Ta oferta pracy jest nieaktualna od 8 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Opiekun

 • Wrocław, dolnośląskie
 • Specjalista
 • 13.06.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Opiekuj się dziećmi i zarabiaj – zostań dziennym opiekunem!
  Miejsce pracy: Wrocław

  Chcesz odpłatnie opiekować się 4 lub 5 dzieci w wielu do lat 3? Posiadasz kwalifikacje lub doświadczenie w pracy z dziećmi? Posiadasz lokal, w którym możesz sprawować opiekę? Zostań Dziennym Opiekunem!

  Dokumenty aplikacyjne dostępne są pod adresem:

  http://rns.wci.wroclaw.pl/index.php/category/konkursy-ofert-dla-dziennego-opiekuna/

  Korzyści z pracy jako Dzienny Opiekun:

  1. praca w przyszłościowym zawodzie;
  2. sposób na harmonijne łączenie życia prywatnego z zawodowym (możliwa opieka nad własnym dzieckiem oraz czworgiem dzieci powierzonych pod opiekę);
  3. wynagrodzenie wypłacane przez Gminę Wrocław - jest niezależne od wpłat rodziców i frekwencji dzieci;
  4. wsparcie kadry projektu w rekrutacji dzieci i kontaktach z rodzicami;
  5. doposażenie punktu opieki w zabawki i wyposażenie dla dzieci do lat 3;
  6. praca we własnym domu;
  7. ubezpieczenie OC
  8. wsparcie psychologa.

   

  Wynagrodzenie w przypadku wzięcia pod opiekę 5 dzieci wynosi 4.750,00 zł kosztu całkowitego.

  Wynagrodzenie w przypadku wzięcia pod opiekę 4 dzieci wynosi 4.150,00 zł kosztu całkowitego. Wynagrodzenie jest wypłacane przez Gminę Wrocław i jest niezależne od wpłat rodziców i frekwencji dzieci.

   

  Więcej informacji dostępnych:

  Wrocławskie Centrum Integracji

  tel. 71 78 235 19 lub 505 965 493

   

  http://rns.wci.wroclaw.pl/

  http://www.opiekun.wci.wroclaw.pl/

  https://www.facebook.com/Dzienny-opiekun-Wroc%C5%82aw-155458141281668/

  bottom
  INFORMACJA
  W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW PROWADZONĄ
  PRZEZ WROCŁAWSKIE CENTRUM INTEGRACJI

   

  Administratorem danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Integracji z siedzibą we Wrocławiu (53-611), przy ul. Strzegomskiej 49 (dalej: Administrator).

  Dane kontaktowe:

  – Administratora: [email protected]

  – Inspektora Ochrony Danych: [email protected]

  Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 222 § 1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) będą przetwarzane przez Administratora w celu:

  1. realizacji procesu rekrutacji (na podstawie 221 § 1 k.p. w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

  Jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

  1. w zakresie wizerunku (na podstawie 222 § 1 k.p. w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

  Jeżeli wyrazi Pani/Pan powyższą zgodę, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę może Pan/Pani cofnąć poprzez wysłanie e-maila ze stosowną prośbą na adres: [email protected]

  Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie danych i wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 2 jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie wyrażenie tej zgody nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).  

  Pani/Pana dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego, nie dłużej jednak niż 2 miesiące (przy czym w przypadku zatrudnienia dane te zostaną włączone do akt osobowych). W razie cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

  Przewidywane kategorie odbiorców danych: specjalista ds. kadr, specjalista ds. płac, członkowie komisji rekrutacyjnej oraz kadra kierownicza Wrocławskiego Centrum Integracji decydująca o zatrudnieniu.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  Przysługuje Pani/Panu również prawo:

  a)      żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych;

  b)     wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych/ Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

  Na podstawie informacji zamieszczonych przez Wrocławskie Centrum Integracji w ogłoszeniu rekrutacyjnym niniejszym wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie zgodnie z tymi informacjami moich danych osobowych zawartych dokumentach aplikacyjnych:

  o w zakresie mojego wizerunku

  Data i podpis kandydata:

  …………………………….