PEGA System Architect/BPM Software Developer

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 2019-06-27
 • Ważna jeszcze 4 dni (do 2019-07-20)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Accenture jest jednym z wiodących partnerów PEGA na świecie. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2009 roku, a w roku 2018 zostaliśmy wyróżnieni nagrodą PEGA Partner of the Year po raz szósty z rzędu! Mamy za sobą już ponad 550 implementacji u ponad 120 klientów, zdobyliśmy 6800 certyfikacji i pracujemy w 15 lokalizacjach na świecie. W tym momencie powiększamy zespół PEGA w Katowicach i zapraszamy do udziału w rozmowach na stanowisko System Architekta

  Czym będziesz się zajmować?

  Projektowaniem i konfiguracją systemów oprogramowania w technologii PEGA 7,
  Tworzeniem i modelowaniem nowych funkcjonalności w systemach, zgodnie z oczekiwaniami klienta przy użyciu PEGA PRPC,
  Testowaniem i debuggowaniem systemów,
  Konfiguracją i kastomizacją procesów biznesowych,
  Analizą wymagań biznesowych i tłumaczeniem ich na możliwe do wdrożenia rozwiązania systemowe,
  Dokumentowaniem prac.

  Czego od Ciebie oczekujemy?

  Około 5 lat doświadczenia w PEGA,
  Znajomość dobrych praktyk wytwarzania oprogramowania przy użyciu PEGA PRPC,
  Ukończone studia wyższe na kierunkach związanych z IT lub pokrewnych (informatyka, matematyka, analiza biznesowa, zarządzanie projektami),
  Znajomość podstaw programowania obiektowego i jego założeń,
  Znajomości relacyjnych baz danych – SQL,
  Znajomość budowy aplikacji webowych (HTML, CSS, XML, JavaScript) i web serwisów (SOAP, REST) jest dodatkowym atutem,
  Posiadanie przynajmniej certyfikacji PEGA Certified Senior System Architect,
  Doświadczenie w pracy w metodologiach Agile/Scrum oraz Waterfall,
  Mile widziane doświadczenie w PEGA Infinity,
  Zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, dbałość o szczegóły,
  Znajomość j.angielskiego na poziomie min. B2,
  Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
  Gotowość do wyjazdów (ponad 50% czasu pracy).

  Co możemy Ci zapewnić?

  Jasno zdefiniowaną ścieżkę rozwoju zawodowego w międzynarodowej firmie,
  Rozbudowany pakiet szkoleń z zachowaniem najwyższych standardów (również szkolenia międzynarodowe), a także dostęp do kompleksowej bazy wiedzy przy wsparciu ekspertów,
  Pakiet benefitów: prywatna opieka medyczna, vouchery lunchowe, kartę sportową, ubezpieczenie na życie I NNW, możliwość korzystania z korporacyjnej karty kredytowej AMEX Gold,
  Możliwość pracy w firmie wielokrotnie nagrodzonej mianem “Top Emlopyer” oraz “Top 25 Companies for Diversity”,
  Możliwość pracy dla największysch, globalnych firm na projektach o dużej skali,
  Dynamiczne i międzynarodowe środowisko pracy.
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

  Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture: