Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Cloud Best sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin (adres do korespondencji ul. Wioślarska 8, 00-411 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000778403, NIP: 6692552456, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00, adres mailowy: [email protected]
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. realizacji toczącego się procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
b. prowadzenia przyszłych rekrutacji (jeśli wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji);
3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do celów o których mowa w pkt 2;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń związanych z procesem rekrutacyjnym na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 2 lat
od przesłania aplikacji lub do czasu wycofania zgody;
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z procesem zatrudnienia;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Cloud Best Sp. z o.o

Personal Financial Manager for CEO [Rekrutacja prowadzona online]

Cloud Best Sp. z o.oO firmie

Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Cloud Best Sp. z o.o

Wioślarska 8

Warszawa

CloudBest is a technology company headquartered in Warsaw, Poland, offering world class IT services across the globe, managing international projects in the scope of software development, content creation, customer support, marketing, and business development for its clients. Join our team and develop with us in international structures as:

top

Personal Financial Manager for CEO

Location: Warsaw, Wioślarska 8
Miejsce pracy: Warszawa

If you are a person, who:

 • Is tired of being bored and repeatability at your current work and you would like to change something;
 • Is proactive, and is looking for interesting solutions and likes to create new things;
 • Likes a modern working environment with a start-up culture;
 • Is a team player and likes to work in a dynamically changing environment.

And your professional profile is relevant to the following skills:

 • Proficient English, preferred level C1;
 • At least 2 years experience in a similar position;
 • University degree in Accounting, Finance or similar position;
 • Strong problem solving and analitycal skills;
 • Excellent organizational skills;
 • Ability to work effectively under time pressure;
 • Communication skills and being success-oriented.                                                  

We are looking for a person just like you!

 

By joining our team you gain:

 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment;
 • A team of enthusiasts who successfully create a company in the fast growing blockchain industry;
 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture;
 • Work in the modern office in attractive location at Wioślarska 8;
 • Private medical care and co-financed sports card;
 • Extra integration trips and events;
 • Celebration of your birthday;
 • Fresh pressed juices;
 • English classes at work;
 • Parking financed by the employer;
 • Flexible working hours.

Challenges for you:

 • Creating plan for short-term and long-term goals;
 • Planning personal investments and expenses;
 • Helping with travel expenses (e.g. travel reports, flights, hotels);
 • Prepare various financial analysis and reports;
 • Suggesting and rendering financial services;
 • Solving problems related to other companies;
 • Organizing all the documents and archieve them correctly;
 • Optimize own performance to increase productivity, recommend changes;
 • Cooperation with other financial professionals in countries.


If you meet all requirements, then don’t wait and apply!

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty

CloudBest is a technology company headquartered in Warsaw, Poland, offering world class IT services across the globe, managing international projects in the scope of software development, content creation, customer support, marketing, and business development for its clients. Join our team and develop with us in international structures as:

Personal Financial Manager for CEO

Location: Warsaw, Wioślarska 8

If you are a person, who:

 • Is tired of being bored and repeatability at your current work and you would like to change something;
 • Is proactive, and is looking for interesting solutions and likes to create new things;
 • Likes a modern working environment with a start-up culture;
 • Is a team player and likes to work in a dynamically changing environment.

And your professional profile is relevant to the following skills:

 • Proficient English, preferred level C1;
 • At least 2 years experience in a similar position;
 • University degree in Accounting, Finance or similar position;
 • Strong problem solving and analitycal skills;
 • Excellent organizational skills;
 • Ability to work effectively under time pressure;
 • Communication skills and being success-oriented.                                                  

We are looking for a person just like you!

 

By joining our team you gain:

 • Possibility of personal development and gaining experience in an international environment;
 • A team of enthusiasts who successfully create a company in the fast growing blockchain industry;
 • Great atmosphere and attractive working conditions in a start-up culture;
 • Work in the modern office in attractive location at Wioślarska 8;
 • Private medical care and co-financed sports card;
 • Extra integration trips and events;
 • Celebration of your birthday;
 • Fresh pressed juices;
 • English classes at work;
 • Parking financed by the employer;
 • Flexible working hours.

Challenges for you:

 • Creating plan for short-term and long-term goals;
 • Planning personal investments and expenses;
 • Helping with travel expenses (e.g. travel reports, flights, hotels);
 • Prepare various financial analysis and reports;
 • Suggesting and rendering financial services;
 • Solving problems related to other companies;
 • Organizing all the documents and archieve them correctly;
 • Optimize own performance to increase productivity, recommend changes;
 • Cooperation with other financial professionals in countries.


If you meet all requirements, then don’t wait and apply!

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty

Ogłoszenie archiwalne