Pflegenotfallteam GmbH & Co.KG

Pielęgniarka

Pflegenotfallteam GmbH & Co.KG O firmie

 • Niemcy

 • Ważna jeszcze 22 dni
  do: 26 sie 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Ośrodek zajmuje się pacjentami w ich domach, wymagającymi długoterminowej wentylacji mechanicznej

OFERTA PRACY W NIEMCZECH SKIEROWANA DO PIELĘGNIAREK Z POLSKI

ZATRUDNIENIE BEZ POŚREDNICTWA! 
ZAUFAJ WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU!

Firma Pflegenotfallteam istnieje od 2008 roku. Nasz 250 osobowy zespół specjalizuje się w intensywnej opiece nad dziećmi i dorosłymi podłączonymi do respiratora. Zapewniamy opiekę nad chorymi na terenie Niemiec, w landach: Schleswig - Holstein, Dolnej Saksonii, Mecklemburgii oraz w Hamburgu.

Wspieramy rozwój intensywnej i awaryjnej opieki nad chorymi, wobec tego oferujemy pracę zmotywowanemu i odpowiedzialnemu personelowi medycznemu.

Poszukujemy dyplomowanych pielęgniarek i pielęgniarzy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, które są gotowe do pomocy osobom zależnym aby pomóc im funkcjonować w otoczeniu takim jak przedszkole, szkoła, praca czy dom. Praca w systemie 1:1, w dyżurach 12 godzinnych stwarza mozliwość pracy 14 dni w miesiącu, z ewentualnością pracowania w bloku.

Mile widziana nostryfikacja dyplomu, czyli personel medyczny który uzyskał dyplom po 2008 roku lub, który uzyskał nostryfikację w innych okolicznościach. Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Zaangażowanie i wysoki poziom naszych usług wobec kandydata ubiegającego się o pracę w naszej firmie gwarantuje:

 • dobrze zorientowane środowisko pracy
 • miłą atmosferę
 • dostosowane do profilu pracy kompleksowe szkolenia, kształcenia i dokształcanie
 • umowę na czas nieokreślony z całym pakietem socjalnym
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pomoc w znalezieniu mieszkania lub zakwaterowanie w mieszkaniu dla pracowników
 • kurs językowy
 • ­opiekę polskiego koordynatora (pomoc w procesach rejestracyjnych oraz gruntowne wprowadzenie w obowiązki)
 • podjęcie pracy po wcześniejszej hospitacji (osobiste poznanie pracodawcy, pracowników miejsca pracy)
 • pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z nostryfikacją dyplomu w Niemczech

Oczekujemy:

 • wykształcenie kierunkowe jako pielęgniarz, pielęgniarka (wymagany minimum trzyletni tok nauki)
 • wymagane doświadczenie w zawodzie
 • wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
 • niewymagane uznanie dyplomu na terenie Niemiec
 • wysoka empatia i zrozumienie sytuacji pacjentów wymagających opieki
 • prawo jazdy

Informacje dotyczące wynagrodzenia:

 • do 2800 €, plus dodatki
 • dodatkowe premie
 • 27 dni urlopu

 Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia szkoły w języku niemieckim i polskim
 • skan prawa wykonywania zawodu w języku niemieckim
 • CV w języku niemieckim i polskim
 • numer Pesel
 • skan dowodu osobistego lub paszportu
 • skan prawa jazdy
 • skan referencji, jeśli jest taka możliwość
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (kandydat otrzyma je po zgłoszeniu mailowym bądź telefonicznym na podany przez niego adres mailowy)
 • oświadczenie RODO (kandydat otrzyma je po zgłoszeniu mailowym bądź telefonicznym na podany przez niego adres mailowy

(CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: pielęgniarki lub pielęgniarza w firmie Pflegenotfallteam GmbH & Co.KG. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Udzielam zgody firmie Pflegenotfallteam GmbH & Co.KG na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji oraz dla celów przyszłych rekrutacji”.

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest firmie Pflegenotfallteam GmbH & Co.KG. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Odmowa jej udzielenia uniemożliwi jednak udział w rekrutacji. Informujemy, że masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że udzieliłeś zgody na ich przetwarzanie na potrzeby kolejnych rekrutacji.

Twoje dane mogą być przekazywane agencjom rekrutacyjnym i innym podmiotom współpracującym przy procesie rekrutacji. Nie przekazujemy twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 0049 4551 89371 53

Pani Magdalena Cerafizka specjalista usług pielęgniarskich oczekuje Państwa aplikacji na adres e-mail: [email protected]

Kontakt telefoniczny w Polsce z rekrutorem firmy, pod numerem telefonu 690 632 842, w godzinach
16.00-20.00.

Po uzyskaniu odpowiedniej ilości osób chętnych do podjęcia współpracy z naszą firmą, organizujemy spotkanie rekrutacyjne na przełomie sierpnia i września z niemieckim pracodawcą w Polsce.

Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Ośrodek zajmuje się pacjentami w ich domach, wymagającymi długoterminowej wentylacji mechanicznej

OFERTA PRACY W NIEMCZECH SKIEROWANA DO PIELĘGNIAREK Z POLSKI

ZATRUDNIENIE BEZ POŚREDNICTWA! 
ZAUFAJ WIELOLETNIEMU DOŚWIADCZENIU!

Firma Pflegenotfallteam istnieje od 2008 roku. Nasz 250 osobowy zespół specjalizuje się w intensywnej opiece nad dziećmi i dorosłymi podłączonymi do respiratora. Zapewniamy opiekę nad chorymi na terenie Niemiec, w landach: Schleswig - Holstein, Dolnej Saksonii, Mecklemburgii oraz w Hamburgu.

Wspieramy rozwój intensywnej i awaryjnej opieki nad chorymi, wobec tego oferujemy pracę zmotywowanemu i odpowiedzialnemu personelowi medycznemu.

Poszukujemy dyplomowanych pielęgniarek i pielęgniarzy w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, które są gotowe do pomocy osobom zależnym aby pomóc im funkcjonować w otoczeniu takim jak przedszkole, szkoła, praca czy dom. Praca w systemie 1:1, w dyżurach 12 godzinnych stwarza mozliwość pracy 14 dni w miesiącu, z ewentualnością pracowania w bloku.

Mile widziana nostryfikacja dyplomu, czyli personel medyczny który uzyskał dyplom po 2008 roku lub, który uzyskał nostryfikację w innych okolicznościach. Wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2.

Zaangażowanie i wysoki poziom naszych usług wobec kandydata ubiegającego się o pracę w naszej firmie gwarantuje:

 • dobrze zorientowane środowisko pracy
 • miłą atmosferę
 • dostosowane do profilu pracy kompleksowe szkolenia, kształcenia i dokształcanie
 • umowę na czas nieokreślony z całym pakietem socjalnym
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • pomoc w znalezieniu mieszkania lub zakwaterowanie w mieszkaniu dla pracowników
 • kurs językowy
 • ­opiekę polskiego koordynatora (pomoc w procesach rejestracyjnych oraz gruntowne wprowadzenie w obowiązki)
 • podjęcie pracy po wcześniejszej hospitacji (osobiste poznanie pracodawcy, pracowników miejsca pracy)
 • pomagamy w załatwieniu wszelkich formalności związanych z nostryfikacją dyplomu w Niemczech

Oczekujemy:

 • wykształcenie kierunkowe jako pielęgniarz, pielęgniarka (wymagany minimum trzyletni tok nauki)
 • wymagane doświadczenie w zawodzie
 • wymagana znajomość języka niemieckiego na poziomie B2
 • niewymagane uznanie dyplomu na terenie Niemiec
 • wysoka empatia i zrozumienie sytuacji pacjentów wymagających opieki
 • prawo jazdy

Informacje dotyczące wynagrodzenia:

 • do 2800 €, plus dodatki
 • dodatkowe premie
 • 27 dni urlopu

 Wymagane dokumenty:

 • skan dyplomu ukończenia szkoły w języku niemieckim i polskim
 • skan prawa wykonywania zawodu w języku niemieckim
 • CV w języku niemieckim i polskim
 • numer Pesel
 • skan dowodu osobistego lub paszportu
 • skan prawa jazdy
 • skan referencji, jeśli jest taka możliwość
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (kandydat otrzyma je po zgłoszeniu mailowym bądź telefonicznym na podany przez niego adres mailowy)
 • oświadczenie RODO (kandydat otrzyma je po zgłoszeniu mailowym bądź telefonicznym na podany przez niego adres mailowy

(CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: pielęgniarki lub pielęgniarza w firmie Pflegenotfallteam GmbH & Co.KG. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

Jeżeli chcesz, abyśmy zatrzymali Twoje CV w swojej bazie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, prosimy dodatkowo o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Udzielam zgody firmie Pflegenotfallteam GmbH & Co.KG na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacji oraz dla celów przyszłych rekrutacji”.

Informujemy, że administratorem Twoich danych jest firmie Pflegenotfallteam GmbH & Co.KG. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Odmowa jej udzielenia uniemożliwi jednak udział w rekrutacji. Informujemy, że masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji, chyba, że udzieliłeś zgody na ich przetwarzanie na potrzeby kolejnych rekrutacji.

Twoje dane mogą być przekazywane agencjom rekrutacyjnym i innym podmiotom współpracującym przy procesie rekrutacji. Nie przekazujemy twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 0049 4551 89371 53

Pani Magdalena Cerafizka specjalista usług pielęgniarskich oczekuje Państwa aplikacji na adres e-mail: [email protected]

Kontakt telefoniczny w Polsce z rekrutorem firmy, pod numerem telefonu 690 632 842, w godzinach
16.00-20.00.

Po uzyskaniu odpowiedniej ilości osób chętnych do podjęcia współpracy z naszą firmą, organizujemy spotkanie rekrutacyjne na przełomie sierpnia i września z niemieckim pracodawcą w Polsce.

Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Ogłoszenie archiwalne