Oferta pracy

Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju TechnologiiO firmie

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Wrocław

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii jest Instytutem nastawionym na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. PORT to wysokiej klasy specjaliści wykorzystujący infrastrukturę najnowocześniejszych w kraju laboratoriów naukowo-badawczych. Aktywność ośrodka koncentruje się wokół obszarów biotechnologii (w tym Biobankowania) oraz inżynierii materiałowej, pozwalając w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu.

 

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Pełnomocnik ds. Zarządzania JakościąNumer ref.: nr ref. PZJ/2020
który będzie odpowiedzialny za
wdrażanie i utrzymywanie systemów zarządzania zgodnie z wymaganiami norm i rozporządzeń a także dokumentami jednostki akredytującej oraz jednostek certyfikujących.

 

Główne zadania i obowiązki:

 • Nadzorowanie i koordynacja wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z potrzebami Instytutu.
 • Zapewnienie utrzymania systemów zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami norm i rozporządzeń, dokumentami jednostki akredytującej i jednostek certyfikujących oraz innymi wytycznymi.
 • Nadzór nad realizacją przyjętych przez Instytut polityk i programów zarządzania jakością oraz ich aktualizacja.
 • Nadzór nad uzyskaniem i utrzymaniem niezbędnych certyfikacji laboratoriów i akredytacji metod badawczych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
 • Nadzór nad dokumentacją systemów zarządzania w tym: opracowywanie i wdrażanie dokumentacji, wsparcie właścicieli procesów przy opracowywaniu i wdrażaniu wymaganej dokumentacji procesowej w szczególności w obszarze laboratoryjnym, archiwizacja zgodna z wymaganiami norm i innymi wytycznymi systemowymi.
 • Monitorowanie skuteczności wdrożenia systemów zarządzania jakością, między innymi poprzez realizację zaplanowanych auditów wewnętrznych w Instytucie.
 • Reprezentowanie firmy przed jednostkami certyfikującymi/akredytującymi systemy zarządzania jakością podczas auditów zewnętrznych;
 • Nadzór nad audytorami wewnętrznymi systemów zarządzania jakością w Instytucie.
 • Realizacja i nadzór nad prowadzeniem działań po-auditowych analizą ryzyka, działaniami korygującymi i minimalizującymi ryzyko, wdrażanie działań doskonalących.
 • Planowanie i przygotowywanie przeglądów systemu zarządzania.

Kwalifikacje zawodowe

 • Wykształcenie wyższe (mgr) w zakresie z analityki medycznej, biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, medycyny lub pokrewne
 • Minimum 3 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania systemami jakości (przynajmniej jeden z wymienionych: PN-EN ISO/IEC17025, PN-EN ISO 15189, GLP).
 • Certyfikat audytora wewnętrznego jednego z wymienionych systemów zarządzania: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 15189:2013-05, GLP.
 • Wiedza i umiejętności w zakresie systemów zarządzania jakością (przynajmniej jeden z wymienionych: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 15189:2013-05, GMP, GLP).
 • Umiejętności opracowywania, nadzorowania i wdrażania dokumentacji systemu zarządzania jakością.
 • Umiejętność identyfikacji oraz prowadzenia analizy ryzyka i szans z wykorzystaniem narządzi jakościowych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację ustną i pisemną.
 • Biegłej obsługa pakietu MS Office.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów.
 • Umiejętność analitycznego myślenia oraz radzenia sobie z presją czasu i dynamiką zmian organizacyjnych.
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Kandydatom oferujemy

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
 • Możliwość rozwoju i zdobycia cennych doświadczeń zawodowych w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów.
 • Zatrudnienie na stanowisku: Główny Specjalista.

Dodatkowo

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej
 • Zielone miejsce pracy
 • Dofinansowanie do urlopu
 • Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie
 • Darmowe miejsce parkingowe
 • Możliwość dojazdu PKP z centrum miasta (20 minut)
 • Udział w innowacyjnych projektach badawczych
 • Wysokiej klasy sprzęt laboratoryjny
 • Praca w ogólnopolskiej sieci badawczej

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku Aplikuj

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy