Pełnomocnik ds. Jakości

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 28.03.2019
 • Ważna jeszcze 3 dni (do 27.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Scope Fluidics S.A.

  Scope Fluidics jest inkubatorem start-up’ów technologicznych tworzących systemy diagnostyki medycznej w odpowiedzi na największe, globalne zagrożenia w ochronie zdrowia. Obecnie w Grupie funkcjonują dwie spółki celowe pracujące nad odrębnymi systemami diagnostycznymi – Curiosity Diagnostics opracowuje najszybszy na świecie system do wykrywania zakażeń, oraz Bacteromic tworząca najbardziej wszechstronny system do oznaczania lekowrażliwości patogenów bakteryjnych.

  Scope Fluidics jest spółką notowaną na NewConnect.

  Poszukujemy osoby na stanowisko

  Pełnomocnik ds. Jakości

  Miejsce pracy: Warszawa

  Pełnomocnik ds. Jakości będzie miał okazję zorganizować oraz poprowadzić certyfikację innowacyjnego produktu do diagnostyki in-vitro, odpowiadającego na globalne potrzeby systemu ochrony zdrowia.

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za wdrożenie oraz nadzór i utrzymanie systemu jakości w organizacji.

  Obowiązki

  • Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485:2016
  • Tworzenie i nadzór nad dokumentacją systemu jakości
  • Ocena ryzyka dla wyrobów medycznych i procesów według normy ISO 14971
  • Przeprowadzanie formalnej i merytorycznej oceny dokumentacji wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro
  • Nadzór nad całością procesu certyfikacji wyrobów medycznych do diagnostyki in-vitro
  • Ścisła współpraca z poszczególnymi działami firmy i jej Zarządem do osiągnięcia celów firmy

  Wymagania

  • Wykształcenie wyższe
  • Doświadczenie w zakresie zarządzania jakością najlepiej w firmie z branży medycznej, farmaceutycznej lub biotechnologicznej -  minimum 3 lata
  • Praktyczna znajomość norm ISO 13485 oraz ISO 14971
  • Udział w certyfikacji wyrobu medycznego lub wyrobu do diagnostyki in-vitro
  • Zaangażowanie, odpowiedzialność i duża samodzielność w realizacji powierzonych zadań
  • Biegła znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację oraz opracowywanie dokumentacji systemu jakości
  • Łatwość formułowania myśli i wniosków w formie pisemnej
  • Umiejętność planowania i harmonogramowania pracy,
  • Wytrwałość w dążeniu i osiąganiu wyznaczonych celów,
  • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i organizacyjnych
  • Silna orientacja na jakość oraz terminowość wykonywanych prac

  Oferujemy

  • Uczestnictwo w unikalnym na skalę świata projekcie wdrożeniowym oraz pracach nad rewolucyjnym systemem do diagnostyki medycznej
  • Atrakcyjną, pełną wyzwań pracę w młodym, interdyscyplinarnym zespole
  • Duże pole do samodzielnego działania i wybitne możliwości rozwoju zawodowego
  • Możliwość realizacji projektów w nowoczesnych technologiach
  • Elastyczne warunki zatrudnienia

  Zgłoszenie powinno zawierać CV oraz list motywacyjny.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Scope Fluidics S.A. z siedzibą przy ul. Duchnickiej 3 bud. 16 01-796 Warsza zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Scope Fluidics S.A. z siedzibą przy ul. Duchnickiej 3 bud. 16 01-796 WarszaDane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Scope Fluidics S.A. z siedzibą przy ul. Duchnickiej 3 bud. 16 01-796 Warszawa zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

  Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Scope Fluidics S.A. z siedzibą przy ul. Duchnickiej 3 bud. 16 01-796 Warszawa danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

  Informujemy, że Administratorem danych jest Scope Fluidics S.A. z siedzibą przy ul. Duchnickiej 3 bud. 16 01-796 Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Twoje dane osobowe będą współadministrowane przez spółki Grupy Scope Fluidics: Curiosity Diagnostics Sp. z o.o. oraz Bacteromic Sp. z o.o., w celu realizacji wspólnych celów badawczo-rozwojowych, optymalizacji wykorzystania zasobów ludzkich, technicznych i technologicznych. 

  Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane celu udziału w procesie rekrutacji i ewentualnego zawarcia umowy, w oparciu o przepisy prawa. Ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

  Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail [email protected]. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres prowadzonego naboru na ww. stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu zgłoszenia.

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

  Realizacji wszystkich ww. uprawnień może Pani/ Pan żądać od każdego ze współadministratorów i do każdego z kierować korespondencję w tej sprawie, a będzie ona traktowana tak, jakby wpłynęła do wszystkich. Niezależnie od tego współadministratorzy ustalili, że każdy odpowiada we własnym zakresie za bezpieczeństwo Pani/ Pana danych osobowych, które przetwarza. Ponadto niniejszą klauzulą informacyjną realizowany jest obowiązek informacyjny wszystkich współadministratorów.

  W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail [email protected]

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.