Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sperasoft Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Na Kozłówce 27, 30-664 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000547960, NIP: 6793108964,
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu tej i przyszłych rekrutacji; przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzania danych w procesie rekrutacji, nie dłużej niż przez okres 1 roku od wyrażenia zgody,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celu; skutkiem odmowy podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji,
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach określonych przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected]
Keywords Studios

Player Support Agent with English - Video Games

Keywords StudiosO firmie

3 400‐4 400 zł brutto / mies.
Rekrutacja zdalna

Rekrutacja zdalna

To wyróżnienie ofert oznacza, że cały proces rekrutacyjny jest prowadzony zdalnie. Dowiedz się więcej
Rekrutacja zdalna

Keywords Studios

Murckowska 18B

Katowice

Keywords Studios Group is a global service provider for game developers. At Keywords, we are using our passion for games, technology and media to create a global services platform for video games and beyond. We aim to become the “go-to” provider of technical services. We have created a unique platform supporting game industry worldwide. We are operating from 50+ Studios located across 4 continents and 21 countries.

We are proud to support industry leaders around the world. Do you know: Assassin’s Creed, FIFA, League of Legends, Mafia III, Mass Effect, Mobile Strike, Overwatch, War Dragons, Watch Dogs or Vainglory?

On top of Player Support, Keywords offers 6 other service lines: Art Services, Engineering, Audio Services, Functionality QA, Localization and Localization QA.

Player Support Agent with English
- Video Games
Workplace: Katowice

Responsibilities:

 • You would assist video game players of a fashion game in troubleshooting their account issues via ticketing system (no phone).
 • You would interact with our client’s customers for all the inquiries they could have about the game.
 • You would assist the developer by forwarding them important information from all the issues you handle with customers.

Requirements:

 • Excellent English skills (C2).
 • Availability to work full-time, 5 days a week including weekend-days (Saturday and Sunday).
 • Flexibility in terms of shifts.
 • Interest in video games, interest in fashion would be an asset.
 • Strong written communication skills.
 • Understanding of basic office applications.
 • MS Office and Google suite knowledge would be a perk.
 • All eligible candidates will be required to take our English Language Tests to better evaluate their written skills.

Benefits:

 • Possibility to start immediately.
 • Work on interesting projects.
 • Salary depending on your profile and experience, between 3400 - 4400 PLN gross a month.
 • Benefits package - private medical care & MultiSport card.
 • Free beverages & fresh fruits.
 • Free parking spot.
 • Friendly atmosphere.
 • Chill-out zone with video games.
 • Referral program.
 • Possibility to grow within the gaming industry.
 • Company parties.
 • The casual and fun work environment.
 • Pleasant location in the business area “Green Park”.

Please send your CV in ENGLISH while applying for the position using the button below.

Due to the recent developments regarding COVID-19, successful candidates will be offered to work from home whenever possible until the situation is over.
Afterwards, the job will be performed from our Katowice office.

Our recruitment team will conduct full online recruitment to accommodate those interested in applying.

Good luck and we look forward to meeting you!

Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.

Keywords Studios Group is a global service provider for game developers. At Keywords, we are using our passion for games, technology and media to create a global services platform for video games and beyond. We aim to become the “go-to” provider of technical services. We have created a unique platform supporting game industry worldwide. We are operating from 50+ Studios located across 4 continents and 21 countries.

We are proud to support industry leaders around the world. Do you know: Assassin’s Creed, FIFA, League of Legends, Mafia III, Mass Effect, Mobile Strike, Overwatch, War Dragons, Watch Dogs or Vainglory?

On top of Player Support, Keywords offers 6 other service lines: Art Services, Engineering, Audio Services, Functionality QA, Localization and Localization QA.

Player Support Agent with English
- Video Games

Responsibilities:

 • You would assist video game players of a fashion game in troubleshooting their account issues via ticketing system (no phone).
 • You would interact with our client’s customers for all the inquiries they could have about the game.
 • You would assist the developer by forwarding them important information from all the issues you handle with customers.

Requirements:

 • Excellent English skills (C2).
 • Availability to work full-time, 5 days a week including weekend-days (Saturday and Sunday).
 • Flexibility in terms of shifts.
 • Interest in video games, interest in fashion would be an asset.
 • Strong written communication skills.
 • Understanding of basic office applications.
 • MS Office and Google suite knowledge would be a perk.
 • All eligible candidates will be required to take our English Language Tests to better evaluate their written skills.

Benefits:

 • Possibility to start immediately.
 • Work on interesting projects.
 • Salary depending on your profile and experience, between 3400 - 4400 PLN gross a month.
 • Benefits package - private medical care & MultiSport card.
 • Free beverages & fresh fruits.
 • Free parking spot.
 • Friendly atmosphere.
 • Chill-out zone with video games.
 • Referral program.
 • Possibility to grow within the gaming industry.
 • Company parties.
 • The casual and fun work environment.
 • Pleasant location in the business area “Green Park”.

Please send your CV in ENGLISH while applying for the position using the button below.

Prosimy o dodanie w CV następującej klauzuli:
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla aktualnej i przyszłych rekrutacji.
Due to the recent developments regarding COVID-19, successful candidates will be offered to work from home whenever possible until the situation is over.
Afterwards, the job will be performed from our Katowice office.

Our recruitment team will conduct full online recruitment to accommodate those interested in applying.

Good luck and we look forward to meeting you!

Ogłoszenie archiwalne