Oferta pracy

PhD Student

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju TechnologiiO firmie

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

Stabłowicka 147

Wrocław

Łukasiewicz Research Network – PORT Polish Center for Technology Development is a research institute providing strong support for results commercialization. It is a place to carry on diverse research projects ranging from fundamental science to applied research and development in the field of Materials and Life Sciences to develop future technologies. Institute is located at Campus Pracze in Wrocław, Poland.

 

We currently seek applicants for

PhD Student
in the Synaptogenesis Research Group

Synaptogenesis group is a newly formed laboratory conducting multidisciplinary research on skeletal muscles, neuromuscular junctions, and the brain. Our laboratory is multicultural with half of the lab members coming from abroad. We are committed to conduct innovative research on the best international level. Our resent publication Rojek K. et al., "Amot and Yap1 regulate neuronal dendritic tree complexity and locomotor coordination in mice" published in Plos Biology  2019 May 1;17(5):e3000253 has been awarded with prestigious Konorski Award for the best publication in neuroscience in Poland published in 2019.

 

Currently we are recruiting PhD student to a project financed by National Science Center (NCN) grant 2019/33/B/NZ3/02528 “Amotl1 mutant mice as a novel model of human psychiatric disorders associated with social dysfunctions”. In this project we will study functions of Amotl1 in neurons on the molecular and cellular level as well the importance of this protein in the organization of the brain, neuronal networks, and mice behavior. By joining the project, you will learn a lot of techniques from various fields of biology and the obtained results will have a high chance to be published in the best international journals.

 

Major responsibilities:

 • Leading designated scientific project.
 • Planning, designing and conducting scientific experiments.
 • Writing manuscripts, presenting results at international scientific meetings.
 • Active participation in the laboratory operations.

Expectations:

 • Master degree (or equivalents).
 • Willingness to start PhD study or status of PhD student.
 • Experience in laboratory work in the field of biology especially in cell biology, biochemistry, or neuroscience.
 • Excellent organizational skills.
 • Ability to work in a team.
 • Very good English (both written and spoken, our team is international).
 • Experience in neuroscience and in mouse behavioral studies will be additional benefit.

Our offer:

 • Full time scholarship contract.
 • Competitive salary.
 • Work in young, dynamic and ambitious group.
 • Cutting edge research with a good publishing record of the group.
 • Training in the use of modern techniques including work with conditional knockout mice for tissue-specific deletion, complex biochemistry and protein complex purification, in vivo imaging of synapses.
 • We subsidies private medical care.

Please send your resume via Aplikuj button.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o o uprawnieniach, jakie przysługują mi w zakresie przetwarzania moich danych”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Sieci działający pod nazwą Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także prawie od wycofania zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed cofnięciem zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Ogłoszenie archiwalne