Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Operator w Dziale Procesów Technologicznych

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

 • Ku Morzu 1, Świnoujście
  Świnoujście, zachodniopomorskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • pracownik fizyczny

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.

Ku Morzu 1

Świnoujście

Twój zakres obowiązków

 • obsługa, monitorowanie parametrów pracy oraz kontrola urządzeń wchodzących w skład obszarów/systemów Terminalu LNG, wykonywane lokalnie

 • czynności uruchamiania, normalnej eksploatacji, zatrzymywania planowego i awaryjnego systemów i urządzeń koordynowane przez Kierowników Zmian, wykonywane lokalnie

 • kontrola lokalnych wskazań urządzeń (np. wskaźnik poziomu, ciśnienia, temperatury, przepływu)

 • inspekcje zmianowe i zgłaszanie zaobserwowanych nieprawidłowości Kierownikowi Zmiany lub Dyspozytorowi

 • pobór i dostarczenie próbek do analizy

 • przygotowywanie miejsca pracy m.in. poprzez zastosowanie procedur izolacji dla zatwierdzonych poleceń/pozwoleń oraz potwierdzanie doprowadzenia miejsca pracy do stanu pierwotnego

 • pełnienie m.in. funkcji dopuszczającego, kierującego zespołem, podczas realizacji prac niebezpiecznych

 • bieżące identyfikowanie i reagowanie na problemy pojawiające się przy eksploatacji urządzeń i instalacji terminalu, monitorowanie i podejmowanie działań prewencyjnych

 • wykonywanie poleceń kierownika zmiany m.in. związanych z weryfikacją prawidłowego funkcjonowania procesów technologicznych oraz z organizacją prowadzenia prac, szczególnie związanych z podwyższonym ryzykiem (postój instalacji, wyłączenia/remonty urządzeń, prace związane z rozbudową terminalu itp.)

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie techniczne, preferowane kierunki technologia produkcji, inżynieria chemiczna i procesowa, górnictwo, energetyka, automatyka, mechanika, transport morski, eksploatacja portów i floty morskiej lub pokrewne

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowiskach operatorów procesu w przemyśle naftowym/gazowym lub pokrewnym (przemysł chemiczny, energetyczny, stacje regazyfikacyjne, rozlewnie paliw lub gazów skroplonych itp.) lub co najmniej roczne doświadczenie w transporcie morskim i przeładunku gazów skroplonych

 • praktyczna znajomość pracy instalacji, urządzeń i systemów eksploatacyjnych

 • znajomość obsługi procesów technologicznych w zakładach pracy o ruchu ciągłym lub w transporcie morskim i przeładunku gazów skroplonych

 • znajomość pakietu MS Office

 • podstawowa znajomość języka angielskiego

 • umiejętność reagowania na wiele bodźców i szybka analiza wielu zdarzeń występujących równolegle

 • umiejętność jasnego komunikowania się

 • odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, samodzielność, otwartość na nowe rozwiązania

 • dobra organizacja pracy własnej, odporność na stres

 • gotowość do pracy zmianowej

 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane

 • minimum roczne doświadczenie na stanowiskach operatorów procesu na terminalu regazyfikacyjnym/produkcyjnym LNG lub przemyśle naftowym/gazowym lub pokrewnym funkcjonujących w ruchu ciągłym

 • zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych klasy 2 wg. ADR oraz IMDG

To oferujemy

 • możliwość rozwoju i pracy przy unikatowych projektach na rynku polskim i europejskim

 • konkurencyjne wynagrodzenie na lokalnym rynku pracy

 • profesjonalne narzędzia pracy

 • prywatną opiekę medyczną (również dla członków rodziny)

 • pracowniczy program Emerytalny

 • dofinansowanie do szkoleń, studiów i nauki języków obcych

 • dofinansowanie do wypoczynku

 • zapewniamy sposoby organizacji pracy dostosowane do wytycznych obowiązujących podczas pandemii, dbając o bezpieczeństwo i zdrowie naszych Pracowników

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • program emerytalny

 • dofinansowanie wypoczynku

Operator w Dziale Procesów Technologicznych - Pionu Terminalu LNG

Miejsce świadczenia pracy:

Świnoujście, ul. Ku Morzu 1

Oferty prosimy nadsyłać do :

18 sierpnia 2021 r.