Informujemy, że UMA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie (99-300) przy ul. Wschodniej 3 („Spółka”) jest Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
 • przepisów prawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a także w celach związanych z zatrudnieniem, jeśli zostanie nawiązany stosunek pracy tj. w celach niezbędnych do podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę i ewentualnej realizacją tej umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa np. regulujących proces zatrudniania pracowników (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 • zgody w przypadku (i) innych danych osobowych niż te, których Spółka może wymagać w celu rekrutacji na podstawie przepisów prawa lub (ii) gdy Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w związku z innymi postępowaniami rekrutacyjnymi, niż to w ramach którego przekazali Państwo swoje pierwsze zgłoszenie (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W powyższych przypadkach oraz w innych przypadkach, gdy Spółka prosi Państwa o zgodę na przetwarzanie danych i wyrazili Państwo dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w zgodzie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zostaną Państwo poinformowani o skutkach nieudzielenia lub wycofania zgody.
 
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Niezależnie od powyższego, przysługuje również Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Dostarczanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów rekrutacji i związanych z nią dalszych działań.
 
W zależności od okoliczności Państwa dane mogą zostać przekazane innym podmiotom, a w szczególności:
 • spółkom powiązanym;
 • zewnętrznym usługodawcom (w tym dostawcom usług IT, drukarniom, agencjom rekrutacyjnym, agencjom ochrony, podmiotom świadczącym usługi medyczne);
 • innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Spółki na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • księgowym, prawnikom, audytorom/rewidentom, sądom, organom administracji lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
UMA Investments sp.z o.o.

Plant Finance Analyst

UMA Investments sp.z o.o.O firmie

UMA Investments sp.z o.o.

Wschodnia 3

Kutno

Kellogg Company is an American multinational food manufacturing company headquartered in Battle Creek, Michigan, United States. Kellogg's produces cereal and convenience foods, including cookies, crackers, toaster pastries, cereal bars, fruit-flavored snacks, frozen waffles, and vegetarian foods. Due to the quick development of Kutno Plant, we are currently looking for: 

Plant Finance Analyst
Job place: Kutno
Role Purpose
 
The Plant Finance Analyst is accountable for controlling the Production Execution Process, ensures data accuracy and drives continuous improvement through active collaboration with Operations. Inventory management is an essential part of this and he/she ensures plant variances on stock counts are root caused and the right corrective/preventive actions are identified and implemented. He/she serves as the Plant SPOC for GBS in the GRIR process. He/she is also accountable for Month End Reporting (incl. complex postings such as Accruals and One-Time Costs), and all other periodic reporting required. He/she assists the Plant Finance Business Partner and Plant Finance Controller in actively managing the Finance processes for the Plant.

Accountabilities:

 • Period end closing tasks (e.g. accruals) and coordination of closing activities
 • Ensuring accuracy of company financial accounts, in accordance with IFRS and local GAAP
 • Understand AP department end to end processes, and ability to understand wider impact across the GBS
 • Recognize and communicate development opportunities in process in close cooperation with Operations
 • Providing financial reports and analysis
 • Serves as Plant SPOC for GBS in the GRIR process
 • Assists the Plant Finance Business Partner and the Plant Finance Controller in managing the Finance processes for the plant including, but not limited to reporting and results trending/analysis
 • Continuous Improvement through capability building for the Site including (but not limited to) budget owners, requisitions (GRIR results), lead team members
 • Follow LSW (Leadership Standard Work) and other Plant fundamentals

Candidates Knowledge, Skills, Behaviors and Experience:

 • University/ College Degree, preferably in Finance, Accounting or Economics
 • At least 2 years of professional background in similar positions
 • Experience in BPO/Shared Services would be an asset
 • Working experience with SAP other ERP system would be an asset
 • Demonstrated expertise in a variety of the field's concepts, practices, and procedures
 • Ability to rely on their own extensive experience and judgement to plan and accomplish goals
 • Demonstrated excellent analytical, interpersonal, communication, presentation and leadership skills
 • Curious and creative, seek for himself / herself first on how to link information coming from more sources in a way that makes sense financial wise to a broader audience
 • Getting his / hers past finance experiences in budgeting and forecasting working in Kutno plant environment
 • Fluency in English is a must; this role also requires limited travel (5%)
 • Excel medium/advanced Skills required; (+ basic skills in Word/Powerpoint/Outlook).

We offer:

 • Competitive salary
 • Attractive package of social benefits (including life insurance, private medical care, canteen)
 • Work in a dynamic environment in one of the largest international corporations
 • Big opportunities for development and learning about modern technologies
 • A great work atmosphere of respect and mutual cooperation
 • Support of relocation possible

If you are interested, please send the application by clicking the application button.

Kellogg Company is an American multinational food manufacturing company headquartered in Battle Creek, Michigan, United States. Kellogg's produces cereal and convenience foods, including cookies, crackers, toaster pastries, cereal bars, fruit-flavored snacks, frozen waffles, and vegetarian foods. Due to the quick development of Kutno Plant, we are currently looking for: 

Plant Finance Analyst
Role Purpose
 
The Plant Finance Analyst is accountable for controlling the Production Execution Process, ensures data accuracy and drives continuous improvement through active collaboration with Operations. Inventory management is an essential part of this and he/she ensures plant variances on stock counts are root caused and the right corrective/preventive actions are identified and implemented. He/she serves as the Plant SPOC for GBS in the GRIR process. He/she is also accountable for Month End Reporting (incl. complex postings such as Accruals and One-Time Costs), and all other periodic reporting required. He/she assists the Plant Finance Business Partner and Plant Finance Controller in actively managing the Finance processes for the Plant.

Accountabilities:

 • Period end closing tasks (e.g. accruals) and coordination of closing activities
 • Ensuring accuracy of company financial accounts, in accordance with IFRS and local GAAP
 • Understand AP department end to end processes, and ability to understand wider impact across the GBS
 • Recognize and communicate development opportunities in process in close cooperation with Operations
 • Providing financial reports and analysis
 • Serves as Plant SPOC for GBS in the GRIR process
 • Assists the Plant Finance Business Partner and the Plant Finance Controller in managing the Finance processes for the plant including, but not limited to reporting and results trending/analysis
 • Continuous Improvement through capability building for the Site including (but not limited to) budget owners, requisitions (GRIR results), lead team members
 • Follow LSW (Leadership Standard Work) and other Plant fundamentals

Candidates Knowledge, Skills, Behaviors and Experience:

 • University/ College Degree, preferably in Finance, Accounting or Economics
 • At least 2 years of professional background in similar positions
 • Experience in BPO/Shared Services would be an asset
 • Working experience with SAP other ERP system would be an asset
 • Demonstrated expertise in a variety of the field's concepts, practices, and procedures
 • Ability to rely on their own extensive experience and judgement to plan and accomplish goals
 • Demonstrated excellent analytical, interpersonal, communication, presentation and leadership skills
 • Curious and creative, seek for himself / herself first on how to link information coming from more sources in a way that makes sense financial wise to a broader audience
 • Getting his / hers past finance experiences in budgeting and forecasting working in Kutno plant environment
 • Fluency in English is a must; this role also requires limited travel (5%)
 • Excel medium/advanced Skills required; (+ basic skills in Word/Powerpoint/Outlook).

We offer:

 • Competitive salary
 • Attractive package of social benefits (including life insurance, private medical care, canteen)
 • Work in a dynamic environment in one of the largest international corporations
 • Big opportunities for development and learning about modern technologies
 • A great work atmosphere of respect and mutual cooperation
 • Support of relocation possible

If you are interested, please send the application by clicking the application button.

Ogłoszenie archiwalne