Ta oferta pracy jest nieaktualna od 156 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Płatny Program Stażowy

 • Rzeszów, Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski), podkarpackie
 • Asystent
 • 17.08.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Płatny Program Stażowy
  Miejsce pracy: Rzeszów, Jasionka (pow. rzeszowski), Tajęcina (pow. rzeszowski)
  Join one of the most advanced GTF MRO provider worldwide

  EME Aero to inwestycja dwóch światowych marek – Lufthansa Technik i MTU Aero Engines.

  Opis stanowiska:

  Rozpoczynamy rekrutacje na 6cio miesięczne płatne staże w obszarach:

  • Łańcuch Dostaw
  • IT
  • Finanse
  • HR i Komunikacja wewnętrzna
  • Centrum Szkoleniowe

  Dołączając do nas staniesz sie częścią projektu greenfield. Przez 6 miesięcy będziesz mieć okazję rozwijać się razem z nami i widzieć jak wspólnie zbliżamy się do otwarcia nowego zakładu pracy. 

  Wymagania:

  • Status studenta
  • Dostępność w wymiarze 120h w miesiącu
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2)
  • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
  • Komunikatywność
  Oferujemy:
  • Zatrudnienie w wymiarze 120h/miesiącu w oparciu o umowę zlecenie
  • Udział w rozwoju projektu greenfield
  • Zdobywanie doświadczenia pod okiem specjalistów branży lotniczej
  • Możliwość pracy w największym zakładzie MRO silników typu GTF
  • Pracę w międzynarodowym środowisku i przyjaznej atmosferze
  • Dofinansowanie do stołówki pracowniczej

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  • Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest EME Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionka 36-002, Jasionka 954, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000709341, REGON: 356817366, NIP: 6792797252. 
  • We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem: EME Aero Sp. z o.o., Jasionka 954, 36-002 Jasionka; e-mail: [email protected]
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody (która może zostać odwołana w każdym czasie), także w celu przyszłych procesów rekrutacji.
  • Dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w tym m.in. w zakresie wynikającym z art. 221 1 Kodeksu pracy) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych), a w pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO (zgoda osoby której dane dotyczą)
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. serwisom informatycznym wykorzystywanym w procesie rekrutacji, agencjom rekrutacyjnym.
  • Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego przez Procesora – tj. serwis informatyczny wykorzystywany dla celów związanych z rekrutacją, po zapewnieniu zabezpieczeń Państwa danych osobowych  opisanych w RODO, a w szczególności po spełnieniu jednego z następujących warunków: przetwarzania będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w państwie trzecim, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony, o którym mowa w art. 45 RODO, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający, który uczestniczy w Programie Privacy Shield, przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający w ramach wiążących reguł korporacyjnych, o których mowa w art. 4 pkt 20 oraz art. 47 RODO lub przetwarzanie będzie realizowane przez dalszy podmiot przetwarzający na podstawie Standardowych Klauzul Umownych.
  • Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 36 miesięcy.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania w każdym czasie.  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.