Oferta pracy

Płatny Staż 6. - miesięczny w Obszarze Badań i Rozwoju oraz Innowacyjnym

Adamed Pharma S.A.

3 700 brutto / mies.

Adamed Pharma S.A.

Marszałka Józefa Piłsudskiego 5

Pabianice

Twój zakres obowiązków

• Dział Analityki (Pieńków): Twój projekt będzie polegał na rozwoju metod analitycznych oraz metodyki prowadzenia analiz profili uwalniania mających na celu opracowanie optymalnej technologii wytwarzania produktu leczniczego z wartością dodaną w postaci stałej. W trakcie wykonywanych prac zapoznasz się ze statystycznymi metodami określania podobieństwa profili uwalniania. W dalszym etapie przeprowadzisz walidację opracowanych metod analitycznych oraz przygotujesz dokumentację analityczną.

• Dział Rejestracji (L-OUT) (Pieńków): Twój projekt będzie polegał na poszukiwaniu, zdobywaniu wiedzy na temat rejestracji produktów leczniczych na rynkach międzynarodowych by wraz z zespołem rejestracji wykorzystywać pozyskaną wiedzę w praktyce i samodzielnie poprowadzić proces rejestracji na wybranym rynku non-EU. Będziesz mieć szansę współpracować z różnymi zespołami w R&D w naszej organizacji by dowiedzieć się jak od pomysłu do uzyskania pozwolenia i wprowadzenia do obrotu wygląda droga rozwoju nowego projektu. Dodatkowo będziesz mieć szansę na koordynację 1 lub 2 projektów dotyczących rejestracji/zmian porejestracyjnych a także będziesz współpracować z bardzo otwartym i bardzo pomocnym zespołem RA L-OUT, jak i współpracować z działami w organizacji.

• Dział Bezpieczeństwa Farmakoterapii (Pabianice): Twój projekt będzie polegał na poszukiwaniu wytycznych rejestracyjnych z rynków Unii Europejskiej i zgłębianiu wiedzy na temat rejestracji produktów na receptę na rynkach Unii Europejskiej. Wraz z zespołem rejestracji będziesz wykorzystywać pozyskaną wiedzę w praktyce przygotowywania dossier rejestracyjnego i uczyć się procesu rejestracji i procesów porejestracyjnych w procedurach europejskich.

• Dział Badawczy - Pracownia Proteomiczna (Pieńków): Celem stażu będzie poznanie nowoczesnych technik badawczych z zakresu biotechnologii farmaceutycznej. Ponadto osoba na stażu będzie zaangażowana w realizację badań dotyczących rozwoju nowych kandydatów na leki onkologiczne, chorób metabolicznych oraz szczepionek.

Nasze wymagania

poszukujemy osób, które:

• Są absolwentami lub studentami ostatniego roku studiów na kierunkach: Farmacja, Chemia, Biologia, Biotechnologia, Technologia Chemiczna,

• Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

• Osób zaangażowanych, z inicjatywą oraz gotowością do szybkiego uczenia się,

• Skrupulatnych i dokładnych w wykonywaniu powierzonych zadań

• Znają podstawowe techniki pracy w laboratorium biologii molekularnej

• Chcą się rozwijać zarówno jako pracownik korporacji jak i naukowiec

• Mają wyobraźnię i potrafią werbalizować swoje pomysły

• Są wytrwałe i chętne do eksperymentowania i rozwiązywania problemów badawczych i technicznych

• Są pozytywnie zakręcone pod względem współpracy w zespole i potrafią zarażać swoim optymizmem innych

To oferujemy

• Umowę zlecenie w pełnym wymiarze godzin (40h tygodniowo)

• Wynagrodzenie 3 700 PLN brutto

• Możliwość poznania biznesu i zdobycia nowych kompetencji

Dodatkowo nauczysz się:

W Dziale Analityki (Pieńków):

• Rozwój metod analitycznych dla produktu gotowego (HPLC), UF-VIS

• Opracowanie metodyki uwalniania substancji aktywnych ze stałych form produktu leczniczego

• Tworzenie dokumentacji analitycznej

W Dziale Rejestracji (L-OUT) (Pieńków):

• Jak wygląda proces rejestracji na wybranych rynkach non_EU dla naszych partnerów biznesowych z EU.

• Jak wprowadzać zmiany do dokumentacji rejestracyjnej, klasyfikację zmian, proces zgłaszania zmian dla klientów/partnerów biznesowych jak i dla produktów poza UE.

• Sposobu organizacji pracy w zespole ( poznasz sposoby archiwizacji naszych danych rejestracyjnych, baza BPM, RIM, EDMS)

• Ustalania priorytetów pracy

• Wielozadaniowości

• Współpracy w zespole

• Tworzenia prezentacji i wystąpień publicznych

• Dzielenia się zdobytą wiedzą

W Dziale Bezpieczeństwa Farmakoterapii (Pabianice):

• Zasad rejestracji produktów leczniczych w Unii Europejskiej

• Przygotowania dokumentów wymaganych do złożenia w jednym z procesów zmian porejestracyjnych oraz notyfikacji w procedurach europejskich lub narodowych

• Wprowadzania danych do baz rejestracyjnych (BPM, RIM EDMS) i ich weryfikacji

• Sposobu organizacji pracy w zespole i zasad współpracy dużej organizacji

W Dziale Badawczym - Pracownia Proteomiczna (Pieńków):

• Technik projektowania przeciwciał i ich pochodnych,

• Najnowszych metod badania ich właściwości farmakodynamicznych i biofizycznych,

• Metod uzyskiwania i skalowania produkcji cząsteczek pochodnych białek i kwasów nukleinowych o potencjale terapeutycznych,

• Metody i elementy rozwoju procesu biotechnologicznego w przemyśle biofarmaceutycznym

  • Benefity

  • owoce

  • spotkania integracyjne

  • kawa / herbata