KLAUZULA INFORMACYJNA WS. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (dalej jako: RODO), spółka AMW Sinevia Sp. z o.o. niniejszym informuje, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMW Sinevia Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. I. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, KRS: 0000392868;
 2. Inspektorem Ochrony Danych w AMW Sinevia Sp. z o.o. jest Pani Krystyna Antoszkiewicz, e-mail: [email protected], tel.: 607 403 670;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f), art. 9 ust. 2 lit. b) RODO oraz art. 22 (1) Kodeksu Pracy, w celach związanych z procesem rekrutacji do AMW SINEVIA;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą uprawnione podmioty, które zwrócą się z uzasadnionym wnioskiem o udostępnienie Pani/Pana danych osobowych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z procesu rekrutacji;
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia i bycia zapomnianym po upływie okresu o którym mowa w ust. 5 powyżej, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji prowadzonego przez AMW SINEVIA.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane.
Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz 

Palacz

AMW Sinevia Sp. z o.o.O firmie

 • Polska
  Osowiec (pow. moniecki), podlaskie
 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 31 lip 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Pracownik fizyczny

AMW Sinevia Sp. z o.o.

Polska

Osowiec (pow. moniecki)

Firma AMW SINEVIA Sp. z o. o. poszukuje pracowników w branży ciepłowniczej na stanowisku
Palacz
kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe
Miejsce pracy: Osowiec (pow. moniecki)
Region: podlaskie
zatrudnienie od 01.10.2020 r.

OPIS STANOWISKA PRACY:

 • obsługa urządzeń kotłowni na paliwo stałe (koks) zgodnie z instrukcjami i normatywami na terenie kompleksu wojskowego,
 • praca 2 zmianowa w systemie ciągłym,
 • znajomość rodzajów stosowanych materiałów i umiejętny dobór właściwych narzędzi do wykonania zleconych robót,
 • sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

WYMAGANIA:

 • świadectwo Kwalifikacyjne Eksploatacji grupa 2 na kotły wodne i parowe na cały okres zatrudnienia,
 • mile widziana osoba z doświadczeniem na podobnym stanowisku.

OFERUJEMY:

 • szkolenia stanowiskowe,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • osłonę socjalną (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
 • możliwość Ubezpieczenia Grupowego.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikajac w przycisk aplikowania.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 27 kwietnia2016 (2016/679). Pełna informacja o prawach osoby rekrutowanej znajduje się w „Polityce prywatności” w zakładce KONTAKT na stronie AMW SINEVIA Sp. z o.o.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
AMW SINEVIA SP. Z O.O.
ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. +48 22 101 21 00 do 03 wew. 100, 101, fax: +48 22 101 21 04, e-mail: [email protected]
NIP: 701-03-03-102, REGON: 142989877, KRS: 0000392868, Kapitał Zakładowy 51 347 000.00 zł
Firma AMW SINEVIA Sp. z o. o. poszukuje pracowników w branży ciepłowniczej na stanowisku
Palacz
kotłów wodnych i parowych na paliwa stałe
zatrudnienie od 01.10.2020 r.

OPIS STANOWISKA PRACY:

 • obsługa urządzeń kotłowni na paliwo stałe (koks) zgodnie z instrukcjami i normatywami na terenie kompleksu wojskowego,
 • praca 2 zmianowa w systemie ciągłym,
 • znajomość rodzajów stosowanych materiałów i umiejętny dobór właściwych narzędzi do wykonania zleconych robót,
 • sumienne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

WYMAGANIA:

 • świadectwo Kwalifikacyjne Eksploatacji grupa 2 na kotły wodne i parowe na cały okres zatrudnienia,
 • mile widziana osoba z doświadczeniem na podobnym stanowisku.

OFERUJEMY:

 • szkolenia stanowiskowe,
 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • przyjazną atmosferę w pracy,
 • osłonę socjalną (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
 • możliwość Ubezpieczenia Grupowego.
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikajac w przycisk aplikowania.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez AMW SINEVIA Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO z dnia 27 kwietnia2016 (2016/679). Pełna informacja o prawach osoby rekrutowanej znajduje się w „Polityce prywatności” w zakładce KONTAKT na stronie AMW SINEVIA Sp. z o.o.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.
ul. Paderewskiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. +48 22 101 21 00 do 03 wew. 100, 101, fax: +48 22 101 21 04, e-mail: [email protected]
NIP: 701-03-03-102, REGON: 142989877, KRS: 0000392868, Kapitał Zakładowy 51 347 000.00 zł

Ogłoszenie archiwalne