Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1524 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Partner Biznesowy

 • dolnośląskie
 • Specjalista
 • 24.03.2015

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Partner Biznesowy
  IM/PB

  Zapraszamy do współpracy:

  Zapraszamy do współpracy biura rachunkowe, brokerskie, doradców i pośredników finansowych, księgowych, prawników i inne podmioty gospodarcze nawiązujące kontakty z przedsiębiorstwami, dla których zasadne byłoby zastosowanie usługi faktoringu.

  Państwo, jako doradcy finansowi, pośrednicy handlowi itp. najlepiej orientujecie się w potrzebach finansowych swoich Klientów. Poznając dodatkowo naszą ofertę, jesteście w stanie ocenić, czy nasze usługi są dopasowane do prowadzonej przez Nich działalności gospodarczej. W ten sposób, identyfikując trudności związane z płynnością finansową, możecie Państwo wskazać Klientom konkretne, szybkie i skuteczne ich rozwiązanie. 

  Korzyści dla Państwa Klientów to: 

  • pozyskanie kapitału obrotowego
  • usprawnienie przepływu gotówki
  • dyscyplinowanie Odbiorców w regulowaniu należności
  • dostęp do korzystnych rabatów oferowanych przez Dostawców 

  Państwa korzyści ze współpracy z Idea Money to:

  • rozszerzenie wachlarza oferowanych przez Państwa usług
  • stały dochód w postaci prowizji wypłacanej przez nas przez cały okres trwania Umowy Faktoringowej z poleconym przez Państwa Klientem
  • satysfakcja Państwa Klientów

  Administratorem danych jest Idea Money Spółka Akcyjna. Dane zbierane są dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody umieszczonej poniżej. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Idea Money Spółka Akcyjna. moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb obecnego jak i przyszłych procesów rekrutacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani/Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięci ich przez Idea Money Spółka Akcyjna.