Accenture Technology

PL/SQL Tech Leader

Accenture TechnologyO firmie

Accenture Technology

Silesia Bussines Park

Katowice

Na tym stanowisku zajmować się będziesz projektowaniem aplikacji oraz zarządzaniem niedużym zespołem (3-5 osób). W związku z tym do Twoich obowiązków należeć będzie:

Przygotowywanie harmonogramu pracy
Przydzielanie zadań oraz nadzorowanie ich przebiegu
Wykonywanie peer-review kodu
Bezpośrednia współpraca z zespołem funkcjonalnym
Przygotowywanie dokumentacji technicznej

Czego od Ciebie oczekujemy?

4 lat doświadczenia w rozwoju oprogramowania w technologii SQL i PL/SQL
Minimum rocznego doświadczenia związanego z zarządzaniem zespołem
Wiedzy w zakresie projektowania architektury oprogramowania
Dobrej znajomości angielskiego

Co możemy Ci zapewnić?

Możliwość dołączenia do budowanego od podstaw centrum rozwoju oprogramowania jednej z największych na świecie firm doradztwa IT
Dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-lerningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: [email protected]

W dokumentach aplikacyjnych prosimy Cię o zamieszczenie oświadczenie o następującej treści:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.


Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Sprawdź wszystkie otwarte stanowiska w Accenture:
PL/SQL Tech LeaderNumer ref.: 635882

Na tym stanowisku zajmować się będziesz projektowaniem aplikacji oraz zarządzaniem niedużym zespołem (3-5 osób). W związku z tym do Twoich obowiązków należeć będzie:

Przygotowywanie harmonogramu pracy
Przydzielanie zadań oraz nadzorowanie ich przebiegu
Wykonywanie peer-review kodu
Bezpośrednia współpraca z zespołem funkcjonalnym
Przygotowywanie dokumentacji technicznej

Czego od Ciebie oczekujemy?

4 lat doświadczenia w rozwoju oprogramowania w technologii SQL i PL/SQL
Minimum rocznego doświadczenia związanego z zarządzaniem zespołem
Wiedzy w zakresie projektowania architektury oprogramowania
Dobrej znajomości angielskiego

Co możemy Ci zapewnić?

Możliwość dołączenia do budowanego od podstaw centrum rozwoju oprogramowania jednej z największych na świecie firm doradztwa IT
Dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – pełne dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-lerningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery
Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
Elastyczny czas pracy oraz możliwość pracy zdalnej
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy Cię o zamieszczenie oświadczenie o następującej treści:
 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.


Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszenia, klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail: [email protected]

Ogłoszenie archiwalne