Operator wózka widłowego - Pracownik Magazynu Szkła

  • Dąbrowa Górnicza, śląskie pokaż mapę
  • Pracownik fizyczny
  • 06.12.2018
  • Ważna jeszcze 23 dni (do 05.01.2019)
Pracodawca nie wymaga CV

    Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

    Grupa Saint-Gobain tworzy, produkuje oraz dystrybuuje innowacyjne materiały i rozwiązania znajdujące zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m.in. Materiały budowlane oraz szyby do samochodów i pojazdów transportowych. Możemy śmiało powiedzieć, że produkty i rozwiązania poprawiają jakość życia ludzi na całym świecie. Jesteśmy obecni w 67 krajach i zatrudniamy ponad 170 000 osób. W Polsce posiadamy 25 zakładów i ponad 60 punktów dystrybucyjnych. Posiadamy 20 różnych marek i zatrudniamy ponad 7 000 osób.
    Operator wózka widłowego/
    Pracownik Magazynu Szkła

    Saint-Gobain GLASS
    Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza

    Co oferujemy?

    • Umowę o pracę.
    • Atrakcyjne wynagrodzenie.
    • Premię świąteczną – 50% miesięcznego wynagrodzenia.
    • Stołówkę pracowniczą z dofinansowaniem.
    • Szkolenia finansowane przez pracodawcę.
    • Nagrody za innowacyjność.
    • Pracę w zgranym zespole i miłej atmosferze.

    Co będzie należało do Twoich zadań?

    • Transport szkła wózkiem na obsługiwane obszary produkcyjne.
    • Przygotowywanie wysyłek szkła na stojakach transportowych.
    • Rozładunek szkła z linii produkcyjnych na stojaki magazynowe.
    • Odpowiedzialność za zabezpieczenie ciągłości produkcji.
    • Dbałość o przestrzeganie przepisów bhp i ochrony środowiska.

    Jakich kandydatów szukamy?

    • Posiadających uprawnienia operatora wózka widłowego.
    • Doświadczonych jako operator wózka widłowego.
    • Z dobrą kondycją wzrokowo – ruchową.
    • Mile widziane uprawnienia na suwnice i hakowego.

    Poszukujemy dokładnej i odpowiedzialnej osoby, gotowej do pracy w systemie czterobrygadowym

    GLASS

    Należymy do Grupy Saint- Gobain. Jesteśmy wiodącym producentem szkła płaskiego w Polsce
    i jedną
    z najnowocześniejszych hut szkła na świecie. Nasze szkło jest wykorzystywane w budownictwie,
    w przemyśle meblarskim, AGD oraz do produkcji szyb dla przemysłu samochodowego.

    Dołącz do naszego zespołu!

     
     
    Zapraszamy!
     
    Pracodawca nie wymaga CV

    W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych rekrutacjach w ramach Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530), ul. Szklanych Domów 2, zwaną dalej „Administratorem” dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.”

    W przypadku zainteresowania udziałem w przyszłych rekrutacjach w ramach całej grupy kapitałowej Administratora, prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

    „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530), ul. Szklanych Domów 2, zwaną dalej „Administratorem” dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez podmioty z grupy kapitałowej Administratora. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.”

    Administratorem Państwa danych osobowych Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530) przy ul. Szklanych Domów 2, adres e-mail: [email protected] , numer telefonu: (022) 653 79 00, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092278.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (42-530) przy ul. Szklanych Domów 2, adres e-mail: [email protected] , numer telefonu: (022) 653 79 00, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000092278, numer NIP: 9281005205, REGON: 970434546, o kapitale zakładowym w wysokości 335 075 400,00 zł, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego.

    Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

    Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora.

    Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

    Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uczestnictwa w procesie rekrutacji/zawarcia umowy.

    Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków.

    Jeżeli wyrazi Pani / Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

    W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

    Administrator może przekazywać Pani/Pana dane następującym odbiorcom: dostawcom usług wspierających realizację procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz dostawcom usług IT.

    Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

    Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

    Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.