Opiekun ds. budowania relacji z klientem premium

mBank S.A.

 • Lublin, lubelskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
Opiekun ds. budowania relacji z klientem premiumNumer ref.: JW/042/1121

W ramach struktur mBanku rozwijamy elitarną grupę pracowników ds. budowania relacji z klientem premium. Zadaniem osób w niej pracujących będzie budowanie relacji z klientami zamożnymi i prezentowanie oferty oszczędnościowej i inwestycyjnej mBanku z zachowaniem najwyższych standardów jakości obsługi. Jeśli interesujesz się tematyką inwestycyjną i chcesz wykorzystywać swoją pasję w codziennie pracy z klientami zamożnymi, to szukamy właśnie Ciebie!

 

W tej roli będziesz odpowiedzialna/y za:

 

 • budowanie długotrwałych relacji z klientami zamożnymi bankowości detalicznej
 • identyfikowanie potrzeb klientów w kontekście długoterminowych celów oszczędnościowych,
 • prezentowanie oferty mBanku w zakresie produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych z wykorzystaniem platformy elektronicznej mBanku,
 • dbanie o wyniki biznesowe w ramach własnego portfela klientów zamożnych; 
 • wspieranie edukacji digitalowej klientów w zakresie korzystania z platform elektronicznych udostępnianych przez bank,
 • zawieranie umów z klientami mBanku przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych i etycznych, z uwzględnieniem regulacji MiFID II.

Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

 

 • pasjonujesz się tematyką inwestycyjną i finansową,
 • posiadasz doświadczenie w obsłudze klientów zamożnych,
 • potrafisz budować długotrwałe relacje z klientami,
 • chcesz rozmawiać z klientami o ich długoterminowych celach oszczędnościowych i prezentować rozwiązania dostępne w mBanku,
 • z pasją i zaangażowaniem podejmujesz nowe zadania,
 • chcesz się rozwijać i podnosić swoje kwalifikacje.

 

Nasza oferta: 

 

 • umowa o pracę,
 • praca na portfelu wyselekcjonowanych klientów zamożnych,
 • system prowizyjny dostosowany do Twoich zadań,
 • możliwość ciągłego rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań zawodowych poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Administrator danych: mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, dalej nazywany „Bankiem”(dane rejestrowe: Nr KRS 0000025237, wpis do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, NIP: 526-021-50-88, według stanu na dzień 01.01.2018 r. kapitał zakładowy mBanku S.A. (w całości wpłacony) wynosi 169.401.468 złotych jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe podane w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że podanie danych osobowych w aplikacji i kwestionariuszu aplikacyjnym, którego zakres wynika z przepisów Kodeksu Pracy oraz przepisów szczególnych związanych z zatrudnieniem, jest dobrowolne, choć niezbędne i jako takie jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa podania danych uniemożliwia dalszy udział w procesie rekrutacji. W przypadku podania przez Panią/Pana szerszego zakresu informacji niż wynikający z kwestionariusza aplikacyjnego, Bank będzie przetwarzał takie informacje tylko jeśli wyrazi Pani/Pan dodatkową zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. W takim przypadku, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą skrzynki pocztowej: RODOdlapracownikó[email protected] dostępnej ze strony https://www.mbank.pl/kariera/ochrona-danych/  (dotyczy kandydatów do pracy, byłych pracowników i współpracowników). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny dla celów procesu rekrutacyjnego, jego raportowania oraz badania, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od daty ostatniego aplikowania.

Bank w celu związanym z prowadzeniem rekrutacji może przekazać Pani/Pana dane osobowe następującym podmiotom: placówkom partnerskim mBank SA, spółkom z Grupy mBank: mLeasing SA, mFaktoring SA, mBank Hipoteczny SA, mFinanse SA, oraz pracownikom firmy outsourcingowej(pracującym na wyłączność dla mBank SA) Randstad Services APO Sp. z o.o. S.K.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia dostarczonych przez Pana/Panią danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesie rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie Pani/Pana danych osobowych. W celu realizacji powyższych uprawnień, należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: [email protected].

Aplikując, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez mBank swoich danych osobowych zawartych w niniejszym kwestionariuszu aplikacyjnym i aplikacji na potrzeby rekrutacji. Jednocześnie oświadczasz, że podanie przez Panią/Pana danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych ustaw jest dobrowolne i dla Pani/Pana korzystne.

 

Ogłoszenie archiwalne