MPWiK S.A.

Operator Urządzeń

MPWiK S.A.O firmie

 • Na Grobli 19, 50-438 Wrocław, Polska, Mokry Dwór (pow. wrocławski)

 • Ważna jeszcze 19 dni
  15 Luty 2020
 • Pracownik fizyczny
Dlaczego MPWiK S.A. we Wrocławiu? 
Codziennie nasz Zespół dba o to, aby mieszkańcom Wrocławia żyło się lepiej.
I Ty też możesz mieć na to wpływ - dołącz do nas!
 

Chcesz zdobywać nowe kwalifikacje i uprawnienia?

Lubisz poznawać nowych ludzi?

 

Aplikuj na stanowisko

OPERATOR URZĄDZEŃ
Miejsce pracy: ZPW Mokry Dwór, ZPW Wrocław

(praca w ruchu ciągłym - na trzy zmiany)

Jakie będą Twoje zadania?

Jako nasz pracownik będziesz odpowiedzialny m.in. za obsługę i konserwację maszyn, urządzeń i instalacji.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • wykształcenia minimum zawodowego mechanicznego lub elektrycznego,
 • 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, maszyn i instalacji,
 • prawa jazdy kat. B,
 • uczciwości, rzetelności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole,

Mile będą widziane uprawnienia energetyczne grupa E1 i E2.

A co w zamian?

 • stabilne i uczciwe warunki pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie wynikające z pracy trzyzmianowej,
 • szerokie możliwości szkoleń i zdobywania nowych uprawnień,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • prywatna opieka medyczna, z szerokim dostępem do specjalistów,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karta Multisport – dostęp do obiektów sportowych w całej Polsce),
 • bardzo dobre warunki socjalne i dofinansowywane posiłki.

benefity

Stabilność zatrudnieniaZaufany
pracodawca
Bogata oferta szkoleniowaMożliwość
rozwoju
Dofinansowanie do studiów podyplomowych
Nowoczesne narzędzia pracyAtrakcyjny system wynagrodzeńMożliwość uzyskania uprawnieńDodatkowe
benefity
Pracowniczy Program Emerytalny
Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań prosimy o przesłanie aplikacji - cv i listu motywacyjnego za pomocą formularza rekrutacyjnego.
 
WAŻNE ! Prosimy o wpisanie na CV klauzuli o treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 19, moich danych osobowych w celach niezbędnych do aktualnej i przyszłych rekrutacji. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed datą jej wycofania.  

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

 
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), MPWiK S.A. informuje, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MPWiK S.A. we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu 50-421, ul. Na Grobli 19, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: [email protected] lub telefonując pod numer +48 071 34 09 655 (w godzinach 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku) lub może Pan/Pani skontaktować się za Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres [email protected] lub telefonując pod numer +48 071 34 09 928 (w godzinach 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji i konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości złożenia CV i wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)  przeprowadzenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji wynikającego z powyższego ogłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
b)  prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych poprzez pozostawienie w bazie kandydatów na podstawienie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych na potrzeby ich przetwarzania w zakresie przyszłych procesów rekrutacji jest całkowicie dobrowolne.
c)  W celu nawiązania i przebiegu procesu zatrudnienia na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 1. Zbieranie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów Kodeksu Pracy i przetwarzanie ich w celach rekrutacyjnych będzie możliwe wyłącznie przez wyrażenie przez Pana/Panią dobrowolnej, odrębnej zgody na ich przetwarzanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora: usługi IT, usługi medycyny pracy.
 3. Dane osobowe podane na potrzeby:
  a)  bieżącego procesu rekrutacji będą przetwarzane od daty wpływu, w tym przechowywane wyłącznie przez okres prowadzenia tej rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  b)  Jeżeli Pan/Pani wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacji będą one przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 12 miesięcy, od daty wpływu CV lub do momentu wycofania zgody. Po tym okresie zostaną usunięte.
 1. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych odbywających się na podstawie zgody, Administrator informuje o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pana/Pani danych przez Administratora.
Dlaczego MPWiK S.A. we Wrocławiu? 
Codziennie nasz Zespół dba o to, aby mieszkańcom Wrocławia żyło się lepiej.
I Ty też możesz mieć na to wpływ - dołącz do nas!
 

Chcesz zdobywać nowe kwalifikacje i uprawnienia?

Lubisz poznawać nowych ludzi?

 

Aplikuj na stanowisko

OPERATOR URZĄDZEŃNumer ref.: Miejsce pracy: ZPW Mokry Dwór, ZPW Wrocław

(praca w ruchu ciągłym - na trzy zmiany)

Jakie będą Twoje zadania?

Jako nasz pracownik będziesz odpowiedzialny m.in. za obsługę i konserwację maszyn, urządzeń i instalacji.

Czego od Ciebie oczekujemy?

 • wykształcenia minimum zawodowego mechanicznego lub elektrycznego,
 • 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń, maszyn i instalacji,
 • prawa jazdy kat. B,
 • uczciwości, rzetelności, samodzielności, umiejętności pracy w zespole,

Mile będą widziane uprawnienia energetyczne grupa E1 i E2.

A co w zamian?

 • stabilne i uczciwe warunki pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie wynikające z pracy trzyzmianowej,
 • szerokie możliwości szkoleń i zdobywania nowych uprawnień,
 • nowoczesne narzędzia pracy,
 • prywatna opieka medyczna, z szerokim dostępem do specjalistów,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karta Multisport – dostęp do obiektów sportowych w całej Polsce),
 • bardzo dobre warunki socjalne i dofinansowywane posiłki.
Osoby spełniające wyżej wymienione wymagania i zainteresowane podjęciem nowych wyzwań prosimy o przesłanie aplikacji - cv i listu motywacyjnego za pomocą formularza rekrutacyjnego.
 
WAŻNE ! Prosimy o wpisanie na CV klauzuli o treści: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest MPWiK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Na Grobli 19, moich danych osobowych w celach niezbędnych do aktualnej i przyszłych rekrutacji. Mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed datą jej wycofania.  

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

 
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), MPWiK S.A. informuje, że:
 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest MPWiK S.A. we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu 50-421, ul. Na Grobli 19, zwaną dalej „Administratorem”.
 2. W sprawach ochrony Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: [email protected] lub telefonując pod numer +48 071 34 09 655 (w godzinach 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku) lub może Pan/Pani skontaktować się za Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, pisząc na adres [email protected] lub telefonując pod numer +48 071 34 09 928 (w godzinach 8:00-15:30 od poniedziałku do piątku).
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji i konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości złożenia CV i wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)  przeprowadzenia aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji wynikającego z powyższego ogłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
b)  prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych poprzez pozostawienie w bazie kandydatów na podstawienie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podanie danych na potrzeby ich przetwarzania w zakresie przyszłych procesów rekrutacji jest całkowicie dobrowolne.
c)  W celu nawiązania i przebiegu procesu zatrudnienia na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 1. Zbieranie danych w zakresie szerszym niż wynika to z przepisów Kodeksu Pracy i przetwarzanie ich w celach rekrutacyjnych będzie możliwe wyłącznie przez wyrażenie przez Pana/Panią dobrowolnej, odrębnej zgody na ich przetwarzanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora: usługi IT, usługi medycyny pracy.
 3. Dane osobowe podane na potrzeby:
  a)  bieżącego procesu rekrutacji będą przetwarzane od daty wpływu, w tym przechowywane wyłącznie przez okres prowadzenia tej rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.
  b)  Jeżeli Pan/Pani wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacji będą one przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 12 miesięcy, od daty wpływu CV lub do momentu wycofania zgody. Po tym okresie zostaną usunięte.
 1. W przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych odbywających się na podstawie zgody, Administrator informuje o prawie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy [email protected]
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
 2. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania Pana/Pani danych przez Administratora.

Ogłoszenie archiwalne