Oferta pracy

Uwagi formalne: 1. W przesłanych dokumentach aplikacyjnych umieść następującą zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Wyrażona przeze mnie zgoda dotyczy obecnie prowadzonej rekrutacji oraz rekrutacji realizowanych w terminie późniejszym”; 2. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami spełniającymi warunki określone w niniejszym ogłoszeniu; 3. Spełniając wymagania prawne związane z ochroną Twoich danych osobowych informujemy, iż: Administratorem Twoich danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest: Zakład Produkcji Opakowań z Tektury JARPAK Sp. z o.o., 48-370 Paczków, ul. Sienkiewicza 14. Możesz kontaktować z pełnomocnikiem ochrony danych osobowych pod adresem wskazanym na naszej stronie internetowej. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Zakład Produkcji Opakowań z Tektury JARPAK Sp. z o.o. będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika). Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyznaczeni do realizacji procesu rekrutacji pracownicy Zakładu Produkcji Opakowań z Tektury JARPAK Sp. z o.o. Twoje dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Ciebie zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą one wykorzystywane aż do czasu całkowitego zamknięcia procesu rekrutacyjnego. Masz prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, d) usunięcia danych osobowych, e) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Ciebie innych danych jest dobrowolne.
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.
JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY sp. z o.o.

Operator Wózka Widłowego

JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY sp. z o.o.O firmie

JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY sp. z o.o.

Wincentego Witosa 8

Świdnica

Twój zakres obowiązków

 • transport komponentów z obszarów magazynowych do produkcji

 • transport wyrobu gotowego z obszarów produkcyjnych do magazynowych

 • załadunek i rozładunek samochodów dostawczych

 • kontrola ilościowa i jakościowa przyjmowanego wyrobu

 • zachowanie czystości i porządku w miejscu pracy

Nasze wymagania

 • uprawnienia na wózek widłowy UDT (warunek konieczny)

 • gotowość do pracy w systemie 3-zmianowym

 • doświadczenie na podobny stanowisku

To oferujemy

 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności

 • stabilne warunki zatrudnienia

 • możliwość rozwoju i szkoleń

 • niezbędne narzędzia pracy

 • pakiet sportowy - Karta MultiSport (dofinansowanie)

 • Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • ciekawą i dynamiczną pracę w miłej atmosferze

JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY sp. z o.o.

Firma JARPAK Sp. z o.o. istnieje od 25 lat.

Jesteśmy jednym z liderów w branży producentów opakowań z tektury falistej na Dolnym Śląsku.

Wytwarzamy opakowania spełniające najsurowsze wymagania rynku, poczynając od tych najprostszych, po najbardziej skomplikowane. Działamy w dwóch rozwijających się zakładach w Paczkowie i Świdnicy.

Przewiń do profilu firmy