Oferta pracy

KUPIEC Sp. z o.o.

Płatny Staż w Dziale Controllingu

KUPIEC Sp. z o.o. O firmie

KUPIEC Sp. z o.o.

Kupiecka 17

Konin

top
Płatny Staż w Dziale Controllingu
Miejsce pracy: Konin (okolice)

Jeśli chcesz poznać specyfikę pracy w Dziale Controllingu w firmie produkcyjnej
u Lidera w branży FMCG zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Czym będziesz się zajmować?

 • Zbieranie, konsolidacja i  analiza dużej ilości danych
 • Wsparciem w raportowaniu dziennym, tygodniowym, miesięcznym
 • Kontrolą kosztów poszczególnych działów i odchyleń od budżetu
 • Wykonywaniem bieżących zadań w Dziale Controllingu

Jeśli posiadasz

 • Status studenta (finanse i rachunkowość, ekonomia,  prawo)
 • Masz w dyspozycji 30 godzin w tygodniu  
 • Podstawową wiedzę z zakresu controllingu
 • Dokładność, systematyczność i koncentrację na szczegółach
 • Dobrą znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel) 

Oferujemy

 • Płatny staż w oparciu o umowę zlecenie
 • Solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych 
 • Możliwość rozwoju i awansu 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy do aplikacji dołączyć następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę Kupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Obowiązek informacyjny:
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usługi IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 • Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
 • do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
 • do 36 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że:
 • jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.
bottom
Płatny Staż w Dziale Controllingu

Jeśli chcesz poznać specyfikę pracy w Dziale Controllingu w firmie produkcyjnej
u Lidera w branży FMCG zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Czym będziesz się zajmować?

 • Zbieranie, konsolidacja i  analiza dużej ilości danych
 • Wsparciem w raportowaniu dziennym, tygodniowym, miesięcznym
 • Kontrolą kosztów poszczególnych działów i odchyleń od budżetu
 • Wykonywaniem bieżących zadań w Dziale Controllingu

Jeśli posiadasz

 • Status studenta (finanse i rachunkowość, ekonomia,  prawo)
 • Masz w dyspozycji 30 godzin w tygodniu  
 • Podstawową wiedzę z zakresu controllingu
 • Dokładność, systematyczność i koncentrację na szczegółach
 • Dobrą znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel) 

Oferujemy

 • Płatny staż w oparciu o umowę zlecenie
 • Solidne wsparcie w realizacji własnych celów zawodowych 
 • Możliwość rozwoju i awansu 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy do aplikacji dołączyć następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę Kupiec Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni (dalej „Pracodawca”), na przetwarzanie danych osobowych podanych przez mnie dobrowolnie, które wykraczają poza katalog danych, jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych ustaw, w celu zatrudnienia. Zostałem poinformowany, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Obowiązek informacyjny:
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacji w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku nałożonego na niego przepisem prawa, oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Pana/Panią danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
 • podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy w zakresie usługi IT, kadr i płac, wykonywania badań lekarskich.
 • Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:
 • do zakończenia rekrutacji w związku z którą aplikował Pan/Pani do pracy u Pracodawcy, jeśli nie wyraził Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych rekrutacji,
 • do 36 miesięcy od dnia złożenia aplikacji w przypadku gdy wyraził Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
Informujemy, że:
 • jest Pan/Pani uprawniona do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodności z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody;
 • przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi w związku z tym jak przetwarzane są Twoje dane osobowe do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Ogłoszenie archiwalne