Osoba Wykwalifikowana/Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

Klient Pracuj.pl

 • Mysłowice

  Mysłowice, śląskie
 • ogłoszenie wygasło ponad miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Rekrutujemy dla

Naszego Klienta z branży farmaceutycznej na stanowisko:

Osoba Wykwalifikowana/Specjalista ds. Zapewnienia Jakości

Twój zakres obowiązków

 • Certyfikacja i zwalnianie do obrotu serii produktu leczniczego udział w postępowaniu reklamacyjnym Zastępstwo lokalnej osoby do kontaktu w sprawach związanych z monitorowaniem bezpieczeństwa farmakoterapii.

 • Realizacja zadań, związanych z utrzymaniem Farmaceutycznego Systemu Jakości

 • Uczestnictwo w nadzorze nad przestrzeganiem zasad GMP w komórkach organizacyjnych mających wpływ na jakość produktów leczniczych

 • Koordynowania i współuczestnictwo w procesach jakościowych (działania wyjaśniające, działania korygująco-naprawcze, kontrola zmian, przegląd jakości produktów, reklamacje, audyty)

 • Koordynowanie i współuczestnictwo w procesach walidacji procesów, kwalifikacji urządzeń, pomieszczeń, systemów pomocniczych zgodnie z wymogami GMP

 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie opracowywania i wdrożenia walidacji optymalnej dla spółki i zgodnej z aktualnymi przepisami, wytycznymi i trendami w zakresie GMP

 • Współuczestniczenie w przygotowaniu obszarów produkcyjnych do inspekcji i audytów

Wymagania pracodawcy

 • Wykształcenia kierunkowego w zakresie np. chemii, analityki medycznej, farmacji lub pokrewnego oraz świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w przypadku konieczności uzupełnienia wiedzy i umiejętności o których mowa w Ustawie Prawo Farmaceutyczne

 • Spełnienie wymagań dotyczących Osoby Wykwalifikowanej określonych w art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499);

 • Co najmniej dwuletniego stażu pracy u wytwórcy, obejmującego przeprowadzanie analizy jakościowej i ilościowej produktów leczniczych i substancji czynnych oraz badań i czynności kontrolnych, koniecznych do zapewnienia jakości produktów leczniczych; Znajomości i stosowania uregulowań prawnych krajowych i europejskich dotyczących produktów leczniczych (w tym między innymi Ustawa Prawo Farmaceutyczne, Rozporządzenie GMP)

 • Znajomość technologii wytwarzania produktów farmaceutycznych

 • Rozumienie technologii analitycznych związanych z oceną produktów farmaceutycznych

 • Umiejętność realizacji złożonych zadań

 • Umiejętności komunikacyjne

 • Znajomość wymagań GMP i prawa farmaceutycznego

 • Umiejętność rozwiązywania problemów

 • Znajomość procesów walidacji/ kwalifikacji w produkcji farmaceutycznej

 • Umiejętność pracy z MS Office

 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 • Umiejętność realizacji złożonych zadań

Pracodawca oferuje

 • Stabilne zatrudnienie w nowoczesnej i dynamicznie rozwijającej się firmie farmaceutycznej

 • Wynagrodzenie odpowiednie do kompetencji i wyników pracy

 • Szerokie możliwości rozwoju zawodowego

 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Etapy rekrutacji
1

Nasi rekruterzy dokonają wstępnej selekcji Twojego CV

2

Mailowo zapytamy Cię o zgodę na przekazanie CV do Pracodawcy

3

Sprawdź: mail od nas może wpaść do Twojego SPAMU

4

Po wyrażeniu przez Ciebie zgody przekażemy CV do Pracodawcy

5

Pracodawca przeanalizuje i oceni Twoje CV

6

Jeżeli Pracodawca będzie na TAK, skontaktuje się z Tobą