
  do wypoczynku
 • Karta
  Multisport
 • Udogodnienia dla rodziców oraz przyszłych mam

Oferta różni się w zależności od Spółki/lokalizacji.
Sprawdź podczas rozmowy rekrutacyjnej, co jeszcze możemy Ci zaoferować.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji pod adresem https://bioeko.tauron.pl/-/media/offer-documents/biomasa/klauzule/klauzula-rekrutacja.ashx


Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Kim jesteśmy?

MegaMocna drużyna Grupy TAURON to 26 tys. pracowników.
Każdego dnia wkładamy moc energii, aby zapewnić komfort i bezpieczeństwo kilku milionom klientów. Jesteśmy jedną z największych grup energetycznych w kraju i działamy głównie na południu Polski. Jesteśmy nastawieni na klienta, rozwój i innowacje.


Tworzymy ENERGETYKĘ JUTRA.
Dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie. Nasz potencjał stanowi energia elektryczna i gaz.

Operator urządzeń produkcyjnych

Twoje zadania

 • obsługa instalacji załadowczo-rozładowczych ubocznych produktów spalania;
 • wykonywanie prac transportowych z wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego;
 • prowadzenie prac porządkowych oraz konserwacyjnych obsługiwanych zakresów;
 • realizacja zadań wynikających z bieżącej obsługi urządzeń oraz obsługiwanych zakresów, zgodnie z poleceniami przełożonego i służb GRUPY TAURON, zgłaszanie i ewidencja usterek;
 • dbałość o powierzony sprzęt, raportowanie o zauważonych nieprawidłowościach w pracy sprzętu, wykonywanie prac remontowo-serwisowych przy sprzęcie, wykonywanie innych poleceń osoby nadzorującej pracę;

Nasze oczekiwania

 • wykształcenie zawodowe;
 • fachowość, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy;
 • punktualność, komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;

 

Mile widziane

 • wykształcenie średnie - preferowane kierunki techniczne;
 • znajomość budowy i podstaw mechaniki urządzeń przemysłowych oraz instalacji podawczo–załadowczych;
 • ważne świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji „E” w zakresie konserwacji Grupa 2, pkt 8 i 10;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • podstawowa obsługa komputera;

Oferujemy

 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Program
  wdrożeniowy
 • Prywatna opieka medyczna
 • Ubezpieczenie
  na życie
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Dofinansowanie
  do wypoczynku
 • Karta
  Multisport
 • Udogodnienia dla rodziców oraz przyszłych mam

Oferta różni się w zależności od Spółki/lokalizacji.
Sprawdź podczas rozmowy rekrutacyjnej, co jeszcze możemy Ci zaoferować.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

 

Zachęcamy do zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą procesu rekrutacji pod adresem https://bioeko.tauron.pl/-/media/offer-documents/biomasa/klauzule/klauzula-rekrutacja.ashx


Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Spółka: Bioeko Grupa TAURON sp. z o.o.

Lokalizacja: Jaworzno

Ogłoszenie archiwalne