Ta oferta pracy jest nieaktualna od 93 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Planista produkcji

 • Łódź, łódzkie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-11-23

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Planista produkcji

  miejsce pracy: Łódź ul. Nowy Józefów 64d

  Amcor to największa na świecie firma produkująca opakowania z siedzibą główną w Melbourne w Australii. Notowana na największej australijskiej giełdzie papierów wartościowych.

   

  Jeden z łódzkich zakładów należy do grupy Flexibles, zaopatrującej głównie branżę spożywczą w opakowania foliowe. Naszymi klientami są globalne koncerny, chcemy i dążymy do bycia liderem innowacji i nowych technologii.

  Obecnie poszukujemy do naszego zespołu kandydatów na stanowisko:

  Planista produkcji

  Jeśli:

  • posługujesz się biegle językiem angielskim,
  • posiadasz doświadczenie w zarządzaniu projektami
  • posiadasz bardzo wysoko rozwinięte zdolności analityczne oraz organizacyjne,
  • znasz biegle Excel,
  • ciągle szukasz usprawnień,
  • trudne zadania są dla Ciebie wyzwaniem w dążeniu do celu,

   

  podejmij wyzwanie i wyślij CV!

   

  Na tym stanowisku będziesz:

  • analizować zapotrzebowanie klienta z podziałem na poszczególne pozycje asortymentowe
  • monitorować wielkość zapotrzebowania na produkt Klienta w stosunku do planu produkcyjnego, podejmować odpowiednie działania w przypadku wykrycia niezgodności
  • planować i zwalnianiać do produkcji zlecenia produkcyjne w celu zaopatrzenia magazynu i zapewnienia Klientowi materiału gotowego na czas.
  • weryfikować czy wszystkie planowane zamówienia produkcyjne są możliwe do wykonania pod względem możliwości produkcyjnych oraz dostępności surowca
  • monitorować etapy produkcyjne w celu zapewnienia terminowej realizacji zamówienia.
  • monitorować i zapewnieniać ciągłość dostaw, minimalizować niedotrzymywanie dostaw poprzez inicjowanie zmian i doskonalenie procesów.
  • przygotowywać okresowe raporty – cotygodniowe i miesięczne
  • tworzyć i nadzorować informacje związane z produktami, zleceniami produkcyjnymi, parametrami i wszelkimi niezbędnymi danymi w systemach komputerowych.

  Oferujemy:

  • możliwość realnego rozwoju w międzynarodowej firmie produkcyjnej
  • pracę w zgranym zespole profesjonalistów i pasjonatów
  • współpracę 1,5 roczną z możliwością przedłużenia (umowa o pracę)
  • bezpłatną opiekę medyczną
  • dofinansowanie do aktywności sportowej.

   

   

  bottom

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA DO PRACY

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest „Amcor Flexibles Reflex” sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Nowy Józefów 64D, 94-406 Łódź.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach udziału w procesie rekrutacyjnym oraz - w przypadku wyrażenia na to zgody- kolejnych procesach rekrutacyjnych.  
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
  4. Przetwarzanie podanych danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Przetwarzanie danych osobowych w dalszych procesach rekrutacyjnych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  5. Dane osobowe będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  6. Kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
  8. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji. W razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w kolejnych procesach rekrutacyjnych dane osobowe kandydata będą przetwarzane w tym celu do ich zakończenia.
  9. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

   

  Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych przez Amcor Flexibles Reflex Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, Nowy Józefów 64D, 94-406, w celu prowadzenia przez tę Spółkę rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.