Ta oferta pracy jest nieaktualna od 26 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Operator wózka widłowego

 • Bieruń, Tychy, Jaworzno, śląskie
 • Pracownik fizyczny
 • 29.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Duża, stabilna firma o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim,
  producent opakowań kartonowych,
  poszukuje pracownika na stanowisko:
  OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
  Miejsce pracy: Chełmek (powiat oświęcimski)
  (okolice miast: Bieruń, Tychy, Jaworzno, Chrzanów, Oświęcim)
  (nr ref. OWW/19)

  Oferujemy:

  • Interesującą pracę w renomowanym międzynarodowym koncernie
  • Pracę w młodym, rozwijającym się zespole
  Wymagamy:
  • Uprawnień na wózki widłowe akumulatorowe
  • Min. 6 miesięcznego doświadczenia w obsłudze wózków widłowych akumulatorowych
  • Dyspozycyjności
  • Zaangażowania

  Aplikację zawierającą CV, list motywacyjny oraz klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacyjnych prosimy przesłać pod przyciskiem Aplikuj 

  lub listownie:

  VG Polska Sp. z o.o.

  Plac Kilińskiego 1

  32-660 Chełmek

  W tytule maila prosimy podać nr referencyjny OWW/19

  REKRUTACJA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH ETAPÓW:

  1. weryfikacja dokumentów i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów
  2. rozmowa kwalifikacyjna

  PROSIMY O ZAMIESZCZENIE JEDNEGO Z OŚWIADCZEŃ:

  I)    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez VG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
   
  lub
   
  II)   Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez VG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach na inne stanowiska przez okres 12 miesięcy.
   
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV) na adres VG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chełmku, Plac Kilińskiego 1, z dopiskiem OWW/19.
  Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną powiadomieni o ich wyniku.
   
  Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a ich oferty zostaną zniszczone po zakończonej rekrutacji.
   
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
   
  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych VG Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą plac Kilińskiego 1 Chełmek , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 41656 posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 13 324 770,00 zł., NIP 5491954124, REGON 0709211682);

  2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez VG Polska Sp. z o. prosimy o kontakt: tel. +48 0 33 844 70 71 , e-mail: [email protected]
   
  3) Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Operator wózka widłowego na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z Kodeksu pracy i przepisów szczególnych oraz Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);.
   
  4) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny oraz mailowy zawarty w puncie 1 i 2 niniejszej klauzuli;
   
  5) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana ww. danych. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub Pani/ Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   
  6) W przypadku niewybrania Pani/Pana kandydatury Pani/Pana dane osobowe przekazane w związku z procesem rekrutacyjnym zostaną usunięte w terminie 2 miesięcy po jego zakończeniu. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte w terminie 12 miesięcy od otrzymania CV;
   
  7) Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające dane takie jak: Grupa Pracuj sp. z o.o. Prosta 68, 00-838 Warszawa oraz spółki medyczne w celu wykonania wstępnych badań lekarskich niezbędnych do podjęcia pracy;
   
  8) Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych;
   
  9) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu);

  10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;

  11) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.