Ta oferta pracy jest nieaktualna od 432 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Pilot Statku Powietrznego - Pierwszy Oficer

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2017-12-18

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top


  Firma LOT Crew sp. z o.o. na zlecenie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. poszukuje kandydatów,
  w charakterze, jako:

  Pilot Statku Powietrznego - Pierwszy Oficer
  Miejsce pracy: Warszawa
  PILOT/04/2017
  Kandydatom na pilotów stawiane są następujące wymagania wstępne:
  • wiek: minimum 21 lat;
  • posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 1 wg Part-MED;
  • minimalnie wykształcenie średnie;
  • posiadanie ważnej licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A) lub Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) i zaświadczenia o ukończonym szkoleniu teoretycznym zgodnym z wymaganiami Part-FCL wraz ze zdanym egzaminem teoretycznym przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną (tzw. „frozen” do ATPL(A));
  • udokumentowane uprawnienie do wykonywania lotów wg przyrządów na samolocie wielosilnikowym (IR/ME);
  • posiadanie międzynarodowego świadectwa radiotelefonisty (Aeronautical Service Operator’s Certificate);
  • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu współpracy w załogach wieloosobowych (Multi Crew Cooperation - MCC);
  • minimalny nalot 200 godzin jako pilot samolotowy;
  • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie „Operational” (4) zgodnie z wymaganiami ICAO Annex 1, załącznik do 1.2.9.;

  Czekamy właśnie na Ciebie!

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do 15.01.2018 klikając w przycisk aplikowania.

  aplikuj

  Do formularza należy dołączyć w przypadku cudzoziemców kserokopię dokumentu zezwalającego na podjęcie pracy w Polsce - niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane!

  Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

  bottom