Oferta pracy

Operator wózka widłowego

Excellence SAO firmie

Excellence SA

Lipa 20A

Stryków

Firma zajmuje się produkcją syropów owocowych, napojów, wód funkcyjnych
oraz suplementów diety.
Poszukujemy Kandydatów na stanowisko:
Operator wózka widłowego
JAKIE BĘDĄ TWOJE GŁÓWNE ZADANIA?
Miejsce pracy: Dobra k/ Strykowa
Region: łódzkie
 
 • Rozładunek i załadunek towaru – transport towaru na terenie magazynu,
 • Sprawdzanie dokumentów dostaw i wysyłek,
 • Przygotowanie towaru do wysyłki,
 • Dbanie o właściwe składowanie i przechowywanie towarów w magazynie,
 • Dbałość o porządek w magazynie
 

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

 • Zezwolenia na kierowanie wózkami II WJO
 • Doświadczenia w kierowaniu wózkami II WJO
 • Książeczki sanitarno-epidemiologicznej,
 • Uczciwości i dyspozycyjności,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy

CO OFERUJEMY?

 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji, będącej na rynku od 20 lat,
 • Wsparcie przełożonego w realizacji zadań,
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Dynamiczne, zadaniowe i pozytywne środowisko pracy,
 
Do aplikacji proszę dołączyć klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)).
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Excellence Spółka Akcyjna z siedzibą miejscowości Lipa 20A, 95-010 Stryków, KRS: 0000427300; Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS; NIP: 7331312783, wysokość kapitału zakładowego: 15.773.000 zł, opłacony w całości.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na zapotrzebowane przez nas stanowisko pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane zewnętrznym podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne i sprzęt oraz podmiotom świadczącym usługi prawne lub księgowe. Ujawnienie danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, może nastąpić wyłącznie w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, nie dłużej jednak niż przez 60 dni od daty otrzymania Pani/Pana oferty pracy.
W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do własnych danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celu rekrutacji - cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu jednak wzięcie udziału w procesie rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy