Oferta pracy

Informujemy, że administratorem danych jest XPLUS S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 435A (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. "
XPLUS S.A.

PMO Specialist

XPLUS S.A.About the company

 • Puławska 435A, Warszawa
  Warszawa, Masovian
 • Valid for 7 days
  until: 27 Jan 2021
 • Remote recruitment
 • contract of employment
 • full-time
 • specialist (Mid / Regular)

XPLUS S.A.

Puławska 435A

Warszawa

Your responsibilities

 • Providing end-to-end PMO and project management support using agreed project management methodologies

 • Responsibility for monitoring and reporting progress of various projects

 • Setting up plans, tracking actual progress, and reporting variances

 • Managing project change (analyzing impact on the project, providing recommendations, assuring proper communication regarding change)

 • Cooperating with Portfolio, Program and Project Managers

 • Preparing content driven presentations for the Portfolio and Project Board/Review Meetings

 • Creating and owning documentation for projects, including risks tracking, action logs, project deliverables, schedule

Our requirements

 • 2 -4 years’ experience within PM/PMO area

 • Previous experience project management methodologies as Scrum, Waterfall etc.

 • Strong knowledge of MS Excel and good knowledge of MS Office

 • Proven track of work and collaboration in a captive environment with delivery responsibility

 • Excellent communication skills – including verbal, written and presenting to a group

 • Reporting, analysis and presentation of conclusions skills

 • Numerate with strong problem-solving and analytical skills

 • Task oriented individual who can work under pressure

 • Excellent English skills

What we offer

 • Work in team which implement global products

 • Agile oriented organization

 • Work in a dynamic company that values your individuality

 • Use of the latest information technologies

 • Large autonomy and independence

 • Attractive employment conditions and professional work tools

 • Additional benefits package

 • And many more, which you will find out at the meeting

 • Benefits

 • sharing the costs of sports activities

 • private medical care

 • sharing the costs of foreign language classes

 • sharing the costs of professional training & courses

 • remote work opportunities

 • flexible working time

 • fruits

 • integration events

 • video games at work

 • coffee / tea

XPLUS S.A.

XPLUS to nowoczesna i nietypowa firma wdrożeniowa pełna wyjątkowych ludzi. W pracy jesteśmy sumienni i wytrwali, znamy się na tym, co robimy, i dbamy, aby nasze doświadczenie i umiejętności przydawały się innym. Jak na specjalistów-pasjonatów przystało, sami nawet od dobrego wolimy lepsze, dlatego także naszym klientom pomagamy osiągać jak najlepsze wyniki, opracowując i udoskonalając nasze autorskie metody i narzędzia.

Scroll to the company’s profile