Operator utrzymania Centrum Danych NASK SA

 • Warszawa, mazowieckie
 • Kolska 12, 01-045 Warszawa, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 09.08.2019
 • Ważna jeszcze 18 dni (do 08.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Operator utrzymania Centrum Danych NASK SA
  Nr ref.: OCD 0819

  Naszym Pracownikom oferujemy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  • miłą atmosferę pracy,
  • kartę MultiSport,
  • prywatną opiekę medyczną,
  • ubezpieczenie na życie,
  • dofinansowanie zakupu biletów na wydarzenia kulturalne oraz zajęcia sportowe.

  Do głównych zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie:

  • kontrolowanie, nadzór i monitorowanie pracy urządzeń Centrum Danych (m.in. zasilanie elektryczne, generatory prądotwórcze, UPS-y, klimatyzatory i systemy ppoż.) oraz parametrów środowiskowych Centrum Danych,
  • rejestracja i obsługa zdarzeń oraz prac planowanych,
  • reagowanie na sytuacje awaryjne, wraz z wstępną diagnozą awarii po jej wykryciu,
  • koordynacja prac naprawczych dokonywanych przez wyspecjalizowane służby wewnętrzne lub podwykonawców,
  • utrzymywanie aktualnej dokumentacji z przeglądów oraz jej uaktualnienie,
  • współpraca z innymi zespołami NASK SA i wykonawcami prac w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury Centrum Danych,
  • rozwój merytoryczny w zakresie wdrażania i utrzymania infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania Centrum Danych,
  • monitorowanie i rozliczanie zużycia energii.

  Od Kandydatów oczekujemy:

  • zaangażowania w wykonywaną pracę,
  • wykształcenia technicznego,
  • podstawowej znajomości systemów zasilania elektrycznego, klimatyzacji i stałych systemów ppoż.,
  • mile widziane jest posiadanie uprawnienia elektrycznego SEP w zakresie eksploatacji „E”,
  • umiejętności koordynowania, kontroli i rozliczania prac prowadzonych przez wykonawców,
  • samodzielności, operatywności i odpowiedzialności,
  • gotowości do pracy w trybie zmianowym 12/24/12/48.

  Zainteresowane osoby, spełniające powyższe wymagania, prosimy o przesłanie, za pomocą przycisku Aplikuj, CV opatrzonego klauzulą dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:

  Prosimy o dopisanie klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NASK Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych dla celów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Operatora NOC (numer ref.: OSD 0819)”.

  Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dot. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji w NASK S.A.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NASK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wąwozowej 18 lok. 010.
  2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
  4. Pani/Pana dane pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

  a)       W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wiązanych z procesem rekrutacji, w  tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 – RODO), zaś w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  b)      W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilno-prawną podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda kandydata (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  c)       W celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  d)      W celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usług na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem procesów rekrutacji, takim jak agencje rekrutacyjne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz – w zakresie w jakim podstawę przetwarzania danych stanowi uzasadniony interes Administratora – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  4. Podanie danych osobowych jest wymagane:

  a)       przez przepisy prawa, w tym Kodeks pracy – w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

  b)      dla celów prowadzenia rekrutacji – w przypadku preferowania zatrudnienia w formie umowy cywilno-prawnej.

  Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż: 3 miesiące
  www.nask.pl