Oferta pracy

Pentester

EXATELO firmie

 • Perkuna 47, 04-164 Warszawa

  Warszawa, mazowieckie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • Rekrutacja zdalna
 • Pełny etat
 • Młodszy specjalista (Junior)

Wewnątrz EXATEL – operatora sieci strategicznych, powstał kilkudziesięcioosobowy zespół zajmujący się zapewnianiem cyberbezpieczeństwa. Realizujemy szereg projektów dotyczących m.in. różnych newralgicznych obszarów funkcjonowania Państwa. Monitorujemy bezpieczeństwo 24x7, identyfikujemy luki i dajemy rekomendacje jak je zamknąć, wdrażamy sensowne zabezpieczenia. A jak trzeba – jeździmy do klientów pomagać im w przypadku aktywnych incydentów. Do pracy wykorzystujemy najlepsze światowe technologie ale także sami tworzymy potrzebne nam rozwiązania, jeżeli nie ma ich na rynku.

 

U nas będziesz miał/a możliwość realizować projekty dużo ciekawsze niż gdzie indziej. Testy urządzeń sieciowych klasy operatorskiej, OT, udział w projektach R&D (np. TAMA, SDNbox, SDNcore, #Polskie5G, Satelitarny System Obserwacji Ziemi). To tylko część zadań realizowanych przez zespół. Oczywiście nie jest nam też obcy codzienny chleb pentesterski w postaci testów realizowanych dla branży finansowej, energetycznej czy zbrojeniowej.

 

Brzmi ciekawie? Chcesz się rozwijać i mieć poczucie że robisz coś ważnego? Zachęcamy do złożenia aplikacji!

Pentester

Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie manualnych i automatycznych testów penetracyjnych aplikacji, systemów, urządzeń sieciowych i infrastruktury IT/OT - w zależności od przyjętej specjalizacji będziesz rozwijał się w ustalonej wspólnie ścieżce
 • Przygotowywanie szczegółowych raportów z wykonanych testów penetracyjnych.

Nasze oczekiwania:

 • Odpowiedni mindset. Dopasowanie zespołu jest dla nas bardzo ważne
 • W związku z unikatowością niektórych projektów potrzebne będzie konstruktywne podejście oraz umiejętność nieszablonowego i logicznego myślenia
 • Umiejętność tworzenia narzędzi wspomagających testowanie bezpieczeństwa systemów i aplikacji
 • Znajomość metodyk stosowanych w testach penetracyjnych
 • Praktyczne doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa informatycznego
 • Poświadczenia bezpieczeństwa lub gotowość do poddania się procedurze.

 Dodatkowe atuty:

 • Podstawowa wiedza z zakresu elektroniki
 • Praktyczne doświadczenia w testach operatorskiej infrastruktury telekomunikacyjnej
 • Praktyczne doświadczenie w testach OT
 • Praktyczne doświadczenie w testach aplikacji mobilnych (Android, iOS)
 • Certyfikaty takie jak: OSCP, OSCE, OSWE, CEH, LPT.

Oferujemy:

 • Różnorodność projektów
 • Stabilność zatrudnienia – UoP
 • Pakiet benefitów – opieka medyczna, karnet sportowy
 • Pracę w strukturach SOC - kontakt ze specjalistami z różnych gałęzi bezpieczeństwa
 • Brak dresscode
 • Luźna atmosfera w profesjonalnym zespole
 • Dostęp do szkoleń, możliwość certyfikacji i rozwoju w wybranej specjalizacji
 • Mentoring prowadzony przez doświadczonych specjalistów
 • Elastyczny czas pracy w biurze i poza nim
 • Merytorycznych przełożonych – zarówno bezpośredni przełożony, dyrektor jak i VP techniki to ludzie, którzy nie używają klawiatury jedynie do pisania maili - będą rozumieli o czym mówisz
 • Dostęp do zaawansowanych technologii
 • Uczestnictwo w unikatowych w skali kraju projektach
 • Poczucie, że to co robisz jest ważne.

Administratorem Danych osobowych jest EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa.

Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem: EXATEL S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Perkuna 47, 04-164 Warszawa; e-mail: [email protected]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO).

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, 1043) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), natomiast inne dane, w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie (odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem).

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, które realizują zadania w imieniu i na rzecz EXATEL S.A. tj.: obsługującym systemy informatyczne i wspierającym EXATEL S.A. w procesie rekrutacji.

EXATEL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 12 miesięcy od daty złożenia aplikacji.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Ogłoszenie archiwalne