Opiekun klienta w terenie – Serwisant

 • mazowieckie
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 16.08.2019
 • Ważna jeszcze 22 dni (do 15.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  CRL Sp. z o. o. od 1990 roku jest wiodącą firmą na rynku usług związanych z wynajmem i serwisem odzieży roboczej, ochronnej i szaf odzieżowych. Jako nieliczni oferujemy naszym klientom kompleksową, satysfakcjonującą obsługę. Naszymi najcenniejszymi aktywami są pracownicy, którzy wykorzystują najnowocześniejsze i innowacyjne technologie, gwarantując niezmiennie najwyższą jakość usług.


  Nasze starania zostały docenione w prestiżowych rankingach:
  Diamenty Forbesa oraz Gepardy Biznesu.

  Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

  Opiekun klienta w terenie – Serwisant
  (nie jest to stanowisko sprzedażowe)
  Region: województwo mazowieckie, łódzkie

  Osoba, którą zatrudnimy będzie odpowiedzialna za:

  • Nadzór, doradztwo i pomoc w realizacji usługi bezpośrednio u obsługiwanych Klientów.
  • Posprzedażową opiekę nad pozyskanymi Klientami firmy w tym:
   • doradztwo i pomoc w realizacji usługi;
   • nawiązywanie, rozwój i utrzymywanie długotrwałych relacji z przedstawicielami Klienta;
   • systematyczne i zgodne z ustalonym harmonogramem wizyty u obsługiwanych Klientów, w tym przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dot. odzieży od Klienta i jego pracowników;
   • udział w inwentaryzacjach odzieży u Klienta;
  • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

  Poszukujemy osób:

  • z wykształceniem co najmniej średnim (mile widziane wyższe),
  • zaangażowanych w wykonywaną pracę,
  • z umiejętnością zarządzania relacjami z Klientem w tym długotrwałej współpracy,
  • odpowiedzialnych za powierzone obowiązki,
  • z praktyczną znajomością pakietu Microsoft Office,
  • komunikatywnych, z umiejętnościami słuchania i przekonywania,
  • z silną motywacją do osiągania założonych celów – potrafiących pracować samodzielnie i umiejętnie organizować swój czas w pracy,
  • z prawem jazdy kat. B i doświadczeniem w prowadzeniu samochodu,
  • z umiejętnością radzenia sobie ze stresem,
  • nakierowanych na systematyczny rozwój siebie oraz swoich umiejętności,
  • z umiejętnością szybkiego uczenia się i wykorzystywania wiedzy,
  • z wysoką kulturą osobistą.

  Mile widziane doświadczenie w obsłudze Klienta.

  Oferujemy:

  • wynagrodzenie od 4000 tys. zł. brutto,
  • premię zadaniową uzależnioną od stopnia realizacji celów,
  • pracę w stabilnej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
  • warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
  • szkolenia wprowadzające,
  • wszelką pomoc merytoryczną w trakcie wykonywania obowiązków oraz wsparcie ze strony przełożonego,
  • elastyczne godziny pracy od poniedziałku do piątku,
  • system szkoleń podnoszący kompetencje,
  • jasną ścieżkę rozwoju opartą o wzrost odpowiedzialności i kompetencji,
  • możliwość awansu w strukturach firmy,
  • samochód służbowy wraz z innymi narzędziami pracy.

  Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie swojego listu motywacyjnego i CV w formacie pdf.

  Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami/kami.

  Dziękujemy za przesłanie aplikacji. 
   

   

   

  Klikając w przycisk „aplikuj”, „aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając dokumenty aplikacyjne do CRL Sp. z o. o. zgadzasz się na przetwarzanie przez CRL Sp. z o. o. Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
   
  W przypadku chęci udziału w rekrutacjach przyszłych prosimy o dopisanie dobrowolnej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjncych innych niż wymagane przepisami prawa, oraz udział w rekrutacjach przyszłych prowadzonych przez CRL Sp. z o. o.”
  Administratorem danych osobowych jest CRL Sp. z o. o. z siedzibą Radomiu, ul. Racławicka 8/10, 26-600 Radom, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073225, NIP: 9482241378, wysokość kapitału zakładowego: 2 865 960,00 złotych dalej: „administrator”). Dane osobowe w zakresie wymienionym: a) w art. 222 1 kodeksu pracy będą przetwarzane w celu: realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 221 1 kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. b) A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w dokumentach aplikacyjnych lub przekaże dodatkowe informacje, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także: w zakresie wizerunku lub innych dodatkowych danych, lub w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji. Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: wysłanie informacji na adres e-mail: [email protected]
   
  Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
   
  Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy, a dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez okres do 2 lat. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku lub innych dodatkowych danych dane te zostaną niezwłocznie usunięte. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług służących rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
   
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). 
  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.