Ta oferta pracy jest nieaktualna od 159 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

 • Piotrków Trybunalski, łódzkie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 05.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  ZAMET S.A. jest spółką dominującą w grupie kapitałowej ZAMET - wiodącego producenta konstrukcji stalowych oraz maszyn i urządzeń dla przemysłu. Grupę kapitałową ZAMET tworzą notowana na warszawskiej GPW ZAMET SA oraz:

  • ZAMET INDUSTRY - będąca wiodącym dostawcą konstrukcji dla sektora Oil & Gas,
  • ZAMET BUDOWA MASZYN - będąca liderem na rynku maszyn i urządzeń dla hutnictwa, metalurgii i pozostałych gałęzi przemysłu,
  • MOSTOSTAL CHOJNICE - znaczący dostawca konstrukcji mostowych oraz budowlanych.
  Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
  Miejsce pracy: Piotrków Trybunalski
  / Zamet Industry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

  Zadania:

  • nadzorowanie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • nadzorowanie i aktualizacja dokumentów Systemu spełniającego wymagania norm: ISO 9001:2015, ISO/TS 29001:2010, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, PN-EN 1090-1+A1:2012 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007,
  • organizowanie systematycznych przeglądów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania i wszelkich potrzeb związanych z jego doskonaleniem,
  • zapewnianie i upowszechnianie w całej organizacji świadomości dotyczącej wymagań klientów,
  • planowanie i uruchamianie audytów wewnętrznych oraz audytów dostawców materiałów i usług,
  • prowadzenie analiz informacji o niezgodnościach oraz inicjowanie działań korygujących,
  • przeprowadzanie szkoleń w zakresie wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • koordynowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Spółki w sprawach dotyczących doskonalenia funkcjonowanie procesów Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  • nadzorowanie realizacji procesu oceny ryzyka,
  • promowanie wprowadzania nowoczesnych metod zarządzania,
  • reprezentowanie Spółki wobec stron zewnętrznych w ramach udzielonych pełnomocnictw.

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
  • minimum 5 lata doświadczenia w dziedzinie systemu zarządzania w spółce produkcyjnej,
  • znajomość wymagań norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007,
  • znajomość metod i narzędzi do rozwiązywania problemów jakościowych (8D, 5WHY, FMEA),
  • doświadczenie w samodzielnym przeprowadzaniu audytów wewnętrznych i szkoleń,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (minimum poziom B2),
  • umiejętność rozwiązywania problemów,
  • przejawianie inicjatywy,
  • komunikatywność,
  • nastawienie na cel.

  Co oferujemy?

  • Stabilną pracę w renomowanej firmie o bogatych tradycjach w zakresie budowy maszyn i urządzeń,
  • Ciekawe projekty na skalę światową,
  • Rozwój zawodowy poprzez różnorodność zadań,
  • Wynagrodzenie uzależnione od jakości i efektywności pracy,
  • Świadczenia z Funduszu Świadczeń Socjalnych:
   • Paczki dla dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
   • Świadczenia i imprezy integracyjne z okazji Barbórki,
   • Piknik dla dzieci naszych pracowników,
   • Dofinansowanie do urlopów,
  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju wewnątrz grupy Zamet poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju w Grupie TDJ,
  • Wsparcie Fundacji TDJ, która umożliwia dzieciom naszych pracowników udział w programach rozwojowych, edukacji za granicą oraz w wyjazdach wakacyjnych.

  Jak aplikować?
  Wyślij aplikację poprzez ogłoszenie na portalu pracuj.pl. Termin składania aplikacji 18.06.2018 r.

  ☐         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

  ☐         Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.


  W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę ZAMET prosimy także o zaznaczenie klauzuli o treści:

  ☐         Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę ZAMET (opcjonalnie).

          Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez Grupę ZAMET (opcjonalnie).


  ………………………………………………………………………………
           podpis

  Jednocześnie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. R. Dmowskiego 38B. Spółka jest częścią Grupy ZAMET, w związku z czym Pana/Pani dane osobowe będą objęte współadministrowaniem oraz przekazywane w obrębie Grupy ZAMET na potrzeby realizacji celu, dla którego są przetwarzane. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Koordynatorem Ochrony Danych Grupy ZAMET, który możliwy jest poprzez adres mailowy: [email protected] lub telefonicznie: + 48 44 648 9243.
  Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). Przetwarzanie innych danych niż te, o których mowa w przywołanej ustawie, jest możliwe na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).
  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.
  Odbiorcami danych mogą być podmioty doradztwa personalnego, wspierające Grupę w realizacji procesu rekrutacji.
  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.