Oferta pracy

 
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
 
 1. AQ Wiring Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 97, NIP: 7281357239, działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, zwanym dalej: „RODO”) informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się skontaktować pod adresem e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. c) RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych jest uprawnienie do żądania danych niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem umowy w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu Pracy, a  w  pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych która w każdym czasie może być odwołana.

Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne, zgadzasz się na przetwarzanie przez Administratora swoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu uczestniczenia w niniejszym procesie rekrutacyjnym.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Pracownikom, biorącym udział w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz Pracownikom Działu Kadr Administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 6 miesięcy.
 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

a)      dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych;

b)     wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w niniejszym procesie rekrutacyjnym.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w  art.  22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z  2018 r., poz. 917 z  późn. zm.) spowoduje, iż otrzymane od Pani/Pana dokumenty aplikacyjne nie będą przez Administratora rozpatrywane.

 

 

Zgoda

W przypadku, gdy Pani/Pan chce, aby dokumenty aplikacyjne były wykorzystywane w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o umieszczenie w CV zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez AQ Wiring Systems Sp. z o.o. w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych.”

AQ Wiring Systems Sp. z o.o.

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP

AQ Wiring Systems Sp. z o.o.O firmie

AQ Wiring Systems Sp. z o.o.

Zakładowa 97

Łódź

 
 
AQ Wiring Systems Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego koncernu o globalnym zasięgu – AQ Group, należy do grona światowych liderów w dziedzinie produkcji wiązek elektrycznych i modułów elektromechanicznych.
W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP

wg normy ISO 45001:2018 
Miejsce pracy: Łódź Janów-Olechow, ul. Zakładowa 97

Główne zadania:

 • wprowadzenie Systemu Zarządzania BHP ISO 45001 i nadzór nad nim,
 • zapewnienie upowszechnienia w firmie świadomości dotyczącej wymagań normy, prowadzenie szkoleń i audytów,
 • opracowywanie, egzekwowanie i ocena realizacji zadań zawartych w procedurach systemu,
 • nadzór nad działaniami korygującymi, oceną ryzyka i szans,
 • przygotowanie raportów dotyczących funkcjonowania systemu i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub odpowiednia praktyka,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemu OHSAS 18001 / ISO 45001,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków,
 • dobra organizacja pracy własnej, orientacja na osiąganie celu,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowym zespole,
 • stabilne warunki zatrudnienia oraz świadczenia socjalne,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Przyjdź do nas i zobacz jak wygląda praca w AQ Wiring Systems 😊

bottom
 
 
AQ Wiring Systems Sp. z o.o. jest częścią szwedzkiego koncernu o globalnym zasięgu – AQ Group, należy do grona światowych liderów w dziedzinie produkcji wiązek elektrycznych i modułów elektromechanicznych.
W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy kandydatów na stanowisko: 

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania BHP

wg normy ISO 45001:2018 
Miejsce pracy: Łódź Janów-Olechow, ul. Zakładowa 97

Główne zadania:

 • wprowadzenie Systemu Zarządzania BHP ISO 45001 i nadzór nad nim,
 • zapewnienie upowszechnienia w firmie świadomości dotyczącej wymagań normy, prowadzenie szkoleń i audytów,
 • opracowywanie, egzekwowanie i ocena realizacji zadań zawartych w procedurach systemu,
 • nadzór nad działaniami korygującymi, oceną ryzyka i szans,
 • przygotowanie raportów dotyczących funkcjonowania systemu i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub odpowiednia praktyka,
 • doświadczenie we wdrażaniu systemu OHSAS 18001 / ISO 45001,
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków,
 • dobra organizacja pracy własnej, orientacja na osiąganie celu,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • pracę w międzynarodowym zespole,
 • stabilne warunki zatrudnienia oraz świadczenia socjalne,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Przyjdź do nas i zobacz jak wygląda praca w AQ Wiring Systems 😊

Ogłoszenie archiwalne