Oferta pracy

Operator Wsparcia Produkcji - Terminal Paliw

PKN ORLEN S.A.O firmie

 • Szczecin

  Szczecin, zachodniopomorskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • Bezpośredni nadzór nad procesem załadunku autocystern oraz bieżącą obsługę urządzeń nalewczych

 • Bezpośredni nadzór nad procesem rozładunku cystern kolejowych oraz bieżącą obsługę urządzeń rozładunkowych

 • Obsługę agregatów pompowych, parku zbiornikowego, instalacji technologicznej i sieci rurociągowej przeznaczonej do magazynowania i przeładunku paliw

 • Ścisłe przestrzeganie instrukcji stanowiskowych, instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń technologicznych

 • Kontrolę stanu technicznego obsługiwanych urządzeń i instalacji terminala, w celu zapewnienia ich prawidłowej i bezpiecznej pracy

 • Spełnianie wymogów Kodeksu i regulaminu pracy oraz przepisów obowiązujących w PKN ORLEN S.A., a także znajomości zagrożeń występujących na terminalu oraz kart charakterystyk przeładowywanych produktów

 • Realizację polityki jakościowej, środowiskowej, bezpieczeństwa informacji i BHP zgodnie ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania

 • Zapewnienie ładu i porządku na terenie Terminala Paliw

 • Wykonywanie poleceń przełożonych dla zapewnienia sprawnej realizacji zadań Terminala Paliw w zakresie działalności podstawowej, bezpieczeństwa pracy, ochrony mienia i środowiska

Nasze wymagania

 • Wykształcenie minimum średnie

 • Minimum roczne doświadczenie na stanowisku o podobnym zakresie odpowiedzialności

 • Uprawnienia maszynisty spalinowych pojazdów trakcyjnych lub manewrowego lub ustawiacza

 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

 • Sumienność i dyscyplina pracy

 • Umiejętność planowania i organizacji pracy

 • Profesjonalizm i współpraca w realizacji zadań

 • Innowacyjność

Mile widziane

 • Uprawnienia TDT do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR/RID

 • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji dla Grupy 1 i 2

To oferujemy

 • Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne zatrudnienie

 • Praca w nowoczesnym i międzynarodowym koncernie

 • Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin

 • Wyzwania zawodowe na światowym poziomie

 • Uczestnictwo w dużych, nowatorskich projektach

 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi i metod pracy

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • zniżki na firmowe produkty i usługi

 • program emerytalny

 • preferencyjne pożyczki

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • karty przedpłacone

 • dofinansowanie wypoczynku

 • inicjatywy dobroczynne

 • system premiowy

Etapy rekrutacji
1

Przesłanie Aplikacji

2

Analiza CV

3

Spotkanie Rekrutacyjne

4

Witamy w PKN ORLEN!

PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN jest nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, notowaną w prestiżowych, światowych zestawieniach Fortune Global 500, Platts TOP250 czy Thompson Reuters TOP100.

Przewiń do profilu firmy

Dodatkowo otrzymasz

 • Mobilność wewnątrz Grupy ORLEN i możliwości rozwoju w zagranicznych spółkach

 • Mentoring pracowniczy wspierający Twój rozwój zawodowy

 • Programy well-beingowe wspierające dobrostan

 • Program wspierający rodzinę

 • Dostęp do platformy kafeteryjnej