Performance Specialist

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 05.03.2019
 • Ważna jeszcze 15 dni (do 04.04.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  PERFORMANCE SPECIALIST
  Miejsce pracy: Poznań
  Jesteśmy jedną z największych agencji reklamowych w Polsce i pracujemy dla największych marek. Lubimy to, co robimy.

  Szukamy osoby na stanowisko:

  Do Twoich zadań będą należeć: 

  • planowanie i zakup mediów online (opcjonalnie offline) 
  • tworzenie mediaplanów 
  • ciągła optymalizacja kampanii na podstawie zgromadzonych danych i analiza ich efektywności 
  • regularne raportowanie wyników zrealizowanych działań
  • współpraca z innymi działami oraz zarządzanie nowymi i bieżącymi projektami 

  Jeżeli:

  • masz przynajmniej 1 rok doświadczenia w planowaniu i zakupie kampanii w modelu efektywnościowym (Google Ads, Facebook i inne)
  • znasz rynek mediów digital oraz narzędzi takich jak Google Analytics, Google Ads, Business Manager (mile widziana znajomość Google Marketing Platform)
  • nieobce są Ci narzędzia wspomagające codzienną pracę, w tym narzędzia e-mail marketingu, marketing automation, Google Docs i Zapier
  • masz wyższe wykształcenie i dobrze znasz angielski, zarówno w mowie, jak i w piśmie 
  • cechuje Cię otwartość na szukanie nowych rozwiązań, samodzielność, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia oraz pracy z liczbami
  • znasz w praktyce wskaźniki mediowe i rozumiesz zależności między nimi (CPM, CPC, zasięg)
  • sprawnie poruszasz się w świecie różnorodnych formatów reklamowych

  To mamy dla Ciebie: 

  • pracę w doświadczonym zespole tworzącym projekty reklamowe i marketingowe dla największych marek
  • atrakcyjne wynagrodzenie i zatrudnienie na podstawę umowy o pracę lub B2B
  • dostęp do wszystkich niezbędnych narzędzi pracy
  • świetną atmosferę i ciągły rozwój zawodowy w zakresie planowania i zakupu mediów w ramach Google Marketing Platform

  CV wyślij za pomocą przycisku APLIKUJ.

  Klikając w przycisk „Aplikuj” Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez GPD Agency sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000527454, REGON: 302860051, NIP PL: 7811902177 (Administrator) w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
   
  Jeśli chcesz, aby Twoje dane były przetwarzane w kolejnych naborach kandydatów na pracowników GPD Agency sp. z o.o. sp.k, nie zapomnij dodać w dokumentach aplikacyjnych treści poniższej zgody:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez GPD Agency sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000527454, REGON: 302860051, NIP PL: 7811902177 (Administrator) w kolejnych naborach kandydatów na pracowników GPD Agency sp. z o.o. sp. k.
   
   
  Klikając w przycisk „Aplikuj” Kandydat oświadcza, że zapoznał się z poniższą informacją dotyczą zasad przetwarzania jego danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu rekrutacyjnym w GPD Agency sp. z o.o. sp. k.

  INFORMACJA:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest GPD Agency sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Roosevelta 18, 60-829 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000527454, REGON: 302860051, NIP PL: 7811902177.
  2. kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych jest możliwy pod adresem:
  1. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz – jeżeli kandydat wyraził na to zgodę - w kolejnych naborach kandydatów na pracowników GPD Agency sp. z o.o. sp. k. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO *). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej tj. poprzez wysyłkę informacji mailowej na wskazany adres mailowy.
  2. odbiorcą danych kandydata mogą być pracownicy i współpracownicy Administratora, partnerzy świadczący usługi techniczne, dostawcy usług hostingowych, inne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora i pracownicy lub współpracownicy takich podmiotów;
  3. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r.
  4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, jak również wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez GPD Agency sp. z o.o. sp. k.. Ponadto przysługuje takiej osobie  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (od dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
  6. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.
  7. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

   

   

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.