Płatny staż w dziale IT w Ministerstwie

FUNDACJA SUSTINAEO firmie

2 500 zł brutto / mies.
Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna
 • Warszawa, mazowieckie

 • Ogłoszenie wygasło 12 dni temu
 • Praktykant / Stażysta

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w procesie rekrutacji na:

Płatny staż w dziale IT w Ministerstwie

Zadania:

 • Wsparcie procesu konfiguracji stacji roboczych, przeznaczonych do użytkowania przez pracowników Ministerstwa,
 • Wsparcie procesu aktualizacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych użytkowników,
 • Wsparcie w rozwiązywaniu bieżących, technicznych problemów użytkowników związanych z eksploatowanym sprzętem komputerowym i oprogramowaniem,
 • Opracowywanie materiałów przy wykorzystaniu programów do grafiki komputerowej,
 • Wprowadzanie danych do baz danych Ministerstwa,
 • Prowadzenie prac biurowych.

Wymagania:

 • Wysoka motywacja do nabycia doświadczenia zawodowego w administracji państwowej,
 • Wymagane aktualne do końca grudnia 2020 r. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualny dokument równoważny,
 • Mile widziane: wykształcenie wyższe,
 • Status na rynku pracy: osoby bezrobotnej, nieaktywnej zawodowo lub poszukującej pracy,
 • Znajomość sprzętu PC, wiedza dot. systemów teleinformatycznych,
 • Komunikatywność, współpraca, otwartość na nowe doświadczenia, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:

 • Płatny staż zawodowy w wysokości 2500 brutto brutto/miesiąc,
 • Zdobycie doświadczenia w największych instytucjach administracji publicznej w kraju,
 • Bezpłatny udział w profesjonalnych szkoleniach i kursach dopasowanych do potrzeb stażystów,
 • Doradztwo zawodowe w zakresie rozwoju kariery,
 • Zwrot kosztów dojazdu na staż w pierwszym miesiącu trwania projektu,
 • Indywidualne i profesjonalne podejście w procesie rekrutacji.
 
Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacji prosimy o przesyłanie CV  wraz z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności za pomocą przycisku Aplikuj. W temacie maila prosimy umieścić tytuł: STAŻ WARSZAWA.

W związku z przesłaniem nam danych osobowych w celach rekrutacyjnych do projektu  „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” informujemy, że: „Administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Sustinae z siedzibą przy ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, KRS pod nr 0000426103, NIP: 6762457416, REGON: 122610942. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji do projektu „Czas na staż – program aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami” realizowanego w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” i będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji projektu. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z rekrutacją do udziału  Pani/Pana w wyżej wymienionym projekcie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna  z brakiem możliwości udziału  w ww. projekcie. Informacje  uzyskane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane ani ujawniane do celów innych niż rekrutacja do ww. projektu. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Skorzystanie z uprawnień przysługujących w stosunku do Administratora może zostać wykonane poprzez złożenie odpowiedniego na adres Administratora. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Projekt jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Pani/Pana dane mogą być udostępnione temu Funduszowi.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy