Ta oferta pracy jest nieaktualna od 159 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Opiekun Klienta

 • Włocławek, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
 • Specjalista
 • 12.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  OPIEKUN KLIENTA
  top

  Mamy dla Ciebie pracę w placówce telecomu, która polega na pozyskiwaniu Klientów i sprzedaży produktów bankowych, dlatego jeśli:

  • chcesz zdobywać doświadczenie w bankowości
  • lubisz działać samodzielnie i dążyć do postawionych przed Tobą celów
  • cechuje Cię otwartość i lubisz ludzi
  • jesteś wulkanem energii i nie możesz usiedzieć w jednym miejscu
  • nie stanowi dla Ciebie problemu praca w weekendy (2 razy w miesiącu)

   

  Całej reszty nauczymy Cię na szkoleniu wdrożeniowym! J

  OD NAS DOSTANIESZ:

  • umowę o pracę
  • wynagrodzenie składające się z podstawy oraz nieograniczonej prowizji
  • jasne cele, których realizacja zagwarantuje Ci podwyżkę (już po 3 miesiącach)
  • pracę w pierwszym tego typu projekcie w Polsce
  • fajną atmosferę pracy w młodym, energicznym Zespole

   

  A DO TEGO DORZUCIMY CI JESZCZE:

  • kartę Multisport, pakiet medyczny, ubezpieczenie grupowe i imprezy integracyjne!

   Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

  aplikuj

  INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH, PRZESŁANKACH I PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ BANK

  Administratorem danych osobowych jest Alior Bank S.A. („Bank”), z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

  We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Banku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych na dedykowaną skrzynkę [email protected]

  Ponadto kontakt z Bankiem możliwy jest: listownie – na adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.

  Cele i podstawa prawna przetwarzania danych:

  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Bank w celach związanych z rekrutacją.

  Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

  a) art. 6 ust. 1 lit. c) (cel i zakres przetwarzania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art. 221 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy),

  b) art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem Banku) oraz

  c) art. art. 6 ust. 1 lit. a) (podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda),

  - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

  Prawnie uzasadnionym interesem Banku jest zapewnienie bezpieczeństwa Klientom oraz pracownikom Banku, jak również przeciwdziałanie przestępstwom gospodarczym, w tym wyłudzeniom pożyczek i kredytów.

  Bank będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez czas trwania danej rekrutacji, tj. od momentu złożenia przez Panią/Pana aplikacji/CV do mementu jej zakończenia, a po jej zakończeniu przez okres przewidziany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank także na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeżeli wyraziła Pani/Pan na to zgodę.

  Automatyczne podejmowanie decyzji

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach tzw. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzn. bez udziału czynnika ludzkiego).

  Kategorie odbiorców danych:

  Bank może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

  a) podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa,

  b) podmiotom, przy współpracy których Bank wykonuje swoje obowiązki lub realizuje cele związane z rekrutacją, w szczególności agencjom HR.

  Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy z Bankiem lub na podstawie stosownego upoważnienia, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Banku jako administratora danych osobowych.

  Prawa osoby, której dane dotyczą:

  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Banku:

  1) dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

  2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

  3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także

  4) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, w zakresie w jakim przetwarzane tych danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody.

  Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych opartego o prawnie uzasadniony interes Banku.

  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywało się będzie na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzania danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Bankiem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.

  Niezależnie od powyższych uprawnień, jeżeli uważa Pani/Pan, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  Obowiązek podania danych osobowych

  Podanie przez Panią/Pana danych wymaganych przez Bank jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Nie ma Pani/Pan obowiązku podania tych danych, lecz ich niepodanie uniemożliwi wzięcie przez Panią/Pana udziału w rekrutacji.